Rané comicsy Káji Saudka

Návrat do úvodní stránky.

Film Kdo chce zabít Jessii přivedl Káju definitivně ke comicsu. Jde o jeho první projev tohoto druhu. Přinášíme celostránkový obraz, který sloužil jako podklad k filmovému plakátu. V dívce na obrázku jistě poznáte Olgu Schoberovou.

První skutečně veřejně publikovaný comics byl Agent NR. 00 WC. Vyšel v časopise Student, který patřil k prvním, jež byly po ruském vpádu v roce 1968 dány na index.

Mezi autory libret najdete i Franze Kafku. Jde jistě kresebně o nejméně obvyklý Kájův comics. Bližší informace najdete v příslušném přehledu, zde je ukázka kresebného stylu. Zobrazen je vynikající kafkolog, profesor Eduard Goldstcker. Kája se zde projevil jako skvělý portrétista.

Ukázka z comicsu Honza Hrom (1968) lecos napoví o Kájově vztahu k celé věci. Jde o poslední povolený díl, dál byl už comics zakázán. V záhlaví se píše - převádíme do textý pro případ, že kresba bude na monitoru nečitelná:

DUTÁ FRÁZE BEZDUCHÉHO KÝČE UVÁDĺ "PŘĺBĚH"

DĚKUJI VŠEM KDOŽ NAPSALI O TOMTO COM-COMICSU ŠÉFREDAKTOROVI POP MUSIC EXPRESU... TOLIK NENÁVISTI DŠTĺCĺ OD ZÁŠTIPLNÝCH, TVRDĚ A NESMLOUVAVĚ ODMĺTAVÝCH POSTOJŮ V DOLŠLÝCH DOPISECH MNĚ ZALICHOTILO! EJHLE - MALUJI SI TU KÝČ VELEKÝČ - A LIDÉ JSOU PRÁVEM POHORŠENI! JSOU TOTIŽ DOBŘE VYCHOVÁNI, NESNESOU VŠECHNY TY UBOHÉ, VYUMĚLKOVANÉ BURŽOASNĺ KÝČE NORMANA ROCKWELA, ROY LICHTENSTEINA ČI S.DALIHO!

I poslední ukázka je poznamenána trpkostí. Černý Filip už nesměl v Mladém světě vycházet a tato kresba jako poslední byla otištěna v separátu Podivné pohádky. Psal se rok 1974.

Fandomové kresby.