Práce K. Saudka pro fandom

Návrat

Kája vytvořil množství ilustrací i obálek pro rozmanité pololegální publikace ze zlatých dob českého SF fandomu. Toto je typická obálka pro antologii povídek Cizí hvězdy (sestavil I. Adamovič, vydal Zlatý kůň).

Vrcholné setkání fandů SF je tredičně Parcon. Zde jsou "dvě podoby" Parconu, přední a zadní strana obálky sborníku s nejlepšími pracemi.

No a konečně saudkovská klasika, variace na scifistické téma, jak byl obrázek otištěn ve sborníku Kdo je Kdo v české a slovenské science fiction (1994)