Katalog comicsů
Káji Saudka, část 3

Verze 1.0 - uzavřeno do 31.12.1995

Návrat k titulní stránce

Návrat k číslům 1 - 23

Návrat k číslům 24 - 46

47. PTÁKOVINA

černobílý, částečně barevný

scénář: Karel Šmíd Recesně zábavný seriál s podtitulem "Šmídova pohádka Červená Karkulka, Popelka, Mařenka a zlé ptáčnice" vyšel v silvestrovském čísle časopisu SVĚT V OBRAZECH v roce 1985 (roč.XLI, č.52). Jeho scénář napsal tehdejší zástupce šéfredaktora PhDr Karel Šmíd (který už dříve psal pro K.Saudka scénáře ke co-

micsům do časopisu "Čtení pod lavici").

Svět v obrazech 1985, č.52:

obálka čísla, která tvoří anachronicky poslední část comics: [závěr comicsu];

str.30: [1.strana comicsu];

str.31: [2.strana comicsu];

48. BARVY A LAKY

barevný

scénář: Miroslav Adamec Comics o 16 obrázcích byl reprodukován na jedné straně nestejnoměrně skládaného propagačního letáku. Na jeho rubu byly natištěné barevné reklamy, nakreslené rovněž Kájou Saudkem. Leták byl vydán pravděpodobně v roce 1987.

49. ARNAL A DVA DRAČĺ ZUBY

černobílý

scénář: Ondřej Neff Čtyřiadvacetistránkový comics žánru "fantasy" podle scénáře Ondřeje Neffa, se odehrává na planetě Rogoz po šesté atomové válce a vypráví o dobrodružstvích robota Arnala a princezny Reily. Poprvé sešit s tímto seriálem v roce 1988 vydala Česká speleologická společnost u příležitosti 10. výročí konání ustavující konference ČSS. Obálka byla tištěna se šedým podtiskem, který byl u prvé části nákladu vinou tiskárny proveden negativně. Jedna řádka tohoto seriálu byla otištěna před dokončením celého seriálu v BRNĚNSKÉM VEČERNĺKU (4.9.87, str.4).

V norské jazykové mutaci (ARNAL & DRAGESKALLETS HEMMELIGHET) vycházel celý příběh na pokračování v časopise SIRIUS (Sagv g, Norsko) v číslech 1/89 (str.20 až 26), 2/89 (str.14 až 20; na str.13 je článek o K.Saudkovi se dvěma reprodukcemi jeho prací: obálka SF Villoidus roč.1989 a kresba k 10-tému výročí Villoida), 3(1/90 - str.30 až 34) a 4(2/90 - str.21 až 25).

V maďarské jazykové mutaci (ARNAL ÉS A KÉT SÁRKÁNYFOG) vycházel na pokračování v časopise VAMPI (komix magazin) od č.1 (květen 1989, str.35 - 48, kolorovaný detail jedné kresby byl otištěn na obálce). Jednalo se o časopis, který otiskoval pirátsky zahraniční seriály aniž by uváděl jména jejich autorů a aniž by měl jejich souhlas. (Informace: BD-fan, dč.10-11, str.19.) I tento seriál byl otiskován bez souhlasu autorů.

V polské jazykové mutaci (ARNAL & DWA SMOCZE ZĚBY) vyšel ve fanzinu GALAC-

TICA (informator klubu fantastyki) č.6 (1989) na str. 1 až 24.

Znova vychází v roce 1989 v publikaci 3X KÁJA SAUDEK (na str.43 až 66 je otištěn příběh s titulním listem ale bez obálkových kreseb) s comicsy "Po stopách sněžného muže" a "Peruánský deník" (viz tamtéž).

Ve finské jazykové mutaci (ARNAL & JA KAKSI DRAGONIN HAMMASTA) vychází ve finském comicsovém časopise TAPIIRI č. 22 (3/90). (Obálka Arnala je otištěna na str.11 a opakuje se na obálce časopisu, na str.11 je informace o KS se dvěma kresbami [Reila a Arnal] převzatými z comicsového sešitu ČSS, na str.13- 36 je vlastní comics a na zadní obálce je reprodukována zadní obálka comicsového sešitu ČSS.)

Počínaje 4.7.1992 vychází, tentokrát na pokračování, další česká reedice v sobotním vydání deníku METROPOLITAN (po sloučení s deníkem Telegraf přejmenovaném na METROPOLITNĺ TELEGRAF) a to vždy na straně 16 (bez ohledu na počet stran deníku). První strana vychází samostatně, strany 2 až 23 jsou otiskovány po dvou. Poslední strana vychází opět samostatně 26.9.92.

50. TAJEMSTVĺ ROZKVETLÉ LOUKY aneb VĺTĚZSTVĺ VĚDY

barevný

Pětiřádkový seriál seznamující s objevem prvního kožního testu na alergii. Řádky byly otištěny na dolních okrajích stran ROČENKY TM. Provázel jej odborný článek o alergii, ke kterému rovněž grafický doprovod provedl KS.

Ročenka Technického magazínu 3 (SNTL, Praha 1989), str.37 až 41;

51. SILVESTROVSKÝ SEN ZCELA ZVLÁŠTNĺHO ZPRAVODAJE MF

černobílý

námět: členové zahraničního oddělení MF Silvestrovský jednostránkový příběh redaktora o cestě kolem světa, dle scénáře členů zahraničního oddělení Mladé fronty, uvedený v deníku MLAD'A FRONTA dne 31.prosince 1988.

Mladá fronta 1988, č.308 (31.12.88), str.5;

52. STROJ ČASU

barevný

scénář: Rudolf Baudis Propagační comics pro "Mezinárodní loterii solidarity novinářů" MON. Byly nakresleny čtyři stránky (plánováno jich bylo minimálně tucet a měly vycházet měsíčně), ale vytištěny byly pouze první dvě (první v květnu 1989). K realizaci dalších dvou (plánovaných na červen a červenec 1989) už nedošlo.

53. PIRÁTŮV ODKAZ

barevný

scénář: Ant.Jelínek Původně měl kreslit do PIONÝRSKÉ STEZKY tento seriál Kája Saudek s Miroslavem Sch”nbergem ("svým nejnadanějším žákem", jak ho KS jistě právem označuje), ale nakonec se spolupráce omezila jen na titulní stranu (avízo), kterou nakreslili společně. Další stránky už kreslil pouze M. Sch”nberg a předkládal je K. Saudkovi "ke schválení". Ten byl po nakreslení prvních stran spokojen tak, že s klidným svědomím přenechal práci na dalších stránkách už zcela svému spolupracovníkovi. Zařazení tohoto seriálu mezi práce KS tedy není tak naprosto samozřejmé, ačkoli je v titulu uveden jako spoluautor, podstatné však je, že se na comicsu fakticky podílel (i když vlastní rukou pouze na první, tj.titulní straně) a že tedy nebylo jeho jméno zneužito neprávem jenom jako ochranná známka zaručující reklamu a odbyt.

Pionýrská stezka, roč.1988/89, č.10 (červen 89), str.33: titulní strana (avízo);

54. ŠARLATÁNI aneb PŘĺBĚH UČENCŮ A BLÁZNŮ

barevný

scénář: Jan Reinisch Podvodný alchymista rekapituluje svůj celoživotní příběh. V ději se pitoreskně proplétají fámy s historickými událostmi a postavami. Comics o 14 stránkách byl otiskován na pokračování (vždy po dvoustranách) v měsíčníku PIONÝR (od února 1990 vycházejícím pod názvem FILIP).

Pionýr 1990:

č.5 (leden), str.20-21: 1. Nález; Filip 1990:

č.6 (únor), str.22-23: 2. Seance pro vévodu;

č.7 (březen), obálka tohoto čísla je jakýmsi dodatečně nakresleným titulem k celému seriálu; str.22-23: 3. Vyzvědači;

č.8 (duben), str.22-23: 4. Nešastný Vilém;

č.9 (květen), str.22-23: 5. Na vrcholu slávy;

č.10 (červen), str.22-23: 6. Osudný souboj;

č.11 (červenec), str.22-23: 7. Pád;

55. ŠTĚSTĺ

černobílý

scénář: Ondřej Neff Sedmistránkový kreslený seriál, jehož dialogy byly sestaveny z citátů z děl: Anti-Dhring (B. Engels), Buddhismus (prof. Lakšmi Narasu) a Filebos (Platon), byl vytvořen v letech 1988 až 1989 pro nakladatelství Československý spiso-

vatel. Původně měl tento seriál s dalšíma dvěma krátkými seriály (Slavkovská romance a Příhoda na mostě) tvořit ilustrační součást knihy Ondřeje Neffa Zepelín na Měsíci. Vzhledem k tomu, že však nebylo jisté, zda budou moci tyto comicsy v knize vyjít, uzavřela s oběma autory v roce 1988 na tyto seriály smlouvu Česká speleologická společnost, aby zajistila jejich dokončení. Když pak na zásah vedoucího pracovníka nakladatelství bylo (proti vůli O.Neffa i odpovědného redaktora P.Kosatíka) otištění Saudkových seriálů zakázáno, vydala je pod souborným názvem "ŠTĚSTĺ" A JINÉ PŘĺBĚHY, alespoň v omezeném nákladu, ČSS (do tisku dáno v prosinci 1989, vytištěno bylo v únoru 1990).

Téměř současně otiskl seriál "Štěstí" i časopis LITERÁRNĺ MĚSĺČNĺK (č.2/90: str.71-77). Otištění zařídil P.Kosatík, odpovědný redaktor výše zmíněné Neffo-

vy publikace Zepelín na Měsíci, (který byl zároveň i hlavním sekretářem redakce Literárního měsíčníku), aby seriálu umožnil širší publicitu. Comics je zde reprodukován ve formě, v jaké měl být otištěn v Neffově sbírce, proto v něm není znak ČSS a nejsou uvedeni autoři (jen v obsahu).

"Štěstí" a jiné příběhy (ČSS 1989): str. 3 až 9;

56. SLAVKOVSKÁ ROMANCE

černobílý

scénář: O.Neff Čtyřstránkový příběh s podtitulem "historický horror" byl vytvořen pro časopis Czechoslovak Life (Orbis Praha). Když z těchto plánů sešlo, rozhodl se O.Neff tento comics zařadit se dvěma dalšími do své připravované knihy Zepelín na Měsíci. Po zákazu tohoto comicsu ze strany nakladatelství Československý spisovatel jej vydala ČSS v jednom sešitě se seriálem "Štěstí".

Znovu byl reprodukován v časopise IKARIE, č.3 (srpen 1990), na str. 51 až 54.

"Štěstí" a jiné příběhy (ČSS 1989): str.11 až 14;

57. PŘĺHODA NA MOSTĚ

černobílý

scénář: O.Neff Dvoustránkový seriál beze slov, odehrávající se v postkatastrofické budoucnosti na mostě (kdysi nesoucím jméno Kl.Gottwalda) a na pozadí dalších staveb socialismu. Poté co bylo zakázáno jeho otištění v Neffově sbírce sci-fi povídek "Zepelín na Měsíci", jej vydala ČSS v jednom sešitě se seriálem "Štěstí".

Znovu byl reprodukován v časopise IKARIE, č.1 (červen 1990), na str.38 a 39.

"Štěstí" a jiné příběhy (ČSS 1989): str.15 a 16;

58. NÁVRAT DOMŮ

černobílý

scénář: O.Neff Torzo dětského seriálu, který byl určen pro sobotní vydání deníku Svobodné slovo, do dětské rubriky Slovíčko. K.Saudkovi předložila redakce listu v roce 1987 scénář nového seriálu, který mu však jako autorovi tématicky nevyhovoval (údajně byla námětem obligátní špionáž) a proto se obrátil na svého přítele O.Neffa, aby napsal nový scénář, podle kterého nakreslil prvé dvě pokračování (dvouřádkové panely). Redakce však námět zamítla a rozhodla se nakonec otiskovat Saudkovy seriály, které byly předtím vydány v ČSS (Peruánský deník, Modrá rokle a Ztracený kamarád). Uvedený příběh, který zůstal nedokončený a tudíž odsouzený zmizet v nějakém šuplíku, se rozhodla ČSS publikovat jako dokument v jeho torzovité formě a otiskla jej ve svém comicsovém sešitě "ŠTĚSTĺ" A JINÉ PŘĺBĚHY, aby doplnila soubor comicsů Káji Saudka nakreslených podle Neffových scénářů.

Toto dvoustránkové torzo bylo znovu otištěno v MAGAZĺNU CVZ č.9/1990 (září 90) na str.80-83.

"Štěstí" a jiné příběhy (ČSS 1989): str.18 a 19;

59. STRAŠÁK

černobílý

scénář: K.Saudek V NEZÁVISLÉM POLEDNĺM LISTU EXPRES, který vznikl v roce 1990 a který vydávalo nakladatelství a vydavatelství PRÁCE v Praze, vycházel od 2. do 31. května 1990 comics Strašák. Příběh měl kromě titulního avíza, které vyšlo 2.5.1990, ještě dalších 20 částí (až na závěrečnou byly všechny číslovány). Všechna pokračování měla stejné čtvercové panely, které byly jednou svislou a jednou vodorovnou střední příčkou rozděleny na 4 stejná čtvercová políčka.

Později bylo znovu otištěno v měsíčníku IKARIE (v září a říjnu 1990) pod názvem "Bezhlavý". Pro formát časopisu byla jednotlivá políčka přetransponována, aby vytvořila obdélníkový panel. Originální stránky comicsu byly fakticky roztříhány a znovu slepeny, přičemž byly některé obrázky vypuštěny a jiné zase přidány či dokresleny do většího formátu.

Polední Expres, č.76 (2.5.90): titulek [=avízo];

č.77 (3.5.90) =č.1, ...

až č.96 (31.5.90) =konec [č.20];

Ikarie, roč.1990:

č.4 (září 90): str.45 - 49 (Bezhlavý - I.část), 4.strana obálky (barevná reklama k Bezhlavému);

č.5 (říjen 90): str.51 - 54 (Bezhlavý - II.část);

60. EROTICKÉ POVĚSTI ČESKÉ

barevný

námět a scénář: Vladimír Urban Na 3. a 4. straně obálky 1.čísla časopisu EROTIC REVUE, které mělo redakční uzávěrku 21.5.1990, vyšel s podtitulem KAZI & BIVOJ první příběh připravovaného comicsového cyklu. Aktuální narážka v příběhu týkající se Kavčích hor nebyla dílem scénáristy, ale Káji Saudka, který možná právě z toho důvodu umístil těsně u této poznámky svou signaturu. Další příběhy tohoto comicsového cyklu nebyly vytvořeny.

61. HESLO DNE - POZOR NA AIDS

barevný

scénář: Jan Vodňanský Jednostránkový comics vznikl v roce 1989 původně pod názvem "Spartakiáda volá - Pozor na AIDS". Vzhledem k aktuálním událostem byl však jeho název pozměněn. Opravu titulku neprovedl K. Saudek, ale anonymní amatérský grafik, jak je na první pohled zřejmé z typu písma, které je sice ručně psané, ale nesaudkovské a technicky velmi neprofesionální. Seriál ve formě jednostranného barevného letáku (formátu A4) vydaly Ústav zdravotní výchovy Praha a Česká státní pojiš-

ovna, prostřednictvím státního propagačního a nakladatelského podniku Merkur v roce 1990.

Barevnou reprodukci otiskl časopis MLADÝ SVĚT, roč.1992, č.8 (s.12).

62. CESTA HRDINŮ (Převratné osudy zemana Tichoty)

barevný

scénář: Jan Reinisch Jedenáctistránkový seriál vycházel od listopadu 1990 do října 1991 v dětském časopise FILIP (později FILIP PRO -NÁCTILETÉ). Hrdina příběhu bloudí světem, aby se přitom nechtěně setkával se známými historickými osobnostmi - trochu to připomíná vykonstruované životní příběhy Járy Cimrmana, ale chybí tu jejich lehký humor...

Filip, roč.1990/91 (od dubna pokračuje pod názvem Filip pro -náctileté a číslován je znova od č.1):

č.3 (listopad 90): obálka (titulní strana seriálu), str.34 (I. část: Vyznamenaný);

č.4 (prosinec 90): str.36 (II. Spáleniště);

č.5 (leden 91): str.34 (III. Teutonský les);

č.6 (únor 91): str.34 (IV. Přístav);

č.7 (březen 91): str.34 (V. Ztroskotání);

č.1 (Filip pro -náctileté; duben 91): str.35 (VI. Dvouocasý lev);

č.2 (květen 91): str.34 (VII. Labyrint);

č.3 (červen 91): str.32 (VIII. Dcera);

č.4 (červenec 91): str.34 (IX. Plavba);

č.6 (září): str.34 (X. Objevitelé);

č.7 (říjen): str.34 ([XI. = dokončení] Domov);

63. MAKROPULOS 27

černobílý

scénář: K.Saudek Comics o pálení čarodějnic a o balonovém létání vyšel v dubnu 1991 na obálce (přední i zadní) osmistránkového fanzinu MAKROPULOS č.29 speciál. Toto číslo fanzinu obsahovalo řadu Saudkových reprodukcí, rozhovor s kreslířem a infor-

mace o jeho připravované výstavě v Šumperku. Název seriálu vznikl tím, že K.Saudek zakomponoval název a číslo fanzinu do titulní stránky. (Vydavatelé však na úmluvu zapomněli, a proto číslo fanzinu nesouhlasí s číslem uvedeným na titulní straně.)

Přepracován, tak aby se vešel na jednu stranu a dokolorován vychází barevně v březnu 1993 v měsíčníku KOKTEJL (II.roč., č.3). Původní titul v záhlaví (Makropulos 27) je nahrazen novým titulem "ÚLET" a opatřen ještě podtitulem "sci-fi z temného středověku".

Jako dvoustránkový a barevný vychází tento comics ve čtrnáctideníku NEI- REPORT v dubnu 1995 (6.roč., č.9 [27.4.95], str.6 D). Namísto názvu "Makro-

pulos 27" nese tentokráte titul "Honění čarodějnic".

Makropulos č.29 (speciál): 1. a 8.strana;

64. GUMOVÝ STOP

barevný

scénář: Jiří Syrovátka Barevný čtyřstránkový seriál pro začínající český časopis PLAYBOY nakreslil KS prakticky gratis na naléhání přátel, kteří se domnívali, že tento časopis, pokud se týká literárních kvalit, půjde od samého počátku ve stopách svého, u nás dobře známého, amerického jmenovce. (Nicméně redakční úpravy, které časopis provedl například s překladem u nás dobře známé povídky Ray Bradburyho "Burácení hromu" a které byly hrubým porušením autorských práv je vyvedly z omylu.) Vtipný příběh s erotickým nádechem a s mistrně rozehraným dějem má své vyvrcholení v pointě, která však je bohužel vyloženě slovní a tudíž nepříliš atraktivní pro comicsové ztvárnění.

Playboy, roč.1991:

č.5 (září), str.126: avízo k seriálu (detail skicy);

č.6 (říjen), str.94 - 97: Gumový stop (comics);

65. "TEN STYK!"

černobílý (se žlutým plošným podtiskem)

námět a scénář: K.Saudek Jednopanelový pubertálně erotický pornocomics, který byl s podtitulem "učí pan Kár učítel" (přes padesát let známou slovní hříčkou z dětských let) otištěn v časopise NEI-REPORT.

Nei-report, roč.1991, dvojč.26/27 (19.12.91);

66. MILOSTNÉ PŘĺBĚHY JOSEFA N., zvaného Juan I.

černobílý (se žlutou podtiskovou barvou)

námět a scénář: K.Ainam (pod pseudonymem [pozpátku psané slovo "maniak"] se jako scénárista skrývá KS, který zpracovává náměty Antonína Jelínka, někdy i své) Seriál vycházel v časopise PIVNĺ KURÝR, kde byla otiskována jednostránková "pokračování", která tvořila vždy scela samostatné a uzavřené příběhy. Obvyklé schéma bylo, že několik drobných obrázků vytvářelo prolog k závěrečnému, dominantnímu, ve kterém spočívala pointa celého příběhu.

Pivní kurýr 1992:

č.9, str.5: avízo k chystanému seriálu (se 2 ilustracemi);

č.10, str.5: [při pasení koz]; v závorkách uvedené tituly episod jsou pouze pro orientaci uvedeny u příběhů, které nemají vlastní názvy;

č.11, str.5: [SRPŠ];

č.12, str.5: "Můžeš mi říkat Janičko!";

Pivní kurýr 1993:

č.1, str.5: Odstavený parostroj;

č.2, str.5: Konečně!

č.3, str.5: ["manželská postel"];

č.4, str.5: [sen o Jůlii];

č.5, str.5: [na chatě s kamarádkama];

č.6, str.5: [Piss-show];

č.7, str.5: [se sovětskou armádou];

č.8, str.5: Domina;

č.9, str.5: [Vaše číslo];

č.10, str.5: Taková kráva!

č.11, str.5: [instruktorem na lyžařském kurzu];

č.12, str.5: [Chci slyšet zvonit zvony];

Pivní kurýr 1994:

č.2, str.5: [z časů Brežněvových];

č.3, str.5: [spolupachatel];

č.4, str.5: "Na štryptejzu";

č.5, str.5: "Čenž";

č.6, str.5: Je znechucen ženami (...že žvaní);

č.7, str.5: Šmíruje šlapky na silnici E55;

č.8, str.5: Ve světě zvířat;

č.9, str.5: Svědkem na originální svatbě;

č.10, str.5: "Lufákem";

č.11, str.5: "Somrákem";

č.12, str.5: "Fungující coby parostroj";

67. SILVESTROVSKÝ SPECIÁL NEI-REPORTU

část barevná, část černožlutá

námět a scénář: O.Neff Comics s podtitulem "brutální porno sci-fi horror" vychází v časopise NEI- REPORT v roce 1992. Je složen z 15 nepravidelných pásů a 2 obrázků.

Nei-report, roč.1992, dvojč.26/27 (17.12.92);

68. NOC UPĺRŮ

část barevná, část černožlutá

námět a scénář: O.Neff Fantastický eroticko - pornografický comics složený ze 16 pásů vyšel v časopise NEI-REPORT.

Nei-report, roč.1993, č.13 (24.6.93);

69. LEASING - ŠKOFIN

barevná i čb.verze

scénář: K.Saudek (dle námětu zadaného objednatelem) Barevný reklamní celostránkový seriál byl otištěn v řadě novin a časopisů. Barvy v nichž byl reprodukován, se však neshodují s původními. Buď záměrem grafika, nebo chybnou reprodukcí v tiskárně došlo k naprostému potlačení původně dominantní zelené barvy, takže převládají barvy žlutá, oranžová a červená. Zelená barva ve značce byla dokreslena dodatečně. V některých tisko-

vinách byla reprodukována z technických důvodů jeho černobílá verze.

barevně:

Playboy roč.1994, únor (č.2 [vyšlo koncem ledna 94]), str.50;

dtto: Playboy, roč.1994, srpen (č.8), str.1; Reflex, roč.1994, č.7(7.2.94), str.27; Magazín RP roč.1994 ([19.2.94], str.2; [19.3.94], str.6; [23.4.94], str.25); MF Dnes - příloha 1994 (č.7 [17.2.94], str.17; č.12 [24.3.94], str.46; č.19 [12.5.94], str.62; č.24 [16.6.94], str.58); Blesk (roč.3, č.78 [2.4.1994], str.6); a v řadě dalších tiskovin;

černobíle:

Lidové noviny, roč.1994, č.41 [18.2.94], příl. Finanční noviny, str. IV;

dtto: Lidové noviny, roč.1994, č.65 [18.3.94], příl. Finanční noviny, str.X; a v řadě dalších tiskovin;

OLINKA A OFINKA UVÁDĚJĺ LEASING

barevná i čb.verze

scénář: K.Saudek Tento druhý jednostránkový reklamní seriál vyšel v témž roce, ale tentokráte ve formátu "na šířku". Vytištěn byl v listopadovém čísle Automagazínu a zároveň i v řadě dalších tiskovin.

barevně:

Playboy, roč.1994, říjen (č.10 [vyšlo koncem září 94], str.105 D);

dtto: Playboy, roč.1994, listopad (č.11 [vyšlo koncem října 94]), str.107 D; Reflex, roč.1994, č.42 [7.10.94], str.28 H; MF Dnes - příloha 1994 (č.38 [22.9.94], str.62 H; č.42 [20.10.94], str.64 H); Magazín RP roč.1994 ([15.10.94], str.28 H; [5.11.94], str.6 H); Automagazín roč.1994, č.11 (listopad), dvojstr. 38/39 (reklamní comics je zde doplněn článkem doprovázeným několika dalšími Saudkovými kresbami; a v řadě dalších tiskovin (někdy jen čb.);

MIMŮV SEN

barevná i čb.verze

scénář: K.Saudek na námět televizního šotu V březnu 1995 vychází třetí samostatná stránka (inspirovaná televizním reklamním šotem s Borisem Hybnerem, na jehož animaci se podílel K.Saudek) reklamního seriálu opět v původním formátu, tedy na výšku.

barevně:

MF Dnes - příloha 1995 (č.11 [16.3.95], str.32);

dtto: MF Dnes - příloha 1995 (č.14 [6.4.95], str.20; č.16 [20.4.95], str.36); Týden, roč.1995, č.12 [20.3.95], str.31; Reflex, roč.1995, č.14 [24.3.95], str.27; Magazín RP roč.1995 ([18.3.95], str.28; [22.4.95], str.28); Automagazín roč.1995 (č.4, str.13; č.5, silně zmenšené na str.68); a v řadě dalších tiskovin;

černobíle:

Lidové noviny, roč.1995, č.85 [10.4.95], příloha Koruna, str.III; a v řadě dalších tiskovin;

INFORMACE? NIC JEDNODUŠŠĺHO!

barevná i čb.verze

scénář: K.Saudek V říjnu 1995 vychází čtvrtý jednostránkový příběh (mezitím v červenci proběhla v časopisech a novinách reklama ve formě celostránkové Saudkovy kresby). Reklamní seriál má opět původní formát, tj. na výšku a není signován.

barevně: Týden 1995 (č.41 [9.10.95], str.106);

dtto: Magazín Práva roč.1995 ([14.10.95], s.9); MF Dnes - příloha 1995 (č.42 [19.10.95], str.79; a v řadě dalších tiskovin;

černobíle:

Lidové noviny roč.1995, č.236 [9.10.95], str.16; a v řadě dalších tiskovin;

70. OBSCÉNA

barevný

scénář: K.Saudek Třináctiobrázková seriálově pojatá autobiografie byla otištěna ve čtrnácti deníku NEI-REPORT u příležitosti blížících se autorových šedesátin. Nese podtitul "mé curviculum víte".

Nei-report, roč.6. [1995], č.10 [11.5.95]: str.9;

DODATKY

Zahrnují práce, které nelze zařadit s čistým svědomím mezi comicsy pro malý počet obrázků (méně než čtyři), ale přesto mají tak výrazný comicsový charakter, že si zaslouží být k tomuto soupisu připojeny alespoň formou separátního dodatku.

A1 AGENT NR.-00 WC

černobílý

scénář: K.Saudek Jedná se vlastně víceméně o kreslený vtip, avšak forma i technika kresby jednoznačně nese peče stylu comics. Tento první zveřejněný Saudkův comics byl otištěn v časopise STUDENT v roce 1966.

Student, II.roč., čtyřč.31-34 (9.8.66): str.3;

A2 STREET FIGHTER

černobílý

scénář: K.Saudek Jedná se o pozvánku k premiéře filmu Street Fighter, která se konala 12.dubna 1995 v kinu Světozor.

A3 MÁ DOVOLENÁ

černobílý

scénář: K.Saudek Kreslířovu představu ideální dovolené otiskl VEČERNĺK PRAHA v srpnu 1995.

Večerník Praha, roč.5. (1995), č.154 (10.8.95): str.4 D;