Z


ZÁBORSKÝ Ľubomír, Ing., zv. Dáreček

- autor, zberateľ, organizátor, 29. 4. 1958 Žilina, svobodný.

NYNĺ zkušební technik Škoda Jaderné strojírenství. ST ČVUT Praha, tep. a jad. stroje 82. P 90- ved. zkušebny. ZÁJMY veteráni, F1.

SF 87 vstup do SFK Andromeda Plzeň na základě adresy uvedené v čas. Zápisník, od r. 89 pokladník a výkonný tajemník klubu, účast na Parconech od r. 87. VÁŽĺ SI práce Z. Rampase. OBLIBA R. Sheckley, R. Bradbury, K. Vonnegut, S. King, L. Padgett - Chrudošiví jsou borolové, Kneifel - Nemesis z hvězd, Labyrint.

SA Rabštejnská 32, 323 32 Plzeň. PA Škoda Jaderné
strojírenství, s. r. o., Orlík 266, 316 06 Plzeň, tel. 019/215 52 38.

ZELENKA Václav

- organizátor, dramaturg, scenárista, 5. 11. 1957 Louny, svobodný.

NYNĺ ostraha objektu AMU. ST SPŠ strojní. P od r. 83 manažer stud. SKP-ROH Litoměřice, od 89 manažer fy Arabeus. ZÁJMY filmová a TV tvorba, experimentální hudba, počítače, výtvarné umění. D filmy Předplavecká příprava - kamera, Kronika Litoměřic - kamera, režie, Sentinel - režie, Alternativní futurologie - režie, Analogová futurologie - scénář, režie, Praktická heuristika - scenář, režie - publicistika s věd. tematikou nebo vzdělávací programy.

SF 86 kontakt s fandomem, v Zápisníku objevil adresu Z. Rampase, reakce fandomu na pokusy zapojit se do aktivit byla odmítavá, nadále pracuje samostatně. VÁŽĺ SI party dříčů kolem Z. Rampase a O. Neffa, škoda, že se rozptylují mnoha činnostmi a nesoustředí své schopnosti na něco, co by stálo za to. OBLIBA J. Pecinovský. DĺLO propracovává vlastní koncepci dramaturgie fantastického filmu, západní dramaturgii hodnotí jako samoúčelnou tvorbu stupidních komerčních filmů, jejichž cílem je jen zisk. Autor románu Šedý mor - samizdat.

SA Agentura Arabeus, Smetanova 7, 412 01 Litoměřice.

ZEMAN Karel

- ilustrátor, 30. 11. 1950 Praha, ženatý (1983), m. Eva Hartmanová (1958), děti: Barbora (1984).

NYNĺ střelecký instruktor bankovní policie, ilustrátor. ST SPŠS Praha. ZÁJMY sport, literatura, film, comics. D od 92 se podílí na vzniku 10dílného animovaného seriálu o Vinnetouovi.

SF 85 účast v soutěži Bemík zásluhou V. Veverky. CENY 1x hlavní cena a 4x cena čtenářů v soutěži Bemík. ZÁŽITKY setkání s J. Jiranem. DĺLO ilustrace, obálky, comics v čas. KPK, Květy, Aréna, Kometa, Rodokaps, Ikarie aj., těsnější spolupráce s J. Jiranem - jeho styl a tvorba odpovídají výtvarnému cítění ilustrátora.

SA Na Příkopě 24, 110 00 Praha 1, tel.: 239 12 405.

ZHOUF Martin

- ilustrátor, 13. 12. 1962 Chomutov, ženatý (1982), m. Ludmila, roz. Fundová, děti: Silvie (1983), Dagmar (1993).

NYNĺ svobodné povolání - výtvarník. ST Pedagog. fak. Ústí nad Labem, 85. P 85-90 učitel ZŠ, od 90 samostatný výtvarník. ZÁJMY modelářství, poslech rockové hudby, sbírání "milých nesmyslů". D obrazy s ekologickou tematikou - kombinovaná technika tmel, akryl, retuš, zakládající člen výtvar. skupiny PRO ART, výstavy: 88 Chomutov, 89 Louny se skup. PA, 90 Bratislava Parcon, Chomutov, 91 Košice Parcon, Prešov, Chicago, Helmond Holandsko, 92 Freudenstadt Německo, Šumperk, Boskovice aj.

SF pro fandom objeven O. Neffem při účasti na Miniconu 88, od r. 90 účast na Parconech, 89 zakládající člen SAF. CENY 90 cena nejúspěšnějšího začínajícího výtvarníka na Euroconu za obálku Ikarie č. 1, 91 a 92 vítěz divácké ankety čas. Ikarie o nejlepší ilustraci, 92 2. až 5. místo v soutěži o cenu Ikaros. ZÁŽITKY ve 14 letech na modelářském táboře viděl UFO či něco tomu velmi podobného. VÁŽĺ SI lidí, kteří toho pro SF více udělali, než o ní řekli - O. Neff, V. Ríša, I. Adamovič. OBLIBA A. C. Clarke - Konec dětství, R. Bradbury - Marťanská kronika, O. Neff - Vejce naruby, čas. Ikarie. DĺLO ilustrace knih a časopisů - Ikarie, ABC, Svět fantastiky, přebaly knih pro nakl. Laser, Winston Smith, Talpress, MF Dnes, Olympia, kalendář Ikarie, články o osobnostech světové SF ilustrace, spolupráce s trikovým studiem Trilobit, modely kosmických lodí, volná tvorba - tematika ekologie, spolupráce na filmu NEXUS aj.

SA Dobřichovická 1384, 252 28 Černošice.

ZĺTKO Michal

- autor, překladatel, organizátor, 25. 7. 1972 Jaroměř, svobodný.

NYNĺ redaktor, nakladatel, lektor. ST SŠ elektro 90. P šéfredaktor nakl. Jilm. ZÁJMY poezie K. Kryla, počítač, filozofie, angličtina, šachy. D knihy: Slabikář duchovních nauk, Minipansofie aneb Sto dvacet knih (pod pseud. Karel Strouha), rozhlas. dramatizace, povídky, fejetony pro děti v ObraŽofce.

SF 90 pořádání LEMa, lektor SF Workshopu, dříve člen SFK Atlantida Pardubice. VÁŽĺ SI E. Hauserové za práci, O. Neffa za Vejce naruby, J. J. Oščádala za kvalitu práce i odvahu. OBLIBA S. Lem, Dokonalá prázdnota. DĺLO několik knih v tiskárně, kniha Cesty nevyšla po krachu nakl. Kruh.

SA Klánovická 10/285, 194 00 Praha 9. PA ObraŽofka,
Masarykovo nábř. 10, 120 00 Praha 2, tel.: 292 467.

ZVALO Peter, Ing.

- zberateľ, fanúšik, čitateľ, 16. 5. 1968 Nitra, slobodný.

NYNĺ nezamestnaný, akcie na ochranu prírody a živ. prostredia. ST VŠ poľnohospodárska Nitra, meliorácie, špecial. ekológia 91. ZÁJMY história, plastikové modelárstvo, moderná aj klasická hudba, amat. fotograf.

SF čítanie SF asi od 10 let, 86 bol vyslaný na jarnú poradu SFK, kde sa stretol s fanmi, pokus o založenie SFK v Nitre, pre záujem tajnej polície, nedostatku klub. priestorov a slabou propagáciu zôstal 6 let jediným aktivním členom klubu, materiály požičiaval priateľom, 92 založenie SFK v Nitre pri DDM, účasť na Parcone 90 ai. ZÁŽITKY prvý Parcon 90. VÁŽĺ SI T. Jirkovského, Z. Rampasa, E. Hauserovej za jej články v Interkome. OBLIBA J. R. R. Tolkien - Pán prstenu, fanzin Laser.

SA T. Vansovej 29, 949 01 Nitra.

ZÝKA Jaroslav, prof. RNDr. PhMr. DrSc.

- autor, 9. 2. 1922 Ústí nad Orlicí, ženatý (1950), m. Rudolfa, roz. Mainerová (1925).

NYNĺ profesor analyt. chemie PřF UK Praha. ST UK Praha, chemie 48. P 53-70 ved. katedry analyt. chemie PřF UK, 65-68 děkan MFF UK, 68-70 expert UNESCO ve funkci ředitele projektu v Thajsku. ZÁJMY cestování, hudba, umění, angličtina, němčina, francouzština, latina, slovenština. Ž 44-45 totálně nasazen v Drážďanech. POL nikdy organizován. V medaile J. Heyrovského za zásluhy o polarografii, zlatá medaile UK, Hanuš. med. Čs. spol. chem., medaile univ. v Santiagu (Chile), Thajsku. D Autor cca 300 věd. prací v ob. analytické chemie, asi 10 monografií i v cizině, populární články, detektivní hry v Čs. rozhlasu a TV, povídky v časopisech, knižně: 75 V zemi bílého slona, 84 Prvky očima minulosti (s V. Karpenkem), 86, 90 Životní prostředí očima přírodovědce (s B. Moldanem a J. Jeníkem).

SF řadu let se účastnil schůzí sekce SF při Svazu čs. spisovatelů vedené dr. Nesvadbou. DĺLO sbírky povídek s část. SF tematikou: 69 Nejistoty, 70 Dusno, 75 Černé můry snů.

SA Jugoslávských partyzánů 25, 160 00 Praha 6, tel.:
311 98 67. PA Katedra analyt. chemie PřF UK, Albertov 2030, 128 40 Praha 2, tel.: 292 051-5, linka 23 03.

ZÝVAL Václav

- sběratel, 9. 5. 1964 Mělník, ženatý (1991), m. Andrea, roz. Šindlerová (1971).

NYNĺ státní zaměstnanec. ST SŠP Děčín, prodavač 84. ZÁJMY světové záhady - UFO, yetti aj., literatura.

SF čte od 13 let, Běhounek, Souček, Verne aj., nyní sběratel. OBLIBA O. Neff, L. Souček, F. Běhounek, V. Kadlečková, F. Novotný, H. Harrison, I. Asimov, J. Wyndham, A. C. Clarke, K. Bulyčev.

SA Na výsluní 70, 471 41 Dubá.


Abecední index autorů
Hlavní obsah