V


VACULĺK Milan, Mgr.

- sběratel, 19. 4. 1966 Brno, ženatý (1992), m. Lenka, roz. Daňková.

NYNĺ spec. pedagog - etoped. ST PedF Olomouc, spec. pedag. 89. P 89- škola při psych. léčebně Kroměříž, vychovatel. ZÁJMY manželka, kulečník, šachy, lyžování, hudba, comics, počítačové hry, braková literatura, video.

SF 83 vstup do fandomu, spoluzakladatel SFK Stimm Kroměříž, zaměření na kompletaci titulů SF, vyd. do r. 48, 85-89 člen SFK Futurum. ZÁŽITKY první a druhý SF ples v Olomouci. VÁŽĺ SI všech, kteří SF dali srdce. OBLIBA S. V. Jelínek, F. Stolský, E. R. Burroughs, R. E. Howard, Znamení psa, Spolčení hlupců, čas. Spider-man.

SA Třasoňova 3972, 767 01 Kroměříž, tel.: 222 77.
PA ZŠ při PL, Havlíčkova 8, 767 01 Kroměříž.

VACHTL Pavel

- autor, publicista, 24. 11. 1966 Plzeň, svobodný.

NYNĺ student MFF UK. ST gymnázium 84. P 82-86 demonstrátor na hvězdárně Petřín. ZÁJMY matematika, fyzika, astronomie, technika, moderní literatura a hudba, jóga, zen, horská turistika, filmová tvorba, filozofie, astronomický kurs. POL liberál, ateista s vědomím, že pojem Boha má značný význam. D encykloped. heslář pro Státní tech. knihovnu, obory astronomie, geofyzika, matematika, 88-89 šéfredaktor stud. časopisu Trójan, s I. Adamovičem a L. A. Wdowiakem účast na Innerspace, lit. tvorba, uměl. publicistika, formulace směru ultrarealismu, skládání rockových písniček.

SF od 8 let zájem o astronomii a kosmonautiku, první SF kniha byla Jefremovova Mlhovina v Andromedě, dětské pokusy o SF, vítězství v celostátní soutěži Děti, mír a umění 79 se dvěma SF povídkami, seznámení s dílem S. Lema, 84 vstup do fandomu - člen SFK Villoidus, člen poroty Huňáče zeleného, účast na Parconech 87, 89, v RUR. 88 účastník lit. workshopu Šaldova dýka, 89 iniciátor esoterického oběžníku Innerspace. ZÁŽITKY Mlhovina v Andromedě, cyklus SF filmů v kině Ponrepo - 2001: Vesmírná odyssea, Zardoz, Mechanický pomeranč, Robocop, Planeta opic. OBLIBA S. Lem - Dokonalá prázdnota, Pánův hlas, Příběhy Ijona Tichého, R. Bradbury - Ilustrovaná žena, Slunce a stín, K. Vonnegut - Sirény z Titanu, P. K. Dick, za významné považuje N. Wienera, R. Feynmana, ant. Labyrint, Tunel do pozítří, Vlak do pekla. DĺLO kritiky, recenze a povídky ve fanzinech Villoidus, RUR, Interkom, stud. časopise Trójan, Ikarii.

SA Na chobotě 1344, 163 00 Praha 6.

VALINA Miroslav, PhDr.

- překladatel, 10. 2. 1963 Litoměřice, svobodný.

NYNĺ překladatel. ST FF UK Praha 87, obor věd. informace a knihovnictví. ZÁJMY literatura, šachy, fotografování. Ž po nehodě v r. 77 se stal vozíčkářem. D od r. 82 mikropovídky v čas. Mladý svět, Vandr, Junák, Intertramp aj.

SF k SF se přivedl sám v časném dětství nad knihami J. Verna. Je "fan samotář", kontakt s fandomem mu r. 88 zprostředkoval J. Olša Jr. VÁŽĺ SI J. Olši Jr. SF DĺLO překlady povídek: R. Silverberg - Vhoď vojáka. Později: Vhoď dalšího (Ikarie č. 1/91), C. Cartmill - Krajní lhůta (Ikarie č. 2/91) aj. Knihy: R. Silverberg - Muž v labyrintu (92), J. Williamson: Loď (92), 93 F. Herbert: Stvořitelé boha aj.

SA Evaň 134, 411 17 Libochovice.

VANĚK Jan, Jr.

- autor, recenzent, 10. 9. 1976 České Budějovice, svobodný.

NYNĺ student MF UK. ST gymnázium. ZÁJMY počítačové hry, letectví, angličtina.

SF k SF přiveden v raném dětství bohatou knihovou rodičů, účast ve workshopu Ikarie. ZÁŽITKY Minicon 91. OBLIBA F. Novotný. DĺLO pov. Orwellův týden - 1. místo v soutěži O cenu Jima Dollara v kat. autorů do 18 let aj., recenze v Interkomu, spoluautor Dějin české SF v datech

SA Argentinská 18, 170 00 Praha 7, tel.: 875 327.

VANĚK Martin

- recenzent, 12. 5. 1973 Valtice, svobodný.

NYNĺ student právnické fak. MU Brno. ST gymnázium Mikulov 91. ZÁJMY "většinu volného času trávím překonáváním deprese (nejraději vleže)".

SF DĺLO recenze v Interkomu, Ikarii.

SA 691 81 Březí č. 230.

VAŇKOVÁ Ludmila, PhDr.

- autorka, 9. 5. 1927 Praha, vdaná (1955), m. Josef Paukert (1915), děti: Ludmila (1956), Jan (1957).

NYNĺ svobodné povolání, členka měst. zastupitelstva v Řevnicích. ST FF UK Praha, sociologie-psychologie 71, promoce 91. P 73-77 výhybkářka žel. st. Karlštejn. ZÁJMY cestování, divadlo - amat. herečka. POL 47-48 nár. soc., 68-69 KSČ. V 81 lit. cena Melantrichu, doktorát 20 let po zkouškách. D romány z české historie: 77, 88 Král železný král zlatý, 78 Zlá léta, 79 Dědici zlatého krále, 81 Stříbrný jednorožec, 82 Černá sága, 83, 92 První muž království, 84 Královský nach tě neochrání, 85, 92 Rab z Rabštejna, 87 Žebrák se stříbrnou holí, 88 Cval rytířských koní, Léč pana z Rožmberka, 89 Dvojí trůn, 90 Orel a had, 91 Žena pro třetího krále.

SF k SF ji přivedlo vlastní vidění světa a v důsledku toho jí napomáhaly zejm. knihy Jitro kouzelníků a G. R. Taylora Biologická časovaná bomba, účast na Parconech 90 a 92. ZÁŽITKY "pro ty, kdo četli mou knihu: uprostřed práce přišlo oknem černé kotě a lehlo si mi u nohou a potom u nás bydlelo několik měsíců a zase odešlo, dále v r. 85 novinová zpráva o pozorování UFO, které se podobalo létacím kabinám hostů, a mnoho nedefinovatelných přelétavých pocitů, které nelze popsat, snad jeden ano: zdá se mi, že po hostech už jinou SF napsat nemohu". DĺLO román 77, 92 Mosty přes propast času, povídka v ant. Lidé ze souhvězdí Lva.

SA 252 30 Řevnice č. 211, tel.: 991 41 73.

VAŠÁK Pavel, PhDr., DrSc., prom. matematik

- literární vědec a kritik, matematický lingvista, 10. 2. 1941 Skorkov, ženatý (1968), m. Ing. Marie Vašáková, CSc., roz. Němečková, 1 syn, 1 dcera.

NYNĺ ved. věd. prac. ČSAV, člen české sekce Penklubu, člen Sdruž. autorů fantastiky, člen Association Internationale des Critiques Littéraires (Paříž). ST MFF UK Praha, matematika, 63, evropská kultura, Univ. Štrasburk 69. P 64-69 Ústav pro jazyk český ČSAV, od 69 Ústav pro českou a svět. liter. ČSAV. POL demokratická tolerance. V nakladatelské ceny. D 80 Metody určování autorství, 82 Literární pouť K. H. Máchy, 86 Autor, text a společnost, 86 Matematika, exaktnost a literatura. Člen autorských kolektivů: 72 Matematika pro informační pracovníky, 78 Slovník literární teorie, 78 Slovník literárních směrů a skupin aj., editor: 86 Prostor Máchova díla, 89 Prameny české moderní kultury. 90 Poezie kuchyně. Věd. stati v čas. a sbornících doma i v zahr., recenzní liter. činnost, kulturní publicistika.

SF DĺLO zejm. v 80. letech se v tisku zabýval lit. kritikou a teorií hl. domácí SF.

VAŠÁT Josef

- fan, 2. 5. 1947, ženatý, 3. m. Hana Volfová, roz. Srovnalová (1945), děti: Josef (1968), Marek (1973).

NYNĺ technik Severomor. plynáren. ST SPŠ aut. dopravy, Zábřeh na Moravě 67. P nákupčí ND, dispečer dopr. střediska ZNZZ. ZÁJMY knihy, výtvarné umění. D Ony - báseň inspirovaná povídkou Oni C. Biedermanové.

SF v 11 letech obliba ilustrací T. Rotrekla, Z. Buriana, 89 člen SFK Makropulos, synové též členy, člen Čs. archeoastronautické asociace, účast na Parconech od 89, jeden z organizátorů Parconu 93. DĺLO soška BEMa dle textu O. Neffa a kresby K. Saudka, zpracoval k vydání 1. svazek ed. řady Představujeme, věnovaný L. Hlavsovi, dále svazek věnovaný J. Kupkové, podíl na zpracování fanzinů, monotem. fanziny o K. Saudkovi a L. Freiové, člen red. rady fanzinu Vakukok.

SA Fibichova 13/113, 787 01 Šumperk, tel.: 0649/87 23.
PA Severomoravské plynárny, Žerotínova 36, 787 01 Šumperk.

VÁŠOVÁ Alta

- autorka, 27. 5. 1939 Sevljuš, Podkarpatská Rus, vydatá (1971), 2. m. Peter Zajac, deti: Ilja (1964), Dušan (1964), Marek (1971), Matúš (1971).

NYNĺ spisovateľka. ST VPŠ Bratislava, mat. fyz. pre 6.-9. roč., 58. P 59-63 učiteľka, 63-65 upratačka a sprievodkyňa na hrade Zvíkov, 65-68 učiteÂka, 69-70 dramaturg Slov. film. tvorby, 70-78 slob. povolanie, 78-91 dramaturg a scenárista Slov. filmu. ZÁJMY judo, plávanie, turistika. Ž 60 1. cena v judu ľahká váha, členka Zväzu slov. dram. umelcov, Zväzu slov. spisovateľov, Obce slov. spisovateľov. V 70 1. cena Monte Carlo za TV film Sladké hry minulého leta, 89 cena ZSS a 91 cena IBBY za knihu pre deti Niekto ako ja. D próza: 70 Zaznamenávanie neprávd, 72 Miesto, čas, príčina, 92 Sviatok neviniatok, pre deti: 78 Veľkáčky, 89 Niekto ako ja, 91 Pán Puch, muzikály: 77 Cyrano z predmestia, 82 Neberte nám princeznú, 88 Niekto ako ja, film: 68 Román o base, 69 Sladké hry minulého leta, 79 Ako lístie jednoho stromu, 79 Odveta.

SF k SF ju priviedli problémy, o ktorých sa iným spôsobom komunikovať nedalo, účasť na svetovej konf. SF 87 Moskva, 88 Budapešť. DĺLO 79 román Po, 81 Blíženci z Gemini - pre deti, 82 román V Záhradách, 84 pre deti 7,5 stupňa Celzia, poviedky, teraz píše krátke poviedky do časopisov a čaká na rodinnú knižku Lelka zo sekretára ai. SA Búdkova 5, 811 04 Bratislava, tel.: 313 218.

VEIS Jaroslav

- autor, překladatel, 19. 4. 1946 Praha, ženatý (1971), m. Veronika Maxová, 2 synové.

ST Fakulta soc. věd a publicistiky UK, Praha 70. P 71-73 zam. v Ústavu světové ekonomiky, 73-84 red. čas. Sedmička, 87-89 red. nakl. Mladá fronta, od 90 komentátor (91-92 šéfredaktor) Lidových novin. D hl. popularizace vědy (r. 76 Cena ČSAV)

SF DĺLO knihy - spoluaut.: 76 Experiment pro třetí planetu, 79 Pandořina skříňka (obě s A. Kramerem), 82 Zemřeš podruhé (s V. Petříkem), samost. 86 Moře času, 89 Den na Kallistó, překlady z angličtiny (Aldiss: Nonstop, Asimov: Slova vědy aj.). Pov. v antologiích Neviditelní zloději, Železo přichází z hvězd, Lidé ze souhvězdí Lva, Hvězdy v trávě, Návrat na planetu Zemi, Přistání na Řípu, Skandál v Divadle snů, Lety zakázanou rychlostí. Editor SF antologií 85 Hledání budoucího času (se z Volným), 87 Vesmír je báječné místo pro život a 87 Navštivte planetu Zemi!.

VELINSKÝ Jaroslav, zv. Kapitán Kid

- autor, 18. 12. 1932 Praha.

NYNĺ spisovatel. ST základní, nedokončil gymnázium a graf. školu. P soustružník, aranžér, topič v ZOO, opravář sport. nářadí, umělecký prac. Divadla hudby, písmomalíř, výtvarník. ZÁJMY hudba, příroda, astronomie, polárnická literatua, staré mapy, atlasy, Island, malířství. D detektivky: Spravedlivá pistole, Hra na smrt (pseudonym Rabský), Tmavá studnice, Lidožrout, Našeptavač, Čenž, Smrt komára, Mrtvý z Olivetské hory, dobrodružné: Cestou dračích lodí, Přídí k severu, Muž v zeleném poli, Setkání v Oloho (pseud. Charlie Stonebridge), El hombre dorado (pseud. Kapitán Kid), hudba: 83 LP No to se ví, 92 Songy, Dávno již, samplery: Písně dlouhých cest, Trampská dvorana, Poker, podíl na vzniku Porty, stál při znovuobnovení čas. Rodokaps.

SF CENY Golem SF award 85 za Den a noc. ZÁŽITKY "bylo mi asi 10 let, stál jsem před domem, koukal do tmy mříží v suterénním okně a najednou si uvědomil, že já jsem já - dodneška mi z toho běhá mráz po zádech". VÁŽĺ SI O. Neffa. OBLIBA Verne, Čapek, Warner, Troska aj. DĺLO Zápisky z Garthu, novela Den a noc v ant. Stalo se zítra, volné pokračování Ostrov kapitána Doughertyho v Ikarii 1-3/90, román Engerlingové.

SA 403 35 Libouchec č. 339, tel.: 047/903 27.

VERNER Milan

- autor, 31. 12. 1944 Praha, ženatý (1966), m. Blanka Valášková (1946), děti: Blanka (1968), Milan (1971).

NYNĺ předák na kontidrátové trati NH Ostrava-Kunčice. ST učňovská škola zemědělská, Choustíkovo Hradiště 61. P 61-66 ošetřovatel exotické zvěře v ZOO Dvůr Králové n. L. ZÁJMY filatelie, četba.

SF 82 se v MF dověděl o Parconu, obeslal CKČ a r. 83 dostal pozvánku na vyhlášení soutěže, od té doby účast na Parconech, člen KLF Ostrava a SFK Hepterida. CENY 87 CKČ 3. místo za pov. Únik. VÁŽĺ SI P. Poláčka za jeho průkopnickou práci při vzniku Parconu, Z. Rampase za jeho vytrvalost, s kterou to s námi táhne, O. Neffa, který udělal strašně moc pro SF. OBLIBA J. Wyndham - Den trifidů. DĺLO 87 vyšla v MF první pov. Začátek sezóny, dále povídky v Nové Svobodě, Zápisníku, v ant. Lovci černých mloků II, Hosté z planety lidí, Argonauti z jiného světa, rozhlas odvysílal 6 her v brněnském Dominu.

SA Alšovo nám. 689, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 443 676.

VEVERKA Karel, Ing.

- autor, 4. 8. 1959 Velké Meziříčí, ženatý (1988), m. Jana, roz. Šímová (1969), děti: Tereza (1992).

NYNĺ ředitel CAD Studia. ST ČVUT Praha, fak. stavební 83. P 83-90 statik, ved. výp. stř. Drupos České Budějovice, 91-ředitel CAD Studia. ZÁJMY hudba, windsurfing, literatura, počítače. Ž 84-85 voj. služba ve stav. četě sestavené z lidí vícekrát trestaných.

SF není členem žádného SFK, účast na Parconech 88-90. CENY CKČ 87 6. místo za Nečistou hru, 88 2. místo za Těšíme se na vás!, 89 3. místo za Sítě, kanály a stoky, 90 1. místo za krátkou pov. Adapt. OBLIBA K. Vonnegut - Kolíbka, Asimov, Lem, Adams - Stopařův průvodce po Galaxii, J. Weiss. DĺLO povídky v čas. ABC, Ikarie, Kočas 87, Leonardo, knihy: 89 Sítě, kanály a stoky (s P. Hetešou), 91 Těšíme se na vás! (s P. Hetešou), Bruster.

PA CAD Studio, Severní 9, 370 10 České Budějovice,
tel.: 038/231 18, fax 038/248 17.

VEVERKA Vladimír, PhDr.

- autor, organizátor, 29. 8. 1958, rozvedený, býv. m. Iveta, roz. Čengerová (1987-90).

NYNĺ soukr. podnikatel, majitel firmy FanCentrum, vydavatel comicsového časopisu Aréna, předseda Comics klubu. ST FŽ UK, agenturní žurnalistika, Praha 1981. P 83-90 mezinár. redakce ČTK. ZÁJMY sportovní tanec, chov chrtů, comics, plastikové modelářství.

SF po Parconu 83 založil SF klub Spectra zaměřený na SF dorost, klub pomohl objevit např. I. Adamoviče, M. Bronce, F. Škábu aj. Zakládající člen a iniciátor vzniku Koordinační komise čs. SF klubů. První šéfredaktor Interkomu (84-85). Organizátor čs. a českého comicsového hnutí (cena Bemík aj.). Účast na prvních Parconech. DĺLO nejznámější díla: povídky Zrůdu k obrazu k svému, Raketýr, novela Legenda Věčných a povídkový cyklus Památník. Účast v CKČ, publikoval v Kočasu, v antolog. 84 Lidštější než lidé, 89 Lovci zlatých mloků, časopisecké články k historii a teorii comics (Kvíz 1-12/89, Sedmička 35-47/91).

@KOTVA = <$&veverka[-]>

VITOUŠ Michal

- autor, recenzent, 12. 9. 1967 Praha, svobodný.

NYNĺ výstupní zkušebna ČKD Polovodiče a. s., Praha. ST SOU elektrotechnické, mechanik silnoproudých zař. Praha 86. ZÁJMY literatura, přírodní vědy - paleontologie, celoroční oddílová práce s dětmi, člen paleontolog. sekce Spol. Národního muzea. D 90 drobné práce ve sborníku Sametová čítanka, dosud nikde nepubl. poezie, účast v soutěži s ekolog. tematikou Vsacký jalovec.

SF od dětství si vymýšlí příběhy, kde je "něco jinak", kontakt s fandomem přes známého známého, jímž byl V. Veverka, se kterým se v RUR nesetkal, ale do práce ho zapojil Z. Rampas a J. Fidra, člen RUR, Tvůrči skup. Kassandra. CENY 88 CKČ 7. místo s pov. Peklo nebo ráj. VÁŽĺ SI lidí, kteří umějí žít nejen pro sebe, ale i pro druhé. OBLIBA Čapek, Bradbury, Wyndham. DĺLO publ. ve fanzinech Villoidus, Bonsai, Ariadna - povídky, fejetony, recenze, Svět fantastiky.

SA K dolům 15/199, 143 00 Praha 4, tel.: 467 90 11.
PA Výst. zkušebna VH-3, ČKD Polovodiče a. s., Budějovická 5, 140 00 Praha 4, tel.: 412 28 58.

VLK Václav, dipl. tech.

- kritik, autor, 24. 4. 1943 Praha, ženatý (1963), m. Nevenka Bojadžieva, děti: Václav (1970), Martin (1977).

NYNĺ obchodník, publicista, poradce, konstruktér, ředitel firmy. ST PedF UK 70. P 70-85 různé tech. hosp. funkce, 86- odb. poradce TV (vzdělávací pořady), 84-92 exter. redaktor čas. Chatař, red. spol. odb. časopisu Kachelofen und Kamin a Wohnung und Gesundheit. ZÁJMY problémy volného času a živ. prostředí, bulharština, makedonština. Ž 52-54 náprav. domov pro děti polit. nespolehlivých, 70-89 krátká věznění. POL 66-68 KSČ, signatář Charty 77. D fejetony pro LD, dlouhodobá spolupráce s rozhl. pořadam Kolotoč a s TV Receptářem, od r. 89 stálá stránka v Ženě a módě, články v čas. Chatař.

SF vstup do fandomu zač. 80. let, nejprve jako krytí pro ileg. polit. činnost - Klub J. Verna, do fandomu ho přivedl E. Čierny, člen SFC Deutschland. ZÁŽITKY Den trifidů. OBLIBA K. Čapek, Bradbury, Zelazny, Niven, Asimov, Simak, Verne. DĺLO 85 první pov. v Lid. demokracii, dále Svobodné slovo, Chatař, Ikarie, fanzin Poutník, pov. v čas. v SRN pro elektroniku a počítače COM, největší úspěch měla povídka Věrný sluha, vystupoval na Parconech, Návštěvních dnech Klubu J. Verna aj.

SA Vršní 42, 182 00 Praha 8, tel.: 840 402.

VOLEK Ladislav, Ing.

- autor, 6. 6. 1935 Ostrava, ženatý.

NYNĺ ekonom. ST VŠE Praha. P v závislosti na polit. okolnostech od vedoucího odboru na ostravské radnici přes plánovače až po obchod.-ekonom. náměstka. ZÁJMY vysokohorská turistika - Tatry, Kavkaz, Tchien-šan, literatura, hudba. D 78 román Syndrom, podle kterého napsal film. povídku režisér V. Gajer, 80 film. povídka Rondo, cca 30 povídek, interview, reportáží.

SF 84 spoluvítěz 10. ročníku lit. soutěže Čs. rozhlasu Ostrava se SF povídkou Rembrandt, vysílat se nesměla, publ. až r. 89 v ant. Veřejná společnost SF, 84-87 účast v CKČ. CENY CKČ -oceněny povídky Stokař, Nemocný Kubelík. ZÁŽITKY práce na Stokaři - musel projít všechny lokality ve Vysokých Tatrách - šlo o přísně zapovězené rezervace - a přeložit několik knih z polštiny, kde je myšlenka o tom, že tatranská plesa jsou spojena s mořem. OBLIBA O. Neff, I. Asimov, A. Huxley. DĺLO pov. v ant. Veřejná společnost SF, Lovci černých mloků II, není autorem úzce svázaným jen se SF, chtěl si jen ověřit, zda se dokáže orientovat i v této oblasti.

SA Kosmická 1568, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 069/
447 88 21. PA Automatizace a mechanizace, Výstavní 13, 709 00 Ostrava, tel.: 520 41-4, linka 341.

VÖLGYIOVÁ Elena, rod. Vajdová

- fan, 14. 9. 1959 Žilina, vydatá (1988), m. Vojtech (1963), deti: Vojtech (1988).

NYNĺ nezamestnaná. ST gymnázium, knihovníctvo. ZÁJMY cestovanie.

SF 85 vstup do fandomu do SFK KPVPVF v B. Bystrici, priviedol ju B. Porošin, mala na starosť uchovávanie a požičiavanie klub. materiálov, účasť na Parconoch, 88 po odchodu do Prievidze členka SFK Uranus. ZÁŽITKY prvý Parcon 85 v Pardubiciach. VÁŽĺ SI veľa skvelých ľudí. OBLIBA I. Asimov, A. C. Clarke.

SA P. J. Šafárika 5/8, 971 01 Prievidza.

VOLNÝ Zdeněk

- autor, překladatel, 21. 1. 1946 Praha, ženatý (1969), m. Zdenka Dolanská, děti: Michal (1975), Kristýna (1979).

NYNĺ svob. povolání. ST FŽ UK Praha 73. P 77-87 šéfredaktor Světové literatury. ZÁJMY sport, bridž, šachy, jogging. Ž 78 pobyt na Goldsmith College, Londýn, 84 stip. pobyt v londýnských nakladat., 88 Cambridge Literary Seminar, stip. pobyt v USA. D překlady současné amer. a kanadské poezie, angl. a amer. povídek, zejm. ve Světové literatuře, 80 Den neposkvrněného srdce.

SF DĺLO knihy: 82 Pátá roční doba, 84 Zlatá past plná času, 85 Brána k věčnosti, 87 Požár u zlatých labutí, 89 Oko chiméry, přísp. do antologií SF povídek, editor sborníků: 84 Hvězdy v trávě, 85 s J. Veisem Hledání budoucího času, překlady: 82 A. C. Clarke: Zpráva o třetí planetě, 84 A. C. Clarke: Setkání s Rámou aj.

VOREL Bohuslav, Mgr.

- sběratel, organizátor, 16. 1. 1961 Pardubice, svobodný.

NYNĺ technický redaktor pardub. okresních novin Zář. ST MFF UK Praha, matemat. statistika 86. ZÁJMY historie, politologie, šachy. POL orient. levicová v intencích Soc. internacionály, 91- Demokrat. strana práce.

SF 80 zapojení do činnosti fandomu na MFF, přivedl ho zájem o literaturu, člen SFK Villoidus do r. 86, 89-90 člen SFK Andromeda Pardubice, účast na Parconech do r. 86, účast v soutěži Huňáč zelený. ZÁŽITKY atmosféra prvního Parconu, celé počátky vytváření fandomu u nás. VÁŽĺ SI J. Veise za činnost v SF. OBLIBA Merle - Malevil, Aldiss -Nonstop. DĺLO povídka, recenze ve fanzinu Villoidus.

SA Lexova 2259/5, 530 02 Pardubice. PA Redakce
Zář, tř. Míru 109, 531 46 Pardubice, tel.: 511 244.

VORLOVÁ Jiřina, Ing.

- organizátorka, sběratelka, publicistka, 8. 5. 1961 Praha.

NYNĺ programátor-analytik. ST VŠZ Praha, tech. fakulta 92. P od r. 84 stále okolo počítačů. ZÁJMY jóga, turistika, angličtina.

SF 80 ji do fandomu přivedl Z. Rampas, po odchodu z MFF "divočák", zpět do fandomu se dostala přes nakl. Winston Smith, Interkom a Dračí doupě a díky E. Hauserové a klubu příznivců fantasy her Hexaedr, jehož schůzky se konaly v rámci RUR, čímž se dostala opět k Z. Rampasovi, členka RUR, Hexaedru, Spol. přátel díla J. R. R. T., účast na Parconu 92, iniciátorka založení SFK ATAIR. VÁŽĺ SI Z. Rampase, E. Hauserové. OBLIBA J. R. R. Tolkien - Silmarillion. DĺLO reportáže, recenze v Interkomu, iniciátorka založení Zásilkové služby Interkomu.

SA Španielova 1250, 163 00 Praha 6, tel.: 302 10 07.
PA Triola, Na Florenci 5, 110 00 Praha 1, tel.: 248 119 82, linka 277.

VYHLĺDKA Petr, rytíř řádu Fantasy

- autor, 13. 9. 1967, Soběslav, svobodný.

NYNĺ dělník. ST VSOŠL Prešov 86. ZÁJMY hudba, mytologie. POL mlčící většina.

SF seznámení s fandomem přes FanFana v Zápisníku.Ůčast na Chronoconu 86 až 89 a Miniconu 91. r. 91 1. místo v soutěži O stříbřitě lesklý halmochron za povídku Průšvih. OBLIBA Tolkien, Sapkowski, Leiber, L. Souček, film Exvalibur, Spaceballs, časopis Ikarie. VÁŽĺ SI J. Oščádala. DĺLO povídky v Rodokapsu, Ikarii, Exalticonu, Poutníku. B Exalticon 1/92, Ikarie 1/93, Poutník 39, 40.

SA Luční 662/III, 392 01 Soběslav, tel. 0363/25 35

VÝRAŠTEKOVÁ Jana, Mgr.

- autorka, organizátorka, 5. 4. 1971 Bratislava.

NYNĺ študent. ST ÚSV Bratislava 89. ZÁJMY všetky rozoberateľné veci, jazyky, kreslenie, computery, poč. grafika.

SF záujem o SF od detstva, kedy s kamoškou vymyslela paralelné svety, po prečítaní niekoľkých diel si uvedomila, že vydumať čosi skutočne originálne je temer nemožné, dá sa len zručne namixovať to, čo tu už bolo, účasť na Parconoch 90-92, do fandomu sa zapojila vďaka Dračímu doupěti. ZÁŽITKY Parcon 90. VÁŽĺ SI E. Hauserovej, J. J. Oščádala, F. Novotného. OBLIBA F. Herbert - Duna. DĺLO slovenská predsedkyně v SF Workshopu J. Oščádala, šéfredaktorka časopisu Hromada.

SA Banšelova 6, 821 04 Bratislava, tel.: 07/237 339.


Abecední index autorů
Hlavní obsah