S


SÁBO Mirek

- organizátor, 12. 7. 1974 Ústí nad Labem, svobodný.

NYNĺ student ped. fakulty UJEP. ST 92 gymnázium Ústí nad Labem ZÁJMY historie, mytologie, horolezectví.

SF 90 člen klubu Nasca, pořádání soutěže Vision, organizace Bohemiaconu. Účast na Parconu 92, Draconu 93 a Miniconu 92. OBLIBA F. Herbert, R. Zelazny, A. Sapkowski, S. King. VÁŽĺ SI všech, kdo pro SF něco dělají.

SA Hilbertova 4, 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 047/417
11

S<178>CZEK Slawomir

- sběratel, obchodník, 16. 9. 1956 Cz<222>stochowa, Polsko, svobodný.

NYNĺ obchodník. ST Politechnika <182>l<179>ska, Gliwice, Polsko 80, Ing. ochrany prostředí. ZÁJMY plakáty, čeština. Ž v Praze od r. 84.

SF 81 člen Slezského klubu fantastiky v Katovicích, 84 účast na Miniconu v Praze, od 85 člen SFK Time Machine, od 89 RUR, 85-88 pořádal na Miniconech výstavy SF v Polsku, od 88 produkce plaketek-odznaků SF, účast na conech: Parcon 85-92, Minicon 84-90, Dracon 86-91, SF ples 87-92, Eurocon 89 San Marino, Sockon 89 Oděsa, Aelita 90 Sverdlovsk, Lithuanicon 90 Litva, Worldcon 90 Haag, Hillcon 91 Rotterdam, DDR-con 90 Berlín, 4. SF-Tage 91 Düsseldorf, Bärcon 91 Berlín, Eurocon 92 Freudenstadt, Jersey aj. CENY 89 Sockon - za aktivitu ve fandomu. ZÁŽITKY účast na Sockonu 89, Aelitě 90 a Worldconu 90. VÁŽĺ SI organizátorů conů. OBLIBA O. S. Card - Ender's Game, čas. Nowa Fantastyka, Ikarie. DĺLO 91 zal. společnost Makros, obchodní činnost - knihy, plakáty, hry, odznaky aj.

PA Kotorská 36, 140 00 Praha 4, tel.: 498 224.

SADOVSKÝ Peter

- autor, zberateľ, 7. 3. 1962 Košice, ženatý (1985), m. Mária, rod. Bednárová (1964), deti: Cyril (1987).

NYNĺ programátor. ST El. fak. Košice 85. ZÁJMY počítače, lode, literatúra. POL 92- KDH.

SF záujem o modernú techniku, najmä počítače a kozmické lety. Zakladajúci člen a krstný otec SFK 451oF Košice, do fandomu priviedol E. Niczkého, od r. 84 publikuje rozhlasové poviedky v rozhl. štúdiu Košice, zostavil fanziny Legendy 1 a 2, čas. Legendy 1/91, účasť na Parconoch 83-85, 88, 91, do r. 87 účasť v CKČ. CENY v CKČ 84 čestné uznanie za poviedku Zabíjač drakov. ZÁŽITKY rozdeľovanie Interkoma na Parcone 84, kedy dostal jeden od V. Veverku pod podmienkou, že založí SFK v Košiciach. OBLIBA R. Bradbury, G. K. Chesterton - Lietajúci hostinec, Boyeová - Kallocain.

SA Hemerkova 20, 040 11 Košice, tel.: 095/434 523.

SASINEK Michal, Ing

- autor, organizátor, 9. 10. 1950 Brno, ženatý (1979), m. Elena roz. Ivašková (1949).

NYNĺ prezident US&CS, a. s. pro otázky komplexní bezpečnosti a obrany informací. ST VUT Brno, el. počítače. ZÁJMY film, fotografie, počátačová kriminalita (pasívně).

SF od roku 60 četba, 85 zakládající člen KPVPVF Banská Bystrica. Účast na Parconech 85-90 a 91-94. 86 s povídkou O troch bratoch získal 4. místo v CKČ. D práce na rozvoji teorie HH (Hrochoťská hruška) a její dopad na cokoli s mezinárodní účastí.

SA Rázusova 17, Banská Bystrica, PA US&CS a.
s. Partizánske 9, Banská Bystrica, tel.: 088/74 56 56.

SAUDEK Karel (Kája)

- výtvarník, 13. 5. 1935 Praha, ženatý (1967), m. Johana, roz. Woydinková, děti: Patrik, Berenika. Bratr fotografa Jana Saudka.

@KOTVA = <$&saudek[-]>

NYNĺ kreslíř ve svobodném povolání - grafika, ilustrace, comics. ST gymnázium v Praze - Botičské ul., soukromá uměl. škola (grafika). Ž r. 39 seznámení s comicsem (Kocour Felix) a kresleným filmem (Disneyova Sněhurka a sedm trpaslíků), později četba Disneových aj. comicsů, zájem o secesi - hl. o dílo A. Muchy. Po r. 45 kresby do školních časopisů, fascinace amer. comicsy Captain Marvel a Wild Cat. Předplatil si comicsové časopisy na deset let dopředu, ale v r. 49 mu přestaly chodit se zdůvodněním, že je to literatura pro "vrahy a vožraly, kerý se do němoty zpíjej koka kólou". V letech 49-65 si proto kreslil jen pro sebe. 1950-54 technický kreslič (toto období pokládá za svou nejlepší kreslířskou školu, protože se tak naučil preciznosti). Pak zam. jako metař, čistič oken, kulisák, později pomocný architekt (mj. u filmů Zlatokopové z Arkansasu n. Černí orli ze Santa Fé) ve Film. studiu Barrandov. Zde počátek spolupráce s M. Macourkem, od r. 68 na volné noze. D cca 50 comicsů (první publ. r. 66 v čas. Student pod názvem Agent Nr. 00-WC), přes 70 filmových plakátů, desítky ilustrovaných knih, čas. obálek, propag. grafika, výtvarný doprovod TV seriálu Okna vesmíru dokořán (25 dílů), kresl. a reklamní filmy, řada výstav - v Praze, Ostravě, Blansku, Novém Městě nad Metují aj., v zahraničí. Nejdůl. ne-SF comicsy: V zámku a nadzámčí (čas. Student 1967, scénář K. Steigerwalda na motivy Kafkova románu Zámek), Honza hrom (Pop music expres 68), Pepík Hipík (Čtení pod lavicí 68), Čtverylka (Mladý svět 71), Lips Tullian (MS 72), Fantom opery uvádí (MS 73) Černý Filip (MS 74), Major Zeman (Pionýr. stezka 77-78), Tajemství Zlatého koně (Česká speleolog. spol.- dále ČSS - 79), Stříbrný poklad (ČSS 82), Modrá rokle (ČSS 84), Ztracený kamarád (ČSS 87), Konec Sahrbergovy bandy (ČSS 88) aj. POL sympatizant a kandidát NEI.

SF DĺLO výtvarné pojetí filmu V. Vorlíčka Kdo chce zabít Jessii? (66), spolupráce na filmu O. Lipského Čtyři vraždy stačí, drahoušku! (71), kresby do časopisů. V r. 69 v Mladém světě publ. část comicsu Muriel a andělé (úplné vydání až r. 91). Další nejdůl. SF comicsy: Muriel a oranžová smrt (nepublik.), Tieň na hranici času (Tech. noviny 71), Výprava ze Sixie (Ostravský kult. zpravodaj 71), Po stopách sněžného muže (ČSS 80), Trať se ztrácí ve tmě (ČSS 80), Peruánský deník (ČSS 84), Arnal a dva dračí zuby (ČSS 88), Štěstí (ČSS 90), Noc upírů (Nei-report 93) aj. Navrhl 5 obálek fanzinu Villoidus (Hunáč zelený ve všech rodech), obálky sborníků Parcon 87, Černá skříňka, Lety zakázanou rychlostí II-III, ilustrace spisů H. P. Lovecrafta (nakl. Zlatý kůň), Země č. 8 aj. B I. Vápenka: Comics Káji Saudka (Praha 89) aj.

SA tel. 02/526 514.

SEDLÁČEK Miroslav, prom. ped.

- autor, 14. 8. 1923 Ivanovice na Hané, ženatý, děti: Jiří (1956), Ivo (1961).

NYNĺ učitel - důchodce. ST Vyšší ped. škola v Opavě 55. ZÁJMY filologie. POL nikdy nebyl organizován. D div. hry pro děti - Zimní les, Aluščiny sáňky, Popelka aj.

SF člen SFK Hepterida Opava, účast na literárních pásmech klubu na Parconech 89 a 90. DĺLO publ. povídky Velká pouť v ant. Hosté z planety lidí a Sauří vejce v ant. Argonauti z jiného světa, 89 v ostravském rozhlase hra Přistání v jetelišti.

SA Vaníčkova 12, 747 06 Opava.

SEMERÁD Václav, Ing.

- autor, sběratel, 14. 12. 1945 Pardubice, ženatý (1972), m. Pavla, roz. Soukupová (1951), děti: Petr (1973), Martin (1974), Alena (1978), Václav (1981).

NYNĺ programátor. ST ČVUT FJFI Praha, jaderné reaktory 69. P 75-85 elektrárna Tušimice, 85- Česká pojišťovna. ZÁJMY programování, železniční modely, angličtina. Ž od 67 v registru StB pro účast na Strahovských událostech. POL sympat. s KAN.

SF zájem o SF od r. 53, po r. 58 první lit. pokusy, nabízené romány odmítány nakladatelstvími. OBLIBA Lem, bratři Strugačtí, Asimov, J. M. Troska, F. Běhounek - osobně ho znal, ilustrace T. Rotrekla. DĺLO 91 Kerré, bohyně z hvězd.

SA U rybářství 1001, 149 00 Praha 4, tel.: 795 10 81.

SCHÖNBERG Miroslav

- ilustrátor, kreslíř comics, 15. 7. 1951, rozvedený, dcera Linda.

NYNĺ ilustrátor na volné noze. D komiksy v časopisech Ohníček, Skaut-Junák, aj., ilustrace v časopisech Sedmička, Skaut-Junák aj. ZÁJMY příroda, výtvarné umění.

SF DĺLO ilustrace Neffova románu Pán modrého meče (Sedmička), obálky sešitových SF povídek J. Velinského. VAŽĺ SI K. Saudka.

SCHUSTER Martin RNDr., zv. Šimon

- autor, sběratel, organizátor, 28. 2. 1963 Krompachy, ženatý (1984), m. Jana, rod. Pinčeková (1965), deti: Martina (1985), Peter (1994).

NYNĺ podnikateľ. ST PF UPJŠ Košice, chémia 87. P 87-91 výskumný pracovník, 91-podnikateľ. ZÁJMY cestovanie, literatúra, šport, UFO, archeoastronautika. D odborná časť zborníka UFO centra: Blízke stretnutia 1, štatistická analýza UFO.

SF záujem o SF literatúru po prečítaní verneoviek a Tajomstva dračej steny od J. Žarnaya, do fandomu ho priviedla priateľka r. 86, od r. 88 predseda SFK 451oF, hlavný organizátor Cassconu 89, Parconu 91 a Tatraconu 91 a 94, účasť na Parconoch 87-94, Tatraconoch 88-94, Istroconoch 88-91, Dracone 86, 91 a 93, Polcone 89 a 92, Eurocone 91 až 93, Hungarocone 92 aj., účasť v CKČ 86-88 a 90 - nominácia, od 92 zástupca čs. fandomu pre zahraničie. OBLIBA R. Bradbury, A. a B. Strugackí, J. Žarnay, lektor Workshopu. DĺLO prvá publikovaná poviedka vo fanzine Prit 3/87, ďalšie poviedky vo fanzinoch, Ikarii 2/91, Legendách 1/90 aj.

SA Juhoslovanská 5, 040 13 Košice, tel.: 095/626 32 41.

SIMON Eduard, Ing.

- organizátor, autor, 11. 5. 1962 Košice, ženatý (1985), m. Marcela, rod. Varcholová (1965), deti: Marián (1985), Lukáš (1990).

NYNĺ programátor-analytik. ST VŠE DP FR Košice, ASR 84. P 84- Hutné stavby Košice. ZÁJMY astrológia, šport. D 88 rozhlas. hra Mzdy.

SF 73 prvé informácie o astronómii, UFO atď., prvé literárne pokusy, 83 sa dočítal o konaní Parconu, ktorého sa zúčastnil, ďalej účasť na Parconoch 84, 88-91, Draconoch 87-89, 87 s priateľmi založil SFK Nekonečno. ZÁŽITKY Parcon 83, "prvý raz som stretol množstvo ľudí s rovnakou krvnou skupinou, držal som im palce, aby sa SF dostalo na pozície, ktoré mu prináležia. Postupom rokov to však bolo stále horšie a horšie, fandom nenaplnil moje predstavy -škoda." OBLIBA I. Asimov, R. Bradbury, H. Kneifel, S. Lem, C. Simak, A. a B. Strugackí, J. Wyndham. DĺLO prvá publikácia v prílohe Východoslov. novín r. 86.

SA Starozagorská 2/40, 040 11 Košice, tel.: 095/439 249.
PA Hutné stavby a. s., VS, Letná 45, 041 91 Košice.

SIMSA Cyril, BA

- překladatel, kritik, bibliograf, 24. 1. 1960 Londýn, svobodný.

NYNĺ úředník zahr. oddělení fak. soc. věd UK. ST Christs College, Univ. of Cambridge 81 (zoologie). P 81-82 knihovník, 84-92 akademický redaktor. ZÁJMY hudba, film (hl. mimo SF), feminismus, dekadence, dějiny přír. věd, angl., čeština. POL nezáv. západní liberál, bez členství. D Great Domesday Book, 31 dílů, 87-92 (kartograf. redaktor): reedice slavného normanského rukopisu z r. 1086. Několik odb. bibliografií z obl. zoologie a botaniky.

SF DĺLO vstup do brit. fandomu kolem r. 75, SF četl od dětství. V l. 74-78 napsal kolem 35 pov., 1 z nich publ. v angl. čas. Fantasy Tales č. 5/79. Rec. a čl. do fanzinů, vyd. vl. fanzin Amanita (v l. 80-81 tři čísla). K zájmu o českou SF ho přivedly knihy Něco je jinak od Neffa a Vědeckofantast. literatura od Genčiové v knihovně Londýnské univ. r. 86. Z odb. článků o české SF: Bibliography of Czech SF in English translation (Foundation č. 40/1987 + dodatky J. Olši ve Foundation č. 44/1988), aj. Překlady pov. J. Weisse, E. Hauserové, J. Karáska ze Lvovic, C. Biedermannové aj. do angl. Řada conů v Anglii, 1. český con: Dracon 92 a řada dalších.

SA Na čihadle 55, 160 00 Praha 6.

SLOBODNĺK Dušan

- teoretik, 1927 Bratislava.

NYNĺ politik HZDS. ST ruština a slovenština v Bratislavě a Praze. P zam. v obl. tech. výzkumu, později v ústřední knihovně SAV, v lit. vědném ústavu SAV. Redaktor časopisu Slavica Slovaca a Meridiane, v l. 92-94 ministr kultury Slovenska.

D r. 75 první kniha o problematice sov. lit., kterou se hl. zabývá: Súčasná sovietska poézia a próza (spoluautor V. Čerevko), dále r. 77 studie Autor, diela, problémy, 76 Cesty k poézii a 85 Súradnice poézie.

SF DĺLO r. 80 teoret. kniha Genéza a poetika science fiction, články v čas. Zlatý máj, Sov. literatura, Umenie a veda aj. Sestavil několik antologií zahr. SF: 73 Purpurová múmia, 82 Bolid nad jazerom, 86 Stratený robot, 89 Deti vesmírnej noci. Člen World SF, účastník zahr. kongresů.

SMÉKAL Jindřich, Ing. M

- překladatel, organizátor, nakladatel a vydavatel, 30. 1. 1936 Brno, ženatý, syn: Marcel (1966).

NYNĺ vydavatelství AF 167. P Výzkumný ústav vlnařský.

SF od počátku 70. let se věnoval překladům SF z angličtiny, na základě jeho podnětu inicioval redaktor Jiří Sirotek vznik sci-fi rubriky ve Světové literatuře (viz Trojlístek sci-fi, 3/1977 - A. C. Clarke: Převaha, C. D. Simak: Poodlí noc, James Blish: Den statistiků). 85 zakládající člen brněnského SF klubu AF 167 spolu s Jiřím Semrádem (autorem názvu "167 let od vydání Frankensteina", organizátorem rady brněnských SF klubů Rytíři kulatého stolu), Karlem Blažkem, Jaroslavou Fialovou, Jiřím Klimešem a Janou Stoupalovou; pravidelně přispíval do fanzinu téhož jména. V rámci klubu založil překladatelskou školu (J. Fialová, J. Klimeš, Lucie Smékalová-Awadová, Václav Kříž); klub AF 167 zanikl v roce 1990. R. 88 vydal v podobě samizdatu vlastní překlad Asimovovy Základny; v témže roce vyšel v nakladatelství Svoboda jeho překlad románu Franka Herberta Duna (ve spolupráci s Karlem Blažkem) - oceněno Mlokem. 90 založil vydavatelství AF 167 (úzká spolupráce s Karlem Soukupem). 94 Mlok za zásluhy. DĺLO překlady - F. Herbert: Duna. Vydal: 91 H. Harrison: První planeta smrti, F.Novotný: Bradburyho stín, 92 H. Harrison: Druhá planeta smrti, F. Novotný: Ramax, H. Harrison: Třetí planeta smrti, L. Souček: Po stopách bludiček, U. K. Le Guinová: Čaroděj Zeměmoří, 93 I. Asimov: Mluvící kámen, Bob Shaw: Primitivní astronauti, 94 I. Asimov: Oblázek na obloze, U. K. Le Guinová: Hrobky Atuánu, H. Harrison: Zajatý vesmír, I. Asimov: Kosmické proudy.

SMOLKA Pavel, Ing.

- autor, 8. 5. 1966 Přerov, ženatý (1991), m. Taťána, roz. Bubíková (1966).

NYNĺ komerční pracovník v Investiční bance. ST Ek. fak. VŠB Ostrava 89. ZÁJMY sport - tenis.

SF zájem o SF od deseti let po přečtení Troskových trilogií Nemova říše a Zápas s nebem, 90 člen AFSF, není člen žádného SFK, neúčastnil se zatím žádného Parconu, účast v CKČ 89, 91 - nominace v kat. povídka (Upálíš bližního svého), 92 aj. VÁŽĺ SI O. Neffa, Z. Rampase. OBLIBA B. W. Aldiss - Nonstop, F. Pohl, Den trifidů, Obchodníci s vesmírem, Ikarie, fanzin Poutník.

SA Tománkova 6, 750 02 Přerov. PA Investiční
banka a. s., Kratochvílova 5, 750 02 Přerov.

SOBECKÝ Ivo, Ing.

- sběratel, 16. 11. 1965 Ostrava, ženatý, m. Dana (1968), děti: Michal (1991).

NYNĺ státní zaměstnanec. ST VAAZ Brno, elektrotechnika 89. ZÁJMY film, hudba, turistika.

SF dříve člen SFK Aldebaran Brno, spoluorganizátor několika ročníků Draconu. ZÁŽITKY první Tatracon. VÁŽĺ SI T. Rotrekla, všech lidí, kteří jsou schopni ve fandomu něco udělat. a to nejen pro peníze. OBLIBA R. Heinlein, B. W. Aldiss, J. Wyndham, K. Bulyčov, J. Zajdel, A. Bester, P. K. Dick, Dveře do léta, fanzin AF 167.

SA poste restante 796 04 Prostějov 4.

SOBOTĺK Milan, PhDr.

- autor, 21. 3. 1940 Zlín, ženatý (1961), m. Eliška, roz. Vaňková (1942), děti: Roman (1963).

NYNĺ odb. asistent na FF Slezské univerzity v Opavě. ST FF UK Praha, knihovnictví a VTEI 74. P knihovník, tlumočník španělštiny, redaktor obor. zpravodaje. ZÁJMY filatelie, stát. zk. ze španělštiny, soudní znalec v ob. jazyka španělského. D odborné příspěvy z knihovnictví, reportáže ze Španělska v časopisech, novinách.

SF zájem o SF vzbudil L. Souček, který jako redaktor nakl. Albatros od r. 75 jezdil na besedy pořádané Okresní knihovnou P. Bezruče v Opavě, L. Souček též redigoval jeho první povídku, která vyšla ve Vědě a životě r. 78, účast na Parconech od 1. ročníku s výjimkou r. 87, člen SFK Ostrava od založení, po vzniku SFK Hepterida Opava se podílí na jeho činnosti. DĺLO povídky v časopisech v letech 78-86, čtyři z nich přepracoval jako rozhlasové hry, 88 román Varování zmizelých, povídky v ant. Návrat na planetu Zemi, Veřejná společnost SF, Vesmírní diplomaté, Argonauti z jiného světa.

SA Čajkovského 49, 746 01 Opava, tel.: 0653/212 287.

SOBOTKA Bohuslav, JUC.

- organizátor, 23. 10. 1971 Brno, svobodný.

NYNĺ student práv, MU Brno, pracovník poslanecké kanceláře ČSSD Brno. ZÁJMY literatura všeobecně, historie, turistika, amatérská žurnalistika, němčina, angličtina. POL 89- ČSSD.

SF 88 založil SFK Test, později Bez názvu při gymnáziu Bučovice, okr. Vyškov, 90 klub zanikl, orientace na pořádání literárně-politických debatních kroužků, účast na Parconu 89 a 90, Istroconu 89 aj. VÁŽĺ SI generace "zakladatelů". OBLIBA O. Neff, I. Kmínek, J. Pecinovský, E. Hauserová, J. Jiran, Velinský, F. Novotný, K. Vonnegut, A. Bester, D. Adams, Lundwall, Shaw, Ikarie, Nic pro hrdiny, Sirény z Titanu.

SA Zlatá Hora 1231, 684 01 Slavkov.

SOBOTKA Oldřich, Ing.

- autor, 31. 3. 1947 Brno, ženatý (1971), m. PhDr. Milada (1951), děti: Irena (1977), Hana (1980).

NYNĺ obchodně technický manažer firmy ABB-EJF. ST VUT Brno, elektrotech. fak. ZÁJMY cestování, dlouhé běhy, tenis, lyžování, plavání. Ž 82-85 pobyt v Rusku, 89-90 pobyt ve Spojených arabských emirátech. POL bytostný individualista. D 16 pův. odborných prací v ob. silnoproudé elektrotechniky.

SF účast na Parconech 83-87. DĺLO povídky v ant. Stalo se zítra, Návrat na planetu Zemi, Hosté z planety lidí, 89 dramatizace pov. Kalamita v rozhlase, povídky v novinách a časopisech.

SA Štouračova 2, 635 00 Brno. PA ABB-EJF, Vídeňská
117, 658 67 Brno, tel.: 05/31 78, linka 484.

SOCHOR Roman

- překladatel, vydavatel, nakladatel, 17. 9. 1966 Ostrava-Vítkovice, svobodný.

NYNĺ soukromý podnikatel, knihkupec, antikvář a vydavatel - nakl. Hepterida. ST střední. ZÁJMY "hvězdy jsou můj osud", polština.

SF 83 člen SFK KLF Ostrava, kontakt na základě inzerátu - výzvy, setkání s J. Pilchem, E. Jindrou, který ho přemluvil k překládání, účast na Parconech od r. 88, Euroconu 91 Krakov aj. OBLIBA L. Souček, J. R. R. Tolkien, A. C. Clarke, U. Le Guinová, I. Asimov, R. Zelazny, R. Heinlein, Pán prstenů, Hobit, čas. Isaac Asimov's, fanzin Laser. DĺLO překlady z polštiny publ. ve fanzinu Leonardo, SF překladech, Sedmičce pionýrů, Exalticonu, Fantasy & Science Fiction aj.

PA Nakladatelství Hepterida, Hýlova 1/368, 704 00
Ostrava-Výškovice.

SOUČEK Jan, ak. malíř

- malíř, ilustrátor, 5. 5. 1941 Praha, ženatý, m. Emilie, roz. Kyprá (1943).

NYNĺ malíř, grafik, ilustrátor, filmový výtvarník, nástěnné malby. ST VŠ UMPRUM Praha 69. ZÁJMY historie, heraldika, angličtina. D práce bývá označována jako fantastický nebo imaginativní realismus, inspiruje se starými i novými mýty i symboly, manýrismem i surrealismem, vydal soukr. básně Zpráva o Zemi MMU a Mrtvý pastýř s vl. ilustracemi, 3. cena na Brněnském bienále grafiky r. 70, 30 samostatných výstav v ČSR, 8 v SRN, 3 ve Švýcarsku, 1 ve Francii, Rakousku, Bulharsku, Rumunsku, Jugoslávii, mnoho společných výstav po celém světě, monografie prof J. M. Tomeše (Odeon 1991).

SA Karlova 25, 110 00 Praha 1, tel.: 269 61 11.
PA Vodičkova 20, 110 00 Praha 1.

SOUCHOP Josef

- autor, 27. 5. 1944 Prštice u Brna, ženatý (1974), m. Dagmar, roz. Vajíková, 1 syn.

NYNĺ ČT Brno - ved. liter. - dram. redakce. ST FF UJEP, dějiny filozofie - čeština, Brno 67. VÁŽĺ SI Lao-C`. ZÁJMY cestování, chalupaření, umění a lit. P od 68 red. brněnské Lid. demokracie, od 72 red. brn. Svob. slova, od 77 red. a později dramaturg ČsR Brno, od 83 red. a pozd. ved. redakce publ. a dokument. ČST Brno. Dlouholetý člen poroty lit. soutěže Halasův Kunštát. D Knihy: 77 Poslední láska, 82 Hluboko nahoře, 86 Laskavý nezájem (vše Blok). Časopisecky publ. povídky a fejetony, účast v povídk. sbornících. Autor rozhl. her a TV pořadů a insc.

PA ČT studio Brno, tř. kpt. Jaroše 3, 658 88 Brno,
tel. 256 11.

SOUKUP Karel, Ing.

- ilustrátor, organizátor, 8. 2. 1965 Brno, svobodný.

NYNĺ majitel reklamní agentury Dion-studio. ST VUT Brno, automatizace statických výpočtů - pozemní stavby, 89. ZÁJMY hudba, film, turistika. D návrhy a realizace výstavních expozic na mezinár. veletrzích, spolupráce s ateliéry animovaného filmu v Praze, grafické práce pro Brněnské výst. a veletrhy - Invex, Strojírenský veletrh, Rocket 90 Bratislava aj.

SF 86 ho J. Smékal přijal do SFK AF 167, kde spolupracoval při vydávání fanzinu AF 167, spoluorganizátor Draconů. CENY 86 1. místo v soutěži O ufíkův talíř, 90 2. místo v soutěži Fandom Directory. DĺLO výstavy: 86 Praha, 87 Spišská Nová Ves - Tatracon, Brno - Dracon, 89 Brno, 90 Bratislava -Parcon, 93 Brno - Vesmírné vize, ilustrace knih Vesmírní diplomaté, Hosté z planety lidí, Základňa, Planety smrti I-III, Koniec detstva, Písečníci, Nekromancer, Ramax, Kapitán Nemo, Čaroděj Zeměmoří aj., spolupráce s čas. Svět fantastiky, Zápisník, Ikarie, AF 167, Mladé letá, Život, Fantasy & Science Fiction.

SA Vackova 11, 612 00 Brno, tel.: 05/751 112. PA
dtto.

SOUKUP Václav

- organizátor, 12. 1. 1959, ženatý.

NYNĺ soukr. podnikatel. P zakladatel firmy Winston Smith, od 94 majitel firmy Wales (WS - scifistické knižní zasilatelství). POL ODS.

SF aktivista v prvních letech SFK RUR, zakladatel SF kroužku Winston, 88 člen KK, vydavatel fanzinu Bene Gesserit, významného hlavně otiskováním povídek mladých autorů (V. Kadlečková, L. A. Wdowiak a další). Založil fanzino/samizdatovou edici Překlady, jíž jako první převedl vydávání fanzinů a SF na komerční bázi. Vydal: V. Kadlečková - Na pomezí Eternaalu, Z. Páv - Věže Guruů, K. Heteša-P. Veverka - Sítě, kanály, stoky, Otakar Adámek - Svět pro Akkadyho Foxe, J. R. R. Tolkien - Povídky aj.

SPEVÁKOVÁ Šárka, roz. Olšovská, Ing.

- redaktorka, 16. 7. 1954 Praha, rozvedená, býv. m. Michal Spevák (1956) (1978-1983), děti: Mariana (1981).

NYNĺ redaktorka Technického magazínu. ST VŠCHT Praha, ekonomika a řízení 79. P 83-85 Ústav pro vědecké, tech. a ekonom. informace, 85-89 SNTL, redaktorka, 89- Technický magazín, zástupkyně šéfredaktora. ZÁJMY vyplývají z nezvladatelné zvědavosti a touhy zjistit, jak co funguje, odborné kladení otázek. Ž v dětství pobyt v USA, kde navštěvovala sovětskou základní školu. D desítky článků popularizujících vědu a techniku v civilizačním kontextu, beroucích v potaz morální, etické a další okolnosti, převážně v TM.

SF od dětství četla SF, v době působení v SNTL se podílela na přípravě sborníku naší SF, po likvidaci redakce a redukci nakladatelství sborník nevyšel. Jelikož SF bývá předstupínkem k teoretickému zájmu o vědu a techniku a o jejich skutečné dopady na život, hodlá v TM uveřejňovat recenze zvláště nezvyklých povídek a knih.

SA Vinohradská 70, 130 00 Praha 3, tel.: 254 663.
PA ul. 1. pluku 7, 186 77 Praha 8, tel.: 235 58 86.

SPOUSTA Robert, Ing.

- sběratel, organizátor, 4. 11. 1961 Brno, svobodný.

NYNĺ pracovník fy Černá planeta, s. r. o. ST VŠZ Brno, lesnická fak. 85. P 85-92 lesní inženýr v Lesprojektu Brno. ZÁJMY sbírání ilustračního díla Z. Buriana, SF a F knih, příroda, hudba, výtvarné umění.

SF četba SF od dětství, 82 u spolužáka objevil Kočas, zjistil adresu bratří Mikuláštíků, spoluzakladatel SFK Nyx, účast na Parconech od r. 83, od 85 spoluorganizátor Draconů. ZÁŽITKY první účast na Parconu v Pardubicích - pocit pospolitosti v tvořícím se fandomu. VÁŽĺ SI všech dobrých a nadšených přátel, kteří pro rozvoj žánru a fandomu udělali maximum. OBLIBA klasická SF, výtvarné pojetí fantasy, Souček, Bradbury, Marťanská kronika. DĺLO spolupodílel se na vzniku a programu Sci-fi videodílny ve Vysokoškolském klubu, zakládající člen Černé planety.

SA Merhautova 13/5, 613 00 Brno. PA Černá planeta,
Mášova 18, 602 00 Brno, tel.: 05/755 639.

SRBOVÁ Jana

- organizátorka, 6. 7. 1959 Ostrava.

NYNĺ soudní tajemnice. Ž vegetariánka.

SF autorka, spoluzakladatelka a předsedkyně České redakce Literární dílny (SF&F Workshop). Do SF fandomu ji v roce 91 přivedl zájem o literaturu. D publikované povídky: Kvark 3/93 - Kostka , 93 Základna 3: Horror vacui - Arkánum, 94 - podíl na závěrečné úpravě Mlokem oceněného románu Bratři (viz Oščádal, Jan "Jam").

SA (Česká redakce Literární dílny): V. Košaře 5/124,
705 00 Ostrava - Dubina

SRDEČNÝ Tomáš

- fan, 24. 5. 1952 Lanškroun, rozvedený, děti: Jana (1973), Věra (1974), Štěpán (1979).

ST hotelová škola Poděbrady 72. ZÁJMY ksirofilie, český historický román, horolezectví. Ž klinická smrt. POL pravicová orient., prosemitismus. D Soukromí výrobci holicích čepelek v ČSR a Protektorátu, Varšava 78, Výroba holicích čepelek po roce 1945, Varšava 80.

SF četba SF od dětství, 87 založil SFK Marek v Lanškrouně, 91 sestavil a vydal SF kuchařku, organizátor Mlejnconu, nyní spolupracovník SFK Futurum Olomouc. OBLIBA Bradbury, Merle, Vonnegut, Gibson a další, V. Kadlečková.

SA Černá cesta 8, 772 00 Olomouc.

SRPOŇ Vladimír

- publicista, organizátor, propagátor, 9. 8. 1954 Trnava, ženatý (1975), m. Eva (1952), deti: Tatiana (1975), Radoslav (1977), Michal (1982).

NYNĺ externý spolupracovník niekoľkých časopisov a umeleckých firiem. ST SOU elektrotech. Bratislava 76. P 73-90 elektrotechnik Slovnaft, 90- slobodné povolanie. ZÁJMY politika, literatúra, pivo Budvar. POL parlamentný monarchista. D žurnalistická publicistika, reportáže aj. pre slovenské časopisy.

SF k SF ho priviedla r. 63 kniha V. Babulu Planeta tří sluncí, do fandomu ho priviedol r. 83 P. Melichárek a I. Kolek, 86 založil SFK SFéra, 87 založil SFK Fokus, ktorý pracoval do r. 89, od 87 spoluorganizátor knižných búrz a aukcií, ktoré prerástli do Istroconu, od 86 vydávateľ fanzinu SFéra, 89 spoluzakladateľ SAF v Brne, v 90 založil z legislatívnych dôvodov SSAF, od 90 vedúci sekcie SF Zväzu záujmových združení, 90 hlavný organizátor Parconu v Bratislave, 91 inicioval I. ročník literárnej súťaže autorov píšucich v slovenskom jazyku O cenu Gustáva Reussa, účasť na Parconoch od r. 84. ZÁŽITKY organizovanie Parconu 90. OBLIBA S. Lem, L. Szalai, J. Pecinovský, F. Škába, za najvýznamnejšie osobnosti SF života u nás považuje partiu ľudí okolo AF 167, samizdat. Poutníka a Interkomu. DĺLO od 87 pravid. publikuje články o SF v množstve slovenských časopisov, vytvoril pravid. SF rubriky v Mladých Rozletoch, Novom Času, 91 založil s P. Púllom špec. zásielkovú službu pre vidiecke oblasti Slovenska.

SA Romanova 10, 851 02 Bratislava, tel.: 832 990.

@KOTVA = <$&vlado srpon[-]>

STANKE Pavel, Ing.

- organizátor, autor, 4. 12. 1961 Opava, svobodný.

NYNĺ vedoucí inseminačních techniků. ST VŠZ Brno, zootech. 91. ZÁJMY tramping, rock, rekreační sport, spánek, četba non SF. POL pravicová orientace.

SF 85 zakládající člen SFK Hepterida Opava - díky plakátu v knihkupectví zvoucího na první schůzku klubu, účast v CKČ, účast na Parconech od r. 86. ZÁŽITKY 86 porada klubů v Praze, kdy poznal a částečně pochopil organismus zvaný fandom. VÁŽĺ SI Z. Rampase. OBLIBA Clarke, Bradbury, L. Souček, M. Sobotík. DĺLO 86 povídka ve VTM, 87 v Nové svobodě.

SA Ruská 30, 747 06 Opava, tel.: 216 747. PA
OPS, Vojanova 10, 746 01 Opava, tel.: 212 095.

STARÝ Petr

- sběratel, organizátor, 22. 8. 1948 Praha, rozvedený, býv. m. (1970-86) Kateřina, roz. Dušková (1947), děti: Jitka (1970), Petr (1971), David (1974).

NYNĺ mistr elektrikářů Spolany Neratovice, vedoucí sdružení Paprsek. ST SPŠ Teplice 75. ZÁJMY sběratel cigaretových krabiček, výkonnostní turistika, práce s dětmi. POL 68-69 KSČ, odešel sám před prověrkami, sympat. s OH, člen Klubu sběratelů kuriozit. D od r. 73 přispívá do místních a okresních novin, od r. 80 autor sběratelských informací KSK Praha, nyní redaktor neratovického dětského časopisu Perličky.

SF fandom objevil a začal se o něj zajímat až v r. 90 po objevení se Ikarie, 90 pokus o založení dětského SF kroužku, spolupráce se SFK Kassandra, 91 člen SFK Kassandra, uspořádání 1. ročníku dětské výtvarné soutěže, organizace videoschůzek, nábor do klubu, jeho začlenění do sdružení Paprsek, napojení na Čs. fandom, 92 účast na poradě SFK v Teplicích, Parconu, aktivizace sekce Dračího doupěte, zal. časopisu Neratovické Perličky, další ročník výtvarné SF soutěže dětí. OBLIBA rychločtenář kvant knih, sběratel, pokusy o katalogizaci, nemá rád horrory, je okouzlen fantasy, Clarkem, Asimovem, akčními romány.

SA Kojetická 982, 277 11 Neratovice.

STIBRAL Karel

- kreslíř comics, vydavatel, 26. 3. 1971 Havlíčkův Brod, svobodný.

NYNĺ student FF UK, grafik Lidových novin, majitel studentského nakladatelství Gryf. ST SPŠ grafická, polygrafie. ZÁJMY všechno možné, němčina, polština. POL orient. doprava.

SF 83 vstup do SFK Spectra, účast na osmi Parconech, spoluorganizátor Miniconů 91, 92 - výtvarná část. CENY 1. místo v soutěži Bemík za seriál Výprava, která propadla, 89 3. místo v Bemíkovi za comics Poklad Gibellinů, 90 2. místo v Bemíkovi za comics Výprava, která (opět) propadla. OBLIBA D. Adams: Restaurant na konci..., S. Lem, R. Sheckley, členové SFK Spectra. DĺLO debut v Kometě č. 12 se seriálem Výprava, která propadla podle povídky Z. Volného, další comicsy v Kometě 17 a 18, jako majitel nakladatelství Gryf vydal r. 92 povídky SFK Spectra Technologie masa, dříve povídky, nyní graf. úprava a ilustrace fanzinu Krypton, výstava comicsů na Miniconu 91 aj.

STONIŠ Miroslav

- autor, 18. 6. 1938, ženatý (1965), 2. m. Jana, roz. Haroková (1946), děti: Michael (1963), Marek (1967), Jan (1969).

NYNĺ svobodné povolání. ST Film. fakulta AMU, dramaturgie. P 60. léta dramaturg a redaktor, 70.-80. léta dělník, 90 vedoucí programu ČST Ostrava. D próza: 63 Povídky pod polštář, 65 Srdce plné krve, 66 Vejít do svých dveří, 71 Mrtví rezaví ptáci, 83 Kotva se utrhla, 89 Léto bez návratu, div. hry: 78 Sem padají hvězdy, 79 Kde tráva je červená a modrá, 81 Hořké letní herbicidy, 81 Maškaráda za plotem, 83 Jezulátko, TV hra: 91 Pacholátko.

SF fascinace SF již od mládí. ZÁŽITKY vzrušení, jež se ho zmocňuje nad čistým listem papíru. OBLIBA S. Lem, A. a B. Strugačtí. DĺLO první otištěná povídka Návrat k neznámé písni r. 61 v Červeném květu, další SF povídky 67 v Sešitech, 68 Čs. voják, 89 Kulturní měsíčník, 83 v ant. Železo přichází z hvězd, 90 Hosté z planety lidí, rozhlasové SF hry 86 Rakety a kozorožci na Marsu, 91 Sněhurka z vesmíru.

SA Janáčkova 6, 701 00 Ostrava, tel.: 232 975.

STŘEDA Jan

- autor, 16. 6. 1965 Trutnov, svobodný.

NYNĺ programátor. ST nástavba SPŠE Pardubice, výpočetní systémy 85. ZÁJMY rock, country, astronomie, pas. polština. POL sympat. s republikány, NEI a Stranou přátel piva.

SF k SF ho přivedly knihy J. M. Trosky, účast v CKČ, v 10. ročníku povídka Hospoda Portoriko nominována, účast v anketě o mikropovídku k ilustraci T. Rotrekla z Ikarie 3/90. ZÁŽITKY nejveselejší zážitek byla četba článku UFO a sex v Ikarii 1/90. OBLIBA A. C. Clarke, I. Asimov, H. Harrison, H. Martinson - Aniara, S. Lem, A. a B. Strugačtí, J. W. Procházka, J. Velinský, čas. Ikarie a Poutník. DĺLO povídky, např. ve fanzinu Bonsai 1/84.

SA Poděbradova 82, 542 32 Úpice. PA tel.: 0439/932 311,
linka 150.

STUDECKÝ Lubor

- autor, 30. 12. 1956 Ústí nad Labem, ženatý.

NYNĺ živnostník. ST PedF Ústí n. Labem 83. ZÁJMY stolní tenis, buddhismus, hardcore a ambient music. POL zaměření: Greenpeace, Ecologic Terrorist. D román Skluzafka, sbírky básní - jen v samizdatu.

SF s fandomem ho seznámil J. Karbusický v době vojny, výsledkem byla esej o vývoji i stavu fandomu na konci 80. let, SF považuje za zajímavou, avšak okrajovou záležitost, účast v CKČ jednou, postup do druhého kola. ZÁŽITKY vlastní procitnutí a uvědomění si toho, že i spekulace může být realitou, věří na reinkarnaci i na duchy, kteří žijí mezi námi. OBLIBA G. Orwell - 1984, A. Huxley - Konec civilizace, L. Carrol - Alenka v říši divů a za zrcadlem, R. Bradbury - Marťanská kronika, K. Vonnegut - Snídaně šapmionů.

STUDENÝ Josef

- překladatel, 12. 1. 1951 Třebíč, ženatý, 2. m. Drahoslava, děti: Monika.

NYNĺ nakladatel. P řidič, ved. pohostinství, železničář, bezpečnostní technik, zásobovač. ZÁJMY modelářství, angličtina, francouzština. POL pravicová orientace.

SF 84 ho manželka uvedla do SFK Třesk Třebíč, 90 po přestěhování založili v Českých Budějovicích SFK Vetřelci, k překladům SF ho vyprovokovali přátelé a manželka, účast na Parconu r. 92. VÁŽĺ SI všech lidí dobré vůle, kterých je ve fandomu přece jen víc než v některých jiných organizacích. OBLIBA F. Pohl. DĺLO překlady: 89 samizdat P. Charboneau - Tělo pozemšťana, 91 založil nakl. Transit a zde vydal překlad F. Pohl - Brána, D. Brown - Stanice, L. S. Hightowerová - E. T. Blues aj.

PA Transit, nezávislé nakladatelství, M. Chlajna 1294/6,
370 00 České Budějovice, tel.: 038/452 10.

SÚKENĺK Petr, Ing., ErDr.

- ilustrátor, 10. 2. 1962 Trutnov, ženatý (1988), m. Martina, roz. Štruncová, děti: Jakub (1988), Markéta (1990).

NYNĺ výzkumný pracovník. ST VŠCHT Praha, plasty 86. P SVÚOM Praha. ZÁJMY historie, modelářství, ertologie. D 12 obálek na knihy K. Maye pro nakl. Laser.

SF 84 vstup do fandomu, spoluzakladatel SFK Time Machine, člen 84-87, účast na Parconech 84-86, 85, 86 spolupořadatel Miniconů. ZÁŽITKY setkání se skupinou ertologů. VÁŽĺ SI Z. Rampase, I. Adamoviče. OBLIBA Č. Vejdělek - Návrat z ráje. DĺLO 85 první výstava na Miniconu, 85-90 ilustrace fanzinu Světelné roky, 3 plakáty pro Minicon, od r. 91 ilustrace pro nakl. Laser, čas. Poutník, 91 Sedmička v čísle věnovaném Ertaru aj.

SA Vybíralova 972, 198 00 Praha 9. PA SVÚOM,
U měšťanského pivovaru 4, 170 04 Praha 7, tel.: 801 046.

SVĺTEK Jozef

- prekladateľ, organizátor, 22. 6. 1927 Dolné Radošovice, ženatý (1947), m. Františka (1928), deti: Ivan (1947), Alena (1949), Miroslav (1951).

NYNĺ dôchodca. ST VŠP pri ÚV KSČ, kult. politika Praha 66. P 51-53 red. denníku Práca, 53-56 red. denníku Smena, 56-79 polit. pracovník, 79-88 ved. red. Nakladateľstva Pravda. ZÁJMY zahradkárstvo. POL 47-89 KSČ.

SF záujem o SF po prečítaní pov. Fialka od I. Varšavského, preklady, užšia spolupráca s fandomom po odchodu do dôchodku r. 89, napr. se SFK SFéra, Quasi klub Petržalka, nechce byť iba členom-konzumentom, ale pomáha hledať neznáme veci v histórii slovenskej SF, pomoc pri organizovaní Parconu v Bratislave, účasť na Parconoch 90-92. DĺLO preklad 74 I. Varšavskij - Človek, ktorý videl antisvet, 77 V. Michanovskij - Hotel Sigma, 76 bratia Strugackí - Chlapec z planéty Giganda, preklady poviedok z ruštiny - D. Bilenkin, O. Larionovová, A. Balabucha, I. Rosochovatskij aj. časopisecky, s mnohými sa poznal aj osobne, písal medailóny k výročiu SF autorov - S. Lem, L. Dilov, I. Asimov a ďalší.

SVOBODA Bohuslav, Ing.

- vydavatel, editor, 23. 3. 1963 Čeladná, ženatý (1989), m. Dana, roz. Nemethová (1966), syn Milan (1993).

NYNĺ vydavatel a editor, spolumajitel vyd. Polaris. ST VŠB Ostrava, stroj. tech. 86. P Tesla Rožnov. ZÁJMY literatura, film, hudba, dostihový sport.

SF k SF ho přivedl zájem o literaturu, spolumajitel vyd. Polaris, podílí se na jeho činnosti. OBLIBA mj. R. Bradbury, Magazine of Fantasy & Science Fiction, horror. DĺLO v nakl. Polaris vyšly: magazíny 91-92 Exalticon, knihy 92 Říše fantasy, Dotek zla, Nejmenší vesmír, Vlčí jezdci, cyklus o Kedrigernovi, Magazine of Fantasy & Science Fiction CS Edition aj.

SA Podkopčí 464, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. PA
P. O. Box 28, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel.: 06565/6889.

SÝKORA Pavel, Mgr.

- autor, 25. 2. 1954 Praha, ženatý, 1. m. Jitka, roz. Hanzíková (do 1980), 2. m. Blanka, roz. Štěpánková (1982), děti: Ondřej (1978), Tereza (1983).

NYNĺ nakladatelský redaktor. ST FAMU Praha, dramaturgie a scenáristika 79. ZÁJMY chov zvířat, zahrada. POL člen Společnosti pro nejen lidská práva. D knižně: 87 Vánoce na krku, 87 Zápasy a bloudění, 90 Petra Skřivánka akce učednická, 86 účast na básnické antologii Granátové jablko, filmové, TV, rozhlasové scénáře.

SF nikdy se necítil scifistou, "a i kdybych se snad cítit chtěl, reakce sci-fi gheta na můj bezděčný vpád do jeho hájemství byla tak bezbřeze intolerantní, že jsem na to zase rychle zapomněl - což platí dodnes". OBLIBA Orwell, Bradbury, Vonnegut. DĺLO 89 povídky shrnuté pod názvem Okresní Ikaros, 88 účast v ant. Přistání na Řípu.

SA Petržílova 3302, 143 00 Praha 4, tel.: 401 78 69.
PA Nakladatelství Ivo Železný, Václavské nám. 36, Praha 1.

SYNOVCOVÁ Markéta, provd. Klocová, PhDr.

- autorka populárně naučné literatury, 12. 6. 1962 Praha, vdaná, 1. m. F. Vaněček (1962) (1987-1990), 2. m. A. Kloc (1963) (1990), děti: Lucie Klocová (1991), Barbora Klocová (1992).

NYNĺ redaktorka, mat. dovolená. ST FŽ UK Praha 84. P 84- redaktorka Sedmičky pionýrů, Sedmičky. ZÁJMY němčina, angličtina, ruština. D 89 Martina si hraje s počítačem, 89 Vesmír - melodie na jedné struně, v rukopise Tajuplný svět částic, populárně naučné články o vědě a technice.

SF mezi autory SF má několik přátel, jichž si váží a kteří ji přivedli k zájmu o SF - J. Veis, O. Neff, E. Hauserová.

SA Brdičkova 1910, 155 00 Praha 5, tel.: 553 181.

SÝS Karel, Ing.

- autor, 26. 7. 1946 Rychnov nad Kněžnou, rozvedený, býv. m. Jana Košatková (1947), děti: David (1970), Pavel (1976).

NYNĺ obchodní cestující. ST VŠE Praha, zahraniční obchod 70. P 70-74 ved. obchodního referátu Art Centrum, 88-89 šéfredaktor Kmene. ZÁJMY ruština, angličtina, němčina. POL 76- KSČ. V 2x výroční cena nakl. Čs. spisovatel, 89 zasloužilý umělec. D 12 básnických sbírek, 2 prózy, 1 kniha pro děti, 2 knihy esejů, 3 knihy rozmetány po r. 89, překlady Rimbauda, Apollinaira, Préverta, Eluarda a dalších.

OBLIBA Bradbury - Marťanská kronika, Tolstoj - Let na Mars, Allorge - Nebe proti Zemi. DĺLO 77, 80 Nadechni se a leť, 82 Ohrada snů, 81 Básník a spol., 85 Pero nikoli za kloboukem, 88 Ze Země na Měsíc a zpátky, 92 Kapsa, úč. v antologiích: 82 Galaktika - Budapešť, 83 Železo přichází z hvězd, 84 Hvězdy v trávě, 85 Návrat na planetu Zemi, 85, 90 Neue Sterne - Berlín, Star Line 12/89 - USA, 90 Lety zakázanou rychlostí, editor a lektor SF: ant. Lovci zlatých mloků, knihy E. Martina aj., SF básně, recenze o SF v časopisech.

SA Paláskova 1107, 182 00 Praha 8.

SZALAI Ladislav

- autor, 18. 3. 1951 Bratislava, ženatý (1991), 2. m. Ivana, děti: Ladislav, Jan.

ST vyučený opravář zem. strojů. P dozorce výhybek u ČSD v Praze na Wilsonově nádraží, 90-93 s K. Smolanem spolumaj. nakl. Orfeus. D nejprve autor poezie a písňových textů. Básně publ. v antologiích 76 Rosný bod a 81 Jen jednou ponejprv, v časopisech publ. kratší prózy.

SF DĺLO knihy 83 Dvojnásobný dvojník (se Z. Rosenbaumem), 84 Cesta do bláznovy zahrady, 85 Zapomenutý vesmír, 86 Tajná společnost SF (se Z. Rosenbaumem), 92 Půltá planeta, Stroj fantazie, Orgonova hvězda. Pov. v antologiích Hvězdy v trávě, Stalo se zítra, Návrat na planetu Zemi, Skandál v Divadle snů, Lety zakázanou rychlostí. OBLIBA Lem, Hougron, Bradbury.

SA Vrázova 3, 150 00 Praha 5, tel.: 540 837.


Abecední index autorů
Hlavní obsah