R


RAMPAS Zdeněk, RNDr., C, M, L, SFDr.

- organizátor, vydavatel, nakladatel, redaktor, 18. 3. 1956 Jičín, ženatý (1984), m. Michaela, roz. Semíková (1960), děti: Zdeněk (1985), Pavel (1988).

NYNĺ DTP. ST MFF UK Praha, algebra 80. P 80-92 VÚMS Praha, výzk. prac. v oboru funkčního testování osazených desek, 92 APRO sro. ZÁJMY matematika, literatura, logické hříčky, program. jazyky. Ž spolupracovníci ve VÚMSu, později známí z OF - J. Sokol, V. Žák, V. Trojan. POL sympat. s ODA.

@KOTVA1 = <$&rampas[-]>

SF asi v deseti letech četl jedno pokračování Součkovy povídky Ďáblův prsten, potom vyměnil Lodivoda dunajského za Planetu přeludů, poznamenán četbou Znamení psa, na MFF UK si vypůjčil 1984, v r. 78 seznámení s K. Jedličkou, 79 s P. Hanušem, P. Jírou, P. Holanem-Pagim a J. Blažkem založil SF klub, dnes známý jako Villoidus, jehož další členové byli např. J. Markus, S. Švachouček, J. Hlavička aj., setkání s I. Železným a J. Veisem, 80 v době ZVS napsal první povídku Probuzení, 81 kontakt s P. Poláčkem, 82 založil SFK BC při VÚMS, jehož členové byli mj. P. Hanuš, J. Černý - tvůrce Superseznamu, I. Jelínková, V. Pastrňák, účast na nultém Parconu, seznámení s O. Neffem, V. Kantorem a K. Blažkem, 83 na jarní poradě SFK v Teplicích kontakty s D. Dvořákem, J. Strádalovou, Z.Pávem a V. Gruberem, účast při založení SFK Stimm Kroměříž, seznámení s V. Jiránkem, účast na schůzkách SFK Spectra, seznámení s P. Kosatíkem, porotce 1. kola CKČ, 84 vzniká Koordinační komise SFK, je zvolen předsedou, organizátor poroty CKČ, 85 s P.Holanem-Pagim serie rozhovorů o SF v Mikroforu, 86 séfredaktor Interkomu, založil SF muzeum, vydal samizdat Lidštější než lidé, 87 s M. Hlaváčem, M. Podpěrou, T. Rotreklem a P. Noskem organizoval Parcon v Praze, 88 spolupráce s V. Kantorem na sbírce Lovci zlatých mloků, vydal samizdat Lovci černých mloků, 90 zvolen presidentem Čs. fandomu. CENY 87 Ludvík, 91 Mlok, člen Parcorán klubu, 82 Huňáč zelený. VÁŽĺ SI P. Kosatíka, F. Novotného, P. Noska, T. Rotrekla. OBLIBA J. Hlavička, E. Hauserová, I. Kmínek, C. Simak, Lety zakázanou rychlostí - samizdat, Tunel do pozítří, Malevil, Invaze z vesmíru, Den trifidů, Villoidus. DĺLO povídky: 82 Probuzení, 84 Svatý Grál, pamflety: 76 Plkon '86, 87 Legenda Vděčných.

SA Letecká 6, 161 00 Praha 6, tel.: 366 605.

RAMPASOVÁ Michaela, roz. Semíková

- fan, 26. 4. 1960 Praha, vdaná (1984), m. Zdeněk (1956), děti: Zdeněk (1985), Pavel (1988).

NYNĺ soukromnice. ST SEŠ Praha 79. ZÁJMY knihy s dobrým koncem, zejm. čtení pro ženy - I. Železný, Harlequin.

SF ovlivněna Troskovou trilogií Zápas s nebem, potom cílený zájem o SF knihy, nadšena pořadem Planetária Vesmírná odyssea, později cyklem SF filmů v kině Ponrepu, kde se seznámila s P. Holanem, od 83 externí člen SFK Villoidus, přepisovala fanziny, seznámení se Z. Rampasem, M. Podpěrou, B. Vorlem, D. Dvořákem, V. Veverkou a jinými fany, účast na Parconech 84, 85, 87, 88, 90-92, Miniconech, Readerconech 85 a 87. OBLIBA Vesmírná odyssea 2001, některé Bradburyho povídky, Letní kursy, Malevil, Mosty před propast času.

SA Letecká 6, 161 00 Praha 6.

REČKOVÁ Jana, roz. Zahrádková, MUDr.

- autorka, 27. 4. 1956 Kladno, vdaná (1985), 2. m. ing. Jaroslav (1941), děti: Jiří (1977).

NYNĺ lékařka. ST UP Olomouc, lék. fak. 81.

SF "odjakživa se se sebou nudím, a proto si vymýšlím, od r. 89 i píšu. Realita mě moc nebaví, takže píšu SF nebo F", podle informací o CKČ v Ikarii zaslala první příspěkvy, účast ve Workshopu, lektorka Workshopu.
CENY Účast v CKČ od r. 92 - většinou nominované místo v různých kategoriích, 3x „Lady" v soutěži O nejlepší Fantasy klubu J.Werna, cena IKAROS 96 za povídku „Z Olympu přicházeli andělé".
OBLIBA K. Čapek.
DĺLO několik románů vyšlo v RNSF - Rečkovo nakladatelství SF - samizdaty převážně ve dvou až třech výtiscích, celkem 31 svazků. Občas publikuje v IKARII a NEMESIS. Spolupracuje s některými fanziny, např. ZÁKLADNA, ZBRANĚ AVALONU a TROSKY. Pilně publikuje na INTERNETU (AMBERZINE, NEVIDITELNÝ PES a elektronická verze ZÁKLADNY).

SA U cukrovaru 1066, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 0205/721013
PA Fakult. Nem. Na Bulovce, Neurolog. Oddělení, tel.: 02/ 66 08 23 10.

RĺŠA Vlado

- vydavatel, autor, překladatel, sběratel, 16. 4. 1949 Rožňava, rozvedený, děti: Jakub (1987).

NYNĺ ředitel vydavatelství Mladá fronta, šéfredaktor Ikarie, majitel nakladatelství Golem-Ríša. ST VŠCHT (1973), ped. fak. UK. P 73-74 VŠChT Praha, 75-87 ÚJV Řež, 87-91 ped. fak. UK, 91- Mladá fronta, též 75-83 učil na SŠ. ZÁJMY basketbal, SF, počítače, ženy nad 180 cm.

SF zúčastnil se povídkou CKČ v nultém Parconu (3. místo), zde se seznámil s fandomem, O. Neffem, I. Železným aj. V ostatních ročnících CKČ (s výjimkou jediného) byl porotcem. VÁŽĺ SI každého chytrého člověka. OBLIBA má rád dějové knihy. DĺLO od poloviny 70. let publikoval asi 10 povídek, přeložil 7 SF knih z ruštiny, napsal romány: Gooka a dračí lidé (spolu s E. Hauserovou a O. Neffem), Conan a krvavá hvězda, Gooka a Yorimar, sbírka Beta Draconis - vše jako Richard D. Evans.

PA Ikarie, Mladá fronta, Radlická 61, 150 02 Praha 5.

RODR František, JUDr.

- fan, 14. 1. 1948 Praha.

NYNĺ právník MŽP, Nadace Jana Palacha. ST PF UK Praha. ZÁJMY psychotronika, psychologie, hermetismus.

SF 82 účastník nultého Parconu, člen Parcorán klubu (do roku 94), spolu s J. Brejchou organizátor setkání na kounovských kamenných řadách, aktivnější vystupování v obl. psychotroniky, "SF dává prostor vidět dál, čapkovsky dál, a právě proto si myslím, že je to žánr, který nebude nikdy jen sezonní záležitostí".

SA Ječná 7/548, 120 00 Praha 2. PA MŽP ČR,
Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

ROSENBAUM Zdeněk

- autor, 27. 11. 1945 Beroun, ženatý (1974), m. Ivana, roz. Kopecká, děti: Kristýna (1978), Filip (1981).

NYNĺ šéfredaktor nakl. Kredit. ST FŽ UK Praha 70. P 71-88 redaktor, 88-89 ved. směny, 89-90 zást. šéfredaktora ČTK Praha. D sbírky povídek Muž ve vaně, Žena ve vaně, novela Krajina s nábytkem, romány Stát jako strom, Most přes rozbouřené vody, Mé svatby, cizí pohřby, Fantagor aneb Bláznova píseň aj.

SF SF začal psát ze Szalaiova hecu. VÁŽĺ SI všech, co jsou do SF zažraný. OBLIBA K. Vonnegut. DĺLO s L. Szalaiem sbírky povídek Dvojnásobný dvojník, Tajná společnost SF, povídky v ant. Veřejná společnost SF, v časopisech a novinách.

SA Anežky Malé 768, 140 00 Praha 4, tel.: 791 3273.
PA Na strži 26, 140 00 Praha 4, tel.: 692 1819.

ROTREKL Teodor

- ilustrátor, malíř, 1. 6. 1923 Brno, ženatý, m. Tamara, roz. Matoušková, děti: Vladimír, Teodora.

NYNĺ důchodce, svobodné povolání. ST UMPRUM Praha 49. ZÁJMY historie - dějiny umění, literatura, němčina. V stříbrná medaile na kniž. výstavě v Lipsku za il. Války s mloky. D sam. výstavy: 60 divadlo Semafor, 65 Praha galerie ČS Spisovatele, 66 Praha divadlo S.K. Neumana, 65 Vídeň galerie Z.B., 66 Düsseldorf, 69 Praha gal. ČS Spisovatele, Vysoké Mýto, 71 Praha gal. Fronta, 80 s T. Rotreklovou gal. Bratří Čapků a 87 Třebíč, 88 samostat. dům kultury Šumperk, 89 dům kultury Jihlava, 59 byla za jeho účasti založena tvůrči skupina RADAR, první výstava praradaru 59 Praha ČS Spisovatel, dále 62-70 spoluúčast na všech výstavách, grafiku vystavoval na přehlídkách v Maroku, Francii, Kanadě, USA, vytvořil několik set ilustrací a kreseb do časopisů, ilustroval celk. cca 100 knih.

SF CENY 84 Mlok za zásluhy, 92 na Euroconu cena The Best Artist 1992. DĺLO ilustrace cca 50 SF knih, několik set il. do časopisů.

SA Horní Bezděkov 58, 273 51 Unhošť, tel.: 0312/98326.

RYŠÁNEK Tomáš

- organizátor, 4. 5. 1964 Praha.

NYNĺ učitel ZŠ, člen měst. zastupitelstva. ST Ped. fak. UK Praha 89. ZÁJMY fotografie, výpočetní technika, hudba.

SF ovlivněn v deseti letech Lemovými Astronauty, 85 s J. Pecinovským založil SFK Pulsar, od té doby organizuje činnost klubu, podíl při vydávání fanzinu Pulsar, tvůrce Zeleného červa Denebu, kterého členové SFK pojídají při výročí klubu, konstruuje každoročně raketoplán Pulsar, který je odpalován vždy na jaře, 2x účast v CKČ. ZÁŽITKY když člen SFK Pulsar J. Procházka prodal v dražbě na Parconu na 500 Kčs knihu, koupenou v antikvariátě. VÁŽĺ SI!J. Pecinovského pro nadšení a zaujetí pro SF. OBLIBA dř. hard SF, nyní fantasy, J. R. R. Tolkien, Pán prstenů, fanzin Pulsar. DĺLO publ. ve fanzinech Pulsar, Labyrint - vl. povídky, překlady.

SA Družstevní 652, 411 08 Štětí, tel.: 925 79. PA
ZŠ T. G. Masaryka, 411 08 Štětí, tel.: 923 26.

ŘĺHA Ladislav, Ing.

- kreslíř, 22. 5. 1960 Jablonné v Podještědí, svobodný.

NYNĺ úředník. ST VŠCHT Pardubice 84. ZÁJMY výtvarné umění, film, severoameriční indiáni a Divoký západ.

SF 82 člen redakce Kočasu jako kreslíř, spolupráce na Kočasech s P. Poláčkem, 85 zapojení do činnosti SFK Trifid, výtvarník stenojmen. fanzinu, účast na Parconech 82-84, 86-90, 92. OBLIBA malíři K. Toman, F. Frazetta, dobrodružná fantastika, fantasy.


Abecední index autorů
Hlavní obsah