O


OLENIČ Ivan Pavel

- sběratel, autor, 1. 8. 1940 Praha, ženatý (1988), m. Alena, roz. Polišenská (1943).

NYNĺ redaktor vnitropolitické rubriky deníku Práce. ST Prům. škola grafická 60. P nejrůznější zaměstnání, po 78 také noční hlídač. ZÁJMY literatura vůbec, film, počítačové hry, elektrické mašinky TT, magie, klasická hudba atd. D dříve časopisecky krimi povídky, hl. hrdina Stan Quard a vlčák Alg.

SF k SF ho přivedla matka čtením pohádek, později pak knížka Prázdniny ve hvězdách a snění o tom, co by, kdyby, seznámení s fandomem asi v r. 86, oslnění množstvím knížek, i když mnohdy s gramat. chybami a hroznou úpravou, SF psal do šuplíku, první publikace byla báseň v den, kdy vyletěl Gagarin, byl to průšvih (Ty, táto, co je raketa? Ona prý letěla na Měsíc? Víš, poslali ji tam prý ze světa a pošlou jich tam ještě víc. Atd.), několikrát účast v CKČ bez umístění. VÁŽĺ SI lidí kolem Ikarie, V. Soukupa, I. Železného, Z. Rampase, O. Neffa. OBLIBA kdysi Pevnost pod ledem, Zemí šelem, Dům o 1000 patrech, Bradburyho romány, Lem, Strugačtí, Meyrink, okultní literatura, dnes dává přednost chytré SF, která je ale srozumitelná, nebo co nejdynamičtějším vesmírným operám, je okouzlen horory, J. Nesvadba, L. Souček, J. Veis, O. Neff.

SA Koněvova 70, 130 00 Praha 3, tel.: 798 17 59.
PA Práce, Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, tel.: 235 37 32, linka 357.

OLŠA Jaroslav, jr.

- editor, překladatel, kritik, 4. 8. 1964 Praha, svobodný.

NYNĺ poradce 1. náměstka ministra ZV. ST střední hotelová škola Praha 83, FF UK Praha (dosud nedokončeno). P 83-84 osvětlovač IH Jalta, 84-85 praktikant VÚMS, 85-86 překladatel ve svob. povolání, 86- student FF UK Praha, 90- student Univ. of Amsterdam, 90-92 redaktor Ikarie, 92- zaměstnanec MZV. ZÁJMY moderní literatura Asie a Afriky, moderní dějiny a politika, zejm. Třetí svět, angličtina, polština, ruština, arabština. Ž 90-92 studium v Amsterdamu. D články z obl. moderních dějin a literatury Asie a Afriky.

SF vstup do fandomu: na Parconu 83, napsal dopis organizátorům, kteří si podle něj mysleli, že je mu minimálně šedesát. První den se seznámil s V. Veverkou a začali zakládat SFK, později nazvaný Spectra. SF četl od dětství, díky fandomu také začal překládat a psát (nikoliv ovšem prózu). SFK: dříve než v čs. fandomu byl členem PSMF (Polskie stowarzyszenie mi<181>o<205>ników fantastyki) - od 82, a později také SKF (<182>l<179>ski Klub Fantastyki) - od 83. V Čs. SFK Spectra od 83 do 87 (krátce též předseda), od 85 spolupráce se SFK ADA - příprava almanachu Ikarie XB (celkem vyšla čtyři čísla v l. 86-89). V 89 jeden ze třinácti zakl. čl. AFSF (č. 3). V zahraničí - od 85 člen World SF Association of Professionals, spolu s J. Nesvadbou čs. delegát v European SF Society (od 86), od 91 člen Science Fiction Research Association. DĺLO překlady: J. Zajdel: Limes Inferior (Odeon 89), M. Baraniecki: Hlava Kasandry, povídky v antologiích (Vládci času, Srdce Technopopu, Světy science fiction aj.) a časopisech (Ikarie, Světová literatura, Zápisník, Svět fantastiky...). Editor: antologie Srdce Technopopu (AFSF 92), Světy science fiction (AFSF 93), Přestřelka na úsvitě (AFSF 93), Hvězdy jako bozi (AFSF 93) aj., autor. sborník: S. Weinbaum: Odyssea na Marsu (AFSF 92). Teorie a kritika: editor (s O. Neffem) Encyklopedie science fiction literatury (autor cca 100 hesel, v tisku). Bibliografie: Bibliografie českých a slovenských fanzinů do roku 1987 (ÚKDŽ 88), Bibliografie českých a slovenských fanzinů za rok 1988 (ÚKDŽ 90), Bibliography of Czech Science Fiction in Translation: A Supplement (Foundation, 1988/9, No. 44), Česká a slovenská SF, fantasy a fantastická literatura v překladu: anotovaná bibliografie (připravováno). Řada odb. statí a článků. Cony: pravid. účast na domácích conech, v zahr. Dni fantastyki 83 (Dzierzoniów, Polsko), 84 (Staszów, Polsko), 85 (Warszawa, Polsko), Polcon 87 (Katowice, Polsko), Silcon 85 (Katowice, Polsko), Eurocon 84 (Brighton, V. Británie), 86 (Zagreb, Jugoslávie), 92 (Freudenstadt, SRN), 93 (Jersey, V. Brit.), Worldcon 87 (Brighton, V. Británie), 90 (Den Haag, Holandsko), World SF General Meeting 85 (Fanano, Itálie), 87 (Brighton, V. Británie), 90 (Den Haag, Holandsko), 91 (Čcheng-tu, Čína), 92 (Freudenstadt, SRN), 93 (Jersey, V. Brit.)Hungarocon 84, 87 (Gödölö, Maďarsko), Sockon 89 (Koblevo, SSSR), Beneluxcon 91 (Rotterdam, Holandsko) atd. CENY cena ESFS pro fanzin Ikarie XB (86). B SF biografické prameny: Encyclopedia of Science Fiction (ed. J. Clute a P. Nicholls, 93), Knihy 92 24/92, Zápisník 22/92, Lidová demokracie 14. 11. 92. VÁŽĺ SI V. Veverky, A. Hlinky, T. Rotrekla, J. Maxona, V. Talaše. ZÁŽITEK když nás v Číně lavina odřízla od civilizace, neměli jsme co jíst a 83letý Jack Williamson říkal, že půjde přes dvoukilometrový zával pěšky.

SA Anhaltova 41/987, 169 00 Praha 6, tel.: 355 339.
PA MZV ČR, Loretánské nám. 5, 125 10 Praha 1, tel.: 2418 3151.

OLŠANSKÝ Jiří

- autor, 3. 4. 1950 Ostrava, ženatý (1992), 2. m. Eva Fuchsová, děti: Bernard (1977).

NYNĺ soukromý podnikatel - řezby, loutky, oprava starého nábytku. ST SPŠS, reklama, grafika 71. P grafik ve výstavnictví, řezbář v loutkovém divadle. ZÁJMY historie, práce se dřevem, loutky atd. D dřevěné řezby, plastiky.

SF 84 účast na Parconu, 90, 91 2. místo v CKČ, lektor Workshopu. ZÁŽITKY každá SF akce. VÁŽĺ SI těch, kteří to táhli v nelehké době. OBLIBA celá řada autorů. DĺLO publ. 2 povídky v antologiích (Lety zakázanou rychlostí), 2 povídky v Ikarii, v Kočasu, ve fanzinech a v antologii Lovci černých mloků II.

SA Heršnoce u Slav. 175.

ONDRUŠEK Valér

- organizátor, 18. 2. 1957, ženatý (1985), m. Anna, rod. Knapová (1959), deti: Matúš (1986), Anna (1987).

NYNĺ robotník. ST gymnázium, Poprad 76. ZÁJMY komunálna politika. POL SDĽ.

SF čítanie SF od detstva, v r. 68 si začal robiť bibliografiu SF kníh a časopisecky vydaných poviedok, 80 účasť na prvom ročníku Klubfóra s programom o SF "Za tú knihu by som dal i stovku", 83 kontakt so Z. Rampasom, cesta po SFK v Čechách, o poznatkoch podal správu SÚV SZM, 84 vzniká pri klube MsV SZM Poprad sekcia vedeckej fantastiky, organiátor stretnutí záujemcov o SF, kde sa zoznámil s bud. manželkou, 84-86 viedol krúžok ved. fantastiky MDPM, 86 účasť v TV klubu mladých o SF a klubech, kde sa zúčastnil i D. Slobodník, účasť na Parconoch 83, 84. ZÁŽITKY porady v Teplicích, Parcony. VÁŽĺ SI Z. Rampasa, J. Herca, I. Železného. OBLIBA A. a B. Strugačtí, Labyrint, Tunel do pozítří, Ikarie, Villoidus. DĺLO 81 sa podieľal na príprave monotemat. čísla Revue svetovej literatúry 7/81, s J. Hercom podnietili odd. kultúry SÚV SZM k príprave vzniku aktívu pre práci s knihou, žiaľ, tento nevznikol, teraz pomoc kníhkupcom vo výbere kníh zo širokej súčasnej produkcie SF, príprava na vysielanie regionálneho rozhlasu - Európa 2 Rádio Tatry, kde s týždennou periodicitou budú hodinové bloky o SF.

SA Šrobárova 2678/29, bl. Grúň, 058 01 Poprad, tel.:
092/326 34. PA Chemosvit š. p., 059 21 Svit.

OŠČÁDAL Jan "Jam", M, L, AuCAF

- autor, organizátor, 3. 10. 1949 Brno, syn Filip (1974).

NYNĺ divadelní technik, kulisák. ST autodidakt. P 90 (3 měsíce) zástupce šéfred. Moravskoslezského týdne, 87-89 ředitel jazzového festivalu Jazztival Brno. ZÁJMY jazz, literatura - mainstream.

SF 88 vstup do fandomu - videoSFdílna VŠK Brno, SFK Nyx, 91 zakladatel a koordinátor SF&F Workshopu, účast v CKČ, 90, 91 postup do finále, 92 3. místo za novelu Paní soumraku. CENY 91 rytíř řádu Fantasy za pov. Bitva démonů, 91 Zlatý kandidát AF 167 za pov. Na dřevěných skořápkách plují železní lidé, 91 Literary Efficient Missionary - 1. místo za pov. Topologie omezeného časoprostoru, 94 CKČ za román Bratři, Ludvík za zásluhy o rozvoj čs. fandomu. DĺLO publ. povídky v Rovnosti, MF, Ikarii, Prostoru.

SA Dobrovského 38, 612 00 Brno. PA SF&F Workshop,
p. o. box 105, 612 00 Brno.


Abecední index autorů
Hlavní obsah