N


NAVRÁTIL Luděk

- sběratel, organizátor, 7. 1. 1962 Vysoké Mýto, svobodný.

NYNĺ řed. soukromé firmy Kenaz interier s. r. o. - truhlářská výroba, interiéry. ST bakalář ped. věd, PF Hradec Králové 91. P 82-91 vychovatel SOU dopravní Holice v Č. ZÁJMY hudba country a hard rock.

SF r. 81 při studiu na VŠCHT v Pardubicích se seznámil s P. Poláčkem, spoluzakladatel SFK Salamandr, 82 spoluorganizátor nultého Parconu, zájem o SF již dříve - Verne, hlavně J. Hougron: Znamení psa, 86 založil na SOU dopravní SFK Strážci času, účast na Parconech 82-86, od 89 dosud, z fandomu zná nejvíce V. Kejvala. ZÁŽITKY Znamení psa, evropská premiéra filmu Alien v Anglii. OBLIBA A. C. Clarke, I. Asimov, L. Niven, Star Wars, Blade Runner, Tron. DĺLO amatérské překlady spíše do šuplíku.

SA Horní Jelení 266, PSČ 533 74, tel.: 0456/932 00.
PA Kenaz interier s. r. o., Borohrádecká 277, 533 74 Horní Jelení, 0456/932 97.

NAXERA Karel, MUDr.

- autor, 19. 5. 1953 Plzeň, ženatý (1981), m. Gabriela, roz. Králová (1955), děti: Norbert (1985).

NYNĺ odborný lékař. ST LF UK Plzeň 77, spec. ORL 81. ZÁJMY býv. aktivní hudebník, nyní lyže, cyklistika, četba atp. POL člen ODS. D příspěvky do tisku, spolupráce s plzeňským rozhlasem, zejména historické detektivky.

SF zájem o knihy jako Jitro kouzelníků, Vzpomínky na budoucnost, Součkova Tušení, přímý popud k vlastní tvorbě byl Lemův Futurologický kongres a Vonnegutova Kolíbka, SF začal psát do šuplíku na přelomu 70.-80. let, v r. 84 se spojil s Václavem Bendou, společná tvorba, účast v CKČ bez výraznějších úspěchů. CENY 87 Haškova Lipnice - ocenění za humornou SF povídku, 88 Literární Beroun - 2. místo za SF novelu Kruh věčných návratů. ZÁŽITKY několikeré poznání již prožitého (v minulých životech?). OBLIBA S. Lem, K. Vonnegut, A. C. Clarke aj., SF knihy s hlubším filozofickým podtextem - Kolíbka. DĺLO povídky v Zápisníku, AZ magazínu, Ahoji na sobotu, Zemědělských novinách, Svobodném slově, Práci aj., spolupráce s plzeňským rozhlasem.

SA Přeštice 555, PSČ 334 01. PA Poliklinika
Přeštice, Přeštice 553, PSČ 334 01, tel.: 019/982 225.

NEFF Ondřej, PhDr., M, C, L,

- autor, novinář, 26. 6. 1945 Praha, ženatý (1969), m. Michaela, roz. Šprachtová, děti: David a Irena.

NYNĺ svob. povolání. ST fak. soc. věd. a publicistiky UK Praha 69. VÁŽĺ SI J. Veise. ZÁJMY sci-fi. P 70-74 nakl. Albatros, propagace, 74-75 obch. dům Kotva, propagace, 75-79 ÚLUV, fotograf, 79-85 Mladá fronta, red. 87-89 Kmen, red. 90-93 šéfred. čas. Ikarie, 90-94 red. MF DNES. D 78 Holky se perou jinak (s V. Kováříkem ml.), 80 Klukoviny a tátoviny, 81 Tajná kniha o fotografii, 83 A včely se vyrojily, 87 Večery u krbu.

SF DĺLO od 82 účastník Parconů, autor desítek přednášek hl. o angloamer. SF, kterou též překládá (mj. W. Gibson: Neuromancer). SF povídky v antologiích: Lidé ze souhvězdí Lva, Železo přichází z hvězd, Lety zakázanou rychlostí, Let na Měsíc aj. Knihy: 78 Podivuhodný svět Julese Verna, 81 Něco je jinak, 84 Jádro pudla, 85 Vejce naruby, Tři eseje o české sci-fi, 87 Všechno je jinak (s A. Kramerem), Čtvrtý den až navěky, 88 Měsíc mého života, 89 Pole šťastných náhod, Čarodějův učeň, 90 Zepelín na Měsíci, 91 Vesmír je dost nekonečný, Šídlo v pytli, 92 Milénium. Autorský komiks Pérák (vlastní scénář i kresby). Scénáře ke komiksům K. Saudka: 88 Arnal a dva dračí zuby (ČSS), 90 Štěstí, Slavkovská romance, Příhoda na mostě (ČSS), 92 Silvestrovský speciál (Nei report) 93 Noc upírů (Nei report) aj.

@KOTVA = <$&neff[-]>

NEJEDLÝ Miroslav

- organizátor, 24. 12. 1954 Praha, svobodný.<%0>

NYNĺ DTP. ST SPŠ strojní 88. ZÁJMY sovětská a ruská pilotovaná kosmonautika, ruština. POL 77-89 KSČ, KSČM 90- .

SF vstup do fandomu dopisem Z. Rampase a účastí na Teplické poradě SF klubů, 82-86 zakládající člen SF klubu při TOSu Hostivař, vedoucí redakčního kolektivu VF - přílohy svazáckého občasníku, 83-87 zakl. člen a vedoucí SFK Desítka při OV SSM Praha 10, spolupráce se SF sekcí Studia netradičních forem: pořady ve svazáckém klubu Eden, lit. a výtvarné soutěže pro amatéry (O ufíkův talíř, O cenu Jana Nerudy), pobytové SF víkendy, literární sekce (E. Hauserová, P. Holan-Pagi, B. Ježková, E. Martin aj.), provoz "spádové" klubovny pražských fanů v Polské ulici, 83-87 účast na všech poradách SF klubů, Parconech, Miniconech, na Polconu 86, do 86 člen Koordinační komise SFK. ZÁŽITKY celá "pětiletka" vysoce aktivního působení ve fandomu. OBLIBA A. a B. Strugačtí, S. Lem, A. C. Clarke, L. Souček.

SA Bajkalská 18, 100 00 Praha 10, tel.: 739 88 66.

NĚMEC Tomáš

- autor, sběratel, editor, 5. 6. 1976 Duchcov, svobodný.

NYNĺ student. ST obchodní akademie Teplice 94. ZÁJMY comics.

SF intenzivní zájem o SF od 90, předtím 4 roky comics, ve fandomu od 27. 7. 94, kdy vznikl SF and F klub Kronikáři Questaharu, redaktor stejnojmenného fanzinu. VÁŽĺ SI autorů, kteří se nebojí podepsat pod svá díla. OBLIBA O. Neff: Pán modrého meče, Howard, Moorcock, Zelazny. D povídky v Kronikářích Questaharu, reportáž v Ikarii 1/94.

SA Sochorova 1311, 415 02 Teplice

NESVADBA Josef, MUDr., M

- autor, 19. 6. 1926 Praha, ženatý (1968), m. MUDr. Libuše Dostalová, 1 dcera.

NYNĺ důchodce. ST LF UK Praha, psychiatrie 50. P 50-52 zam. v nem. v Teplicích, pak voj. lékař u letectva a v Armádním uměleckém souboru. Od 56 spec. na psychoterapii, zejm. skupinovou, na psychiatrickém odd. fakult. polikliniky v Praze. Ž stud. pobyty ve Vietnamu, Vídni, New Yorku a Kalifornii (60. léta). POL vždy bezpart., od 56 člen Penklubu, za ČSR zakl. člen World SF. V domácí nakl. ceny, cena WSF (Poznaň 75), cena WSF "For independence of thought" (Záhřeb 83) aj. D koncem 40. let překlady angl. poezie, pak vlastní div. hry: mj. 54 Tři podpisy, 56 Milionář Leibig, 56 Mimořádná událost.

SF Účastník prvního Parconu a první porady SF klubů v Teplicích. Porotce soutěže VTM v r. 62. Host prvního Bohemiaconu, kde moderoval pořady se zahr. hosty. DĺLO knihy: r. 58 Tarzanova smrt, 60 Případ zlatého Buddhy, 60 Einsteinův mozek, 62 Výprava opačným směrem, 64 Vynález proti sobě, Dialog s doktorem Dongem, 65 Ztracená tvář, 66 Poslední cesty kapitána Nema, 71 Jak předstírat smrt, 72 Tři dobrodružství, 74 Bludy Erika N., 76 Výpravy opačným směrem, 78 Tajná zpráva z Prahy, 79 Řidičský průkaz rodičů, 81 Minehava podruhé, 87 Hledám za manžela muže, 91 První zpráva z Prahy. Námět k tel. seriálu Bambinot. Podle jeho knih natočeny filmy: r. 63 Blbec z Xeenemünde, 69 Zabil jsem Einsteina, pánové, 72 Slečna Golem, 73 Tajemství zlatého Buddhy, 77 Zítra vstanu a opařím se čajem, 82 Upír z Feratu. Pov. též v antologiích Lidé ze souhvězdí Lva, Hvězdy v trávě, Lety zakázanou rychlostí aj., řada překladů hl. v angloamer. oblasti. Býv. předseda Sekce pro vědeckofant. lit. při Svazu spisovatelů, zástupce ČSR na řadě svět. SF kongresů, předseda české sekce organizace World SF.

@KOTVA = <$&nesvadba[-]>

NETRVAL Jiří, RNDr.

- autor, 1. 3. 1945, svobodný.

NYNĺ mikrobiolog. ST PřF UK Praha, mikrobiologie 68. P 68-69 MÚ ČSAV Třeboň, 69- VÚAB Roztoky u Prahy. ZÁJMY turistika, detektivky, akvaristika, biologie. D autor či spoluautor několika patentů a řady odborných publikací z obl. mikrobiologie, vesměs v angličtině.

SF začal psát asi v 15 letech, od počátku převážně SF, píše velmi pomalu, námět nosí v hlavě léta, nedokázal by něco napsat na předem dané téma, není člen SFK, dává přednost tradiční SF, má názor, že by se autoři měli vyhýbat některým, už trochu únavným stereotypům, např. vytváření stále nových modelů nelidských totalit budoucnosti nebo nových variací na motivy Howarda a Tolkiena. OBLIBA S. Lem, R. Bradbury, C. D. Simak, Solaris, Planeta Eden, Marťanská kronika, Aldiss, Silverberg, V. Kadlečková. DĺLO povídky v antologiích 81 Pozemšťané a mimozemšťané, 85 Návrat na planetu Zemi, magazín AF 167 15/90.

SA Šlikova 44, 169 00 Praha 6, tel.: 357 99 15.
PA VÚAB, 252 63 Roztoky u Prahy, tel.: 396 223, linka 451.

NICZKY Egon, PhDr.

- sberateľ, organizátor, popularizátor, autor, 2. 8. 1960 Košice, slobodný.

NYNĺ archivár. ST FF UK Bratislava 83. ZÁJMY film, moderné umenie, braková, detektívna a dobrodružná literatúra a jej teória, pôsobenie masovokomunikačních prostriedkov, všetko o 007, maďarčina, nemčina.

SF r. 85 vstup do fandomu, k SF ho priviedli rodičia, člen SFK 451oF, od 91 člen nemeckého SFCD, účasť na Parcone 90, 92, 94, Hungarocone 86, 89, World SF 88, Eurocon 92, spoluorganizátor Parconu 91, Cassconu 87, 89, pokus o účasť v súťažiach CKČ, Bemík, O stříbřitě lesklý halmochron, O emblém Castora - bez umiestnenia, lektor Workshopu. OBLIBA R. Bradbury - Marťanská kronika. DĺLO 87-89 cyklus prednášok pre verejnosť o SF v knižniciach a internátoch v Košiciach a okolí, 86-92 prednášky o SF hnutí na rôznych conoch, prednáška Dejiny čs. fantastického filmu, poviedky publikované v: Prit, Zborník prác členov LUK 87, Revue LUK 1/88, Zora Východu, Legendy ai., preklady z a do maďarčiny: Supernova, Dlhá stráž, Casscon - zborník 89, zdramatizovaná poviedka v rozhlas. pásme "Rosný sen" - rozhlas Košice ai. Kritiky, teória, správy v tisku.

SA Gagarinovo nám. 5/III, 040 01 Košice. PA
Štátny okresný archív, Kováčska 20/2, 040 01 Košice, tel.: 246 75.

NIKOLOV Viktor

- organizátor, autor, 13. 2. 1973 Praha, svobodný.

NYNĺ student ČVUT FJFI, programátor. ST gymnázium Praha 91. ZÁJMY karate, spol. tanec, literární tvorba, angličtina, ruština, bulharština. V čestné uznání v lit. soutěži "Literární klání 1991".

SF 88- člen SFK Spectra, od r. 91 organizátor a porotce lit. soutěže autorů do 18 let Cena Jima Dollara, příspěvky do klub. fanzinu Krypton, účast na Parconech 90, 91, účast v CKČ 89, 91. DĺLO povídky v antologii Technologie masa.

SA Zelená 2, 160 00 Praha 6.

NOSEK Pavel, prom. mat., L

- organizátor, editor, vydavatel, 20. 10. 1943 Praha, svobodný.

NYNĺ je zaměstnán v Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. ST MFF UK Praha. ZÁJMY speleologie (vydává Speleo, inf. buletin Speleologické společnosti), comics, kresby K. Saudka, secese (jeden z největších odborníků na dílo a A. Muchy u nás). V 60 čestné uznání na Mezinárodní matematické olympiádě. D 93 Alfons Mucha - knihy a časopisy, 89 soupis Saudkových comicsů pro publikaci I. Vápenky: Comics Káji Saudka, Alfons Mucha - plakáty, kalendáře (v tisku).

SF člen Klubu Julese Vernea a RUR, spolupracoval na vydávání fanzinu SF klubu Villoidus, se kterým seznámil i K. Saudka, který pak nakreslil obálky pro 5 ročníků fanzinu. Dále se podílel na přípravě řady samizdatových fanouškovských publikací jako Lety zakázanou rychlostí III, Cizí hvězdy, Silmarillion. Vydal tři sešity povídek R. E. Howarda o barbaru Conanovi: Věž slona, ... a zrodí se čarodějka, a Rudé hřeby. Spolupracovník Interkomu, vydavatel Sebraných spisů H. P. Lovecrafta. V r. 88 získal za svou práci pro fandom ocenění Ludvík. OBLIBA E. R. Burroughs, R. E. Howard, Lovecraft, Bradbury, R. Bloch, ilustrátoři Moebius, F. Frazetta, Zd. Burian. VÁŽĺ SI K. Saudka.

PA ÚRM, Hradčanské n. 8, 118 54 00 Praha.

@KOTVA = <$&nosek[-]>

NOVÁKOVÁ Jaroslava, roz. Pospíšilová, Ing.

- autorka, 23. 6. 1957 Brno, vdaná (1980), m. Jaroslav (1955), děti: Stanislav (1981), Miroslav (1985).

NYNĺ projektant. ST VUT-FE/ET silno, Brno 81. P 83- projektant. ZÁJMY povolání, historie, vaření. POL konstruktivní pesimistka s odporem proti organizovanosti v čemkoliv. D řada projektů světelné a motorické instalace, venkovního osvětlení a kabelových rozvodů, hromosvodů, část. též slaboproud, od 90 publicistika v čas. Kurýr, Intertramp.

SF k SF ji přivedla četba, později grafománie, není členka SFK, od 92 recenzuje v brněnském Workshopu SF a F, účast na prvním Parconu r. 92, účast v soutěži O nejlepší fantasy - nominace. ZÁŽITKY snímky z Voyagerů. VÁŽĺ SI všech, kdo něco dělají.

SA Velkopavlovická 11, 628 00 Brno. PA PP projekt
Brno, Purkyňova 95 B 4, 612 00 Brno, tel.: 05/741 064.

NOVOTNÁ Jana, roz. Musilová, AgCAF

- autorka, 18. 3. 1943 Třebíč, vdaná (1966), m. Miloš (1944), děti: Markéta (1968), Vojtěch (1977), Jan (1977).

NYNĺ vedoucí směny, pošta Brno 12. ST SEŠ Brno 79. ZÁJMY čtení, psaní, fotografování, staré zbraně. POL 91- ODS. D dva fejetony a krátká ne SF povídka v Moravskoslezském dni.

SF zájem o SF, tajemství, záhady vesmíru od dětství, psala drobné žánrové pvídky do šuplíku, 84 účast v CKČ - nominace v kat. krátká povídka, 86 ji K. Blažek seznámil se členy SFK při fanzinu AF 167, stala se členkou. CENY 91 stříbrná cena Antigé za povídku Poslední závoj. VÁŽĺ SI všech zapálených lidí ve fandomu, obdivuje V. Kadlečkovou. OBLIBA O. Neff. DĺLO povídky v čas. Věda a život, deníku Směr, fanzinu AF 167 a antologii Hosté z planety lidí.

SA Slovinská 4, 612 00 Brno, tel.: 753 150. PA
Pošta Brno 12, 612 00 Brno, tel.: 748 618.

NOVOTNÝ František, Ing. M, L, AuCAF

- autor, 15. 3. 1944 Brno, svobodný.

NYNĺ inženýr výpočetních systémů. ST elektrotech. fak. VUT Brno 68, obor tech. kybernetika. P 68-71 technik komplexních zkoušek Chemont Brno, 71- technik počítače Kancelářské stroje záv. Brno, detaš. pracoviště v Adamovských strojírnách v Adamově (do doby, kdy ho uživí psaní). ZÁJMY námořní jachting, plastikové modelářství, angličtina, patent kapitána sportovní plavby. Ž od 71 3-5týdenní plavby na malých plachetnicích po evropských mořích. V 65 mistr Československa v jachtingu - tř. Pirát, 82 mistr ČSSR v plastikovém modelářství. D povídka Citadela v srdci - Lit. měsíčník 2/88, Psí hlídka v Skagerraku - čas. Vodní revue 85.

SF r. 83 vstup do fandomu na Parconu, SF četl od dětství, zakl. člen SFK Nyx, člen Nonparcorán klubu (průkaz č. 8), podílí se na organizaci Draconů, od 83 s výjimkou 89 účast na všech Parconech. CENY 85, 91 Mlok (za povídku Legenda o Madoně z Vrakoviště a novelu Ramax), Ludvík 88 za Nešťastné přistání, držitel ceny Jakuba Arbesa za povídku Záhada linky Paradise, držitel ceny Zlatá Antigé za pov. Oni si vymyslí vždy něco zvláštního, držitel Huňáče zeleného. ZÁŽITKY odchyt obou Mloků. VÁŽĺ SI mnoha lidí, našel ve fandomu několik přátel na celý život. OBLIBA S. Lem, Bible, AF 167, Interkom. DĺLO první publ. ve fanzinu MFF (č. 7/1984 - pov. Kdo další), ofic. 85 v antologii Návrat na planetu Zemi, 88 sbírka povídek Nešťastné přistání, povídky v antologiích 88 Lovci zlatých mloků, Skandál v divadle snů, 90 Vesmírní diplomaté, 90 Lety zakázanou rychlostí, další vl. sbírky povídek 91 Bradburyho stín, 92 Ramax, publ. v časopisech Ikarie, AF 167, úvahy a kritiky v Interkomu.

SA Libušino údolí 154, 623 00 Brno.


Abecední index autorů
Hlavní obsah