M


MACOUREK Miloš

- scénarista, 2. 12. 1926 Kroměříš, ženatý (1947),m. Jiřina, roz. Růžičková, 2 synové.

NYNĺ scénáře filmů pro děti. ZÁJMY výtvarné umění, hudba. V ceny na film. festivalech v Terstu, Madridu, Rimini, Toursu, Teheránu aj. D 82 Mach a Šebestová, 87 Dívka na koštěti (s H. Frankovou), 87 Arabela - Rumburak (s P. Markovem) a mnoho dalších.

SF DĺLO filmy (scénář či námět) 66 Kdo chce zabít Jessii?, 69 Zabil jsem Einsteina, pánové, 70 Čtyři vraždy stačí, drahoušku, 71 Pane, vy jste vdova, 72 Dívka na koštěti, 74 Jak utopit doktora Mráčka, 76 Zítra vstanu a opařím se čajem, 77 Což takhle dát si špenát, 81 Monstrum z galaxie Arkana. Scénáře ke komiksům K. Saudka: Peruánský deník (84), Muriel a andělé (úpl. vyd. 91), Muriel a oranžová smrt (nepubl.). B 85 J. Heldová: V říši obrazotvornosti.

MACHÁČEK Lubomír, PhDr.

- autor, 21. 6. 1947 Pardubice, ženatý (1970), m. Alena, roz. Strnadová (1946), děti: Vít (1972), Lukáš (1973).

NYNĺ psycholog, ved. Poradny pro rodinu a partnerské vztahy. ST FF UP Olomouc, psychologie 71. P 71-75 ústav nápravné výchovy, 75-89 Okresní pedagog. psych. poradna, 90- Poradna pro rodinu. ZÁJMY sadařství. D 75 Láska v kaluži, 79 Co skrýváme pod kůží, 81 Začít milovat, 87 A budeme šťastni, 87 Údolí osamělých běžců, povídky ve sbírkách 73 Začátek, 79 Všedný deň, 80 Příběhy o zvířatech a lidech, 87 Lásky pozemské, 89 Příběhy o maminkách.

SF ve fandomu není angažován, účastnil se jako lektor a částečně i spolupracovník-prostředník mezi tehdejší OKS a VŠCHT při pořádání prvních dvou Parconů, zajímá ho především povídka s tajemstvím, žánrově ji chápe poměrně široce, nejen pouze jako uměle vytvořený konstrukt. ZÁŽITKY "snad to, že jsem se vůbec narodil". OBLIBA psaní SF i hororů je pro něho dílem seberealizací, dílem hrou, při které se baví, jeho "vidění" ovlivnili: F. Kafka, D. Buzzati, R. Bradbury, R. Dahl, K. Čapek. DĺLO první SF publ. v Hostu do domu 5/68 povídka Poslání, tehdy se to ale ještě nenazývalo SF, další díla: 78 Písek v zubech, 84 Výlety do snů, 89 Fantastický mezičas, povídky v antologiích: 80 Příběhy našich let, 81 Příběhy s tajemstvím, 82 Letokruhy, 83 Příběhy se záhadou, 83 Lidé ze souhvězdí Lva, 84 Stalo se zítra, 85 Hledání budoucího času, 85 Návrat na planetu Zemi, 85 Teď už budeme lidé, 86 Živý proud, 88 Přistání na Řípu, povídky publ. též v různých časopisech, řada povídek byla zdramatizována pro rozhlas, publ. též v zahraničí.

SA Na drážce 530, 530 03 Pardubice.

MAREK Jiří (vl. jm. Josef Jiří Puchwein), doc. PhDr., CSc.

- autor, 30. 5. 1914 Praha, ženatý (1960), m. Eva Kubešová, 2 synové.

NYNĺ důchodce. ST FF UK, čeština-němčina, Praha 38. P za války učil na SŠ ve Strakonicích, Soběslavi, Náchodě a v Praze. 45-46 osvětový inspektor, 46-48 SŠ profesor v Praze, 48-54 novinář v Lidových novinách a Rudém právu, šéfredaktor Světa sovětů, 54-59 ústřední řed. Čs. stát. filmu, 59-61 svob. povolání, 61-72 doc. české lit. na Institutu osvěty a novinářství v Praze, 72-82 doc. FF UK. D lit. debut r. 44. Knihy: 46 Muži jdou ve tmě, 49 Vesnice pod zemí, 50 Nad námi svítá, 53 Zasmějte se včerejšku, 67 Blažený věk, 68 Panoptikum starých kriminálních příběhů, 71 Panoptikum hříšných lidí, 74 Můj strýc Odysseus, 79 Panoptikum Města pražského, 81 Sůl země aj.

SF DĺLO knihy 62 Střelnice, 67 Blažený věk .

SA Hlavní 87, 141 00 Praha 4.

MARTIN Eduard (vl. jm. Petiška Martin), PhDr.

- autor, 27. 3. 1951 Praha, ženatý (1987), m. Dagmar, roz. Dvořáková, 1 syn.

NYNĺ svob. povolání. ST FF UK, div. věda-polština, Praha 75. POL bezpart. V ceny v lit. soutěžích (69 Strážnice m. Kudeříkové aj.). Ž syn spis. Eduarda Petišky. D knihy veršů: 75 Můj Faust, 80 Nespálené deníky, několik div. her.

SF DĺLO r. 81 div. hra Podivuhodná událost v podivuhodné rodině. Povídkové knihy: 84 Největší skandál v dějinách lidstva, 86 Manžel z Marsu, 88 Půjčovna manželek, 89 Vybraná tajemství prof. Kesslera, Milenci našich žen, 90 Kniha upírů, Manželka z Venuše, Přízraky doktora Frankensteina 92 Milenky našich robotů. Spolupráce s rozhlasem, povídky v tisku (Ahoj na sobotu, Práce aj.) a antologiích (Stalo se zítra aj.).

MAKOVSKÝ Karel

- tolkienista, 15. 7. 1973 Brno, svobodný.

NYNĺ student ekonomicko-správní fak. MU Brno. ST gymnázium Brno 90. ZÁJMY počítače, hry, angličtina, anglosaská literatura. POL spíše doprava, ale tolerantní.

SF čte od nepaměti, blíže k žánru a do fandomu ho přivedl K. Blažek, 89 člen SFK Nyx, účast na Parconech 91 a 92, 92 předseda Společnosti přátel díla J. R. R. Tolkiena, tato spol. sdružuje čtenáře T. díla, podporuje vydávání jeho děl, pořádá ročně několik akcí, např. Oslavu zničení prstenu, Bilbovy narozeniny, podílí se na organizaci Draconu, vydává fanziny Palantír (o dění ve Společnosti) a Thorin (s články o Tolkienovi, Středozemi a s vlastními díly členů Spol.). ZÁŽITKY 92 účast na Tolkien Centenary Conference v Oxfordu. OBLIBA J. R. R. Tolkien, hl. Silmarillion. DĺLO příspěvky a překlady z angličtiny pro Společnost.

SA Preslova 33, 602 00 Brno, tel.: 05/330 025.

MANDĺK Petr, Ing.

- organizátor, sběratel, 25. 3. 1969 Děčín, svobodný.

NYNĺ programátor. ST ČVUT, fak. elektro, obor technická kybernetika, Praha 92. ZÁJMY rocková a vážná hudba, tenis, programování počítačů, hud. syntezátory, němčina.

SF r. 83 účast na Parconu, 86 za pomoci J. Hrdličky založil v Děčíně SFK Ráma, který se postupem času stal více klubem diskusním, největším počinem bylo natočení desetiminutového šotu, 86-89 účast na poradách a conech. ZÁŽITKY nejlepší pocit měl na Ptákonu v Chomutově, 88 předal vedení SFK do Varnsdorfu, od 88 stále větší odklon od zbytnělých struktur fandomu a jím preferovaného druhu SF k úvahovější literatuře. OBLIBA D. Adams - Stopařův průvodce po Galaxii. DĺLO psaní a šíření dobrodružných a SF her pro počítače (Obránce zlata, Katastrofa, Velký kšeft), zatím jen pro ZX-Spectrum (pod hlavičkou MAEL software).

SA U tvrze 19, 405 02 Děčín.

MAREČKOVÁ Naďa, roz. Matějčková

- autorka, 24. 3. 1952 Šumperk, vdaná (1976), m. Radomír (1949), děti: Marcela (1976), Edita (1979).

NYNĺ obchodní referentka, stud. FAMU, scenáristika. ST SEŠ Mohelnice 71. P náborová a propagační pracovnice v Divadle bratří Mrštíků. ZÁJMY četba moderní americké prózy, plavání, filmy, hory, němčina, část. francouzština. D básně, povídky v novinách.

SF k SF ji přivedl partner, vášnivý čtenář SF, účast v CKČ. ZÁŽITKY r. 88, "kdy na semináři s O. Neffem jsem z jeho úst uslyšela Syndrom 1968 a uvědomila si svou diagnózu, která mně byla inspirací i traumatem". VÁŽĺ SI E. Hauserové, Z. Rampase. DĺLO povídky ve fanzinech, pov. Favoritka vyšla v antologii Hosté z planety lidí.

SA Strážnická 7, 627 00 Brno, tel.: 05/534 857.
PA Lidové noviny, inzertní kancelář, Opletalova 6, 627 00 Brno, tel.: 05/26 754.

MARTAN Miroslav Ing.

- překladatel, 10. 11. 1919 Borovany, ženatý (1945), m. Matylda, roz. Štenglová, děti: Jitka (1948), Olga (1953).

NYNĺ důchodce, předseda klubu Julese Verna. ST Vysoká škola obchodní, Praha 47. P 48-50 exportní úředník Západočské papírny, 51-65 ekonom GŘ papíru a celulózy, 56-80 ekonom Státní banka. ZÁJMY chataření, tramping, zpěv, němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština. Ž 3 roky koncentr. tábor jako vysokoškolák, 81 tramp s bratrem po Austrálii cca 1 rok. POL 45-48 soc. dem., 48-89 KSČ, 91- ODA.

SF zájem o SF cca od r. 1935, do fandomu ho přivedl S. Švachouček, jehož adresu získal od ostravské TV po vysílání soutěže znalostí SF, v klubu Polská seznámení se Z. Rampasem a E. Čiernym, člen SFK Julese Verna, na literárních večírcích klubu četba překladů z vlastní bohaté SF knihovny budované cca 50 let. ZÁŽITKY scénka, kdy hrál C. D. Simaka, který navštívil návštěvní den KJV, I. Adamovič hrál reportéra. VÁŽĺ SI Z. Rampase, E. Čierného. OBLIBA C. D. Simak pro jedinečné náměty, nenapodobitelný způsob podání a lásku ke zvířatům, první tři díly Asimovovy Nadace. DĺLO překlady, spolupráce na vydání dvou čísel Poutníka v angličtině, 88 překlad povídek V. Vlka do němčiny pro fanzin něm. klubu SFCD, 86-91 překlady povídek otištěny v čas. Zápisník, Ikarie, 100+1 atd., překlady románů, např. F. Brown: Ten bláznivý vesmír.

SA Počátecká 12, 140 00 Praha 4, tel.: 692 04 88.

MÁTL Vladimír, Ing.

- autor, sběratel, 31. 7. 1952 Jablonec n. Nisou, ženatý, 3 děti.

NYNĺ redaktor Rodokapsu. ST VŠZ Praha. P do 92 zootechnik. ZÁJMY trampská muzika. D trampské povídky a básničky, několik country textů, seriál Stručný průvodce dějinami Dalekého západu.

SF k SF přiveden cca ve 12 letech četbou Lema, Babuly a Jefremova, 81 pod vlivem Součkova článku založil s J. Holečkem Klub zneuznaných géniů - KZG, stolní autorskou společnost SF v restauraci Hlavovka. DĺLO r. 69 první SF povídka ve Větrníku Řekni to květinou, povídka v ant. Návrat na planetu Zemi, Ikarie 1/92 aj.

SA Okružní 390, 274 01 Slaný. PA Rodokaps,
poste restante Praha 1, 110 00, tel.: 02/226 760, linka 18.

MATYS Jiří

- autor, vydavatel fanzinu, 19. 5. 1955 Praha, ženatý (1978), m. Hana, roz. Žaloudková (1958), děti: Lenka (1979), Jiří (1982).

NYNĺ stavební technik - vrchní mistr odbor. výcviku stavooborů. ST doplňkové pedagog. vzdělání UK Praha 91. ZÁJMY houby jedlé, historie lidstva od stvoření. POL 85-89 KSČ.

SF v l. 82-89 účast v CKČ, první pomocnou ruku podal P. Konupčík, 84 s J. Karbusickým založil v České Lípě SFK a vydával fanzin Bonsai, 90 přirozené rozptýlení SFK a utvoření volné společnosti kolem J. Karbusického. CENY r. 82 3. cena v CKČ. OBLIBA nikoho neupřednostňuje, má raději klasickou SF. DĺLO povídky v ant. Stalo se zítra, Ikarii, Severočeském deníku, fanzinech.

MAŠEK František

- autor, organizátor, 30. 6. 1952 Plzeň.

NYNĺ redaktor Večerník Praha, org. besed pro Jonáš-klub. ST FŽ UK Praha 82, spec. TV a film. P 90-92 sekretář, zást. šéfredaktora Technického týdeníku. ZÁJMY sport, literatura, pivo, ženy, zpěv. POL orient. doprava, 90 Strana mírného pokroku v mezích zákona. D publicistika, kniha Fragmenty z věku totality (nevyšla - odmítnuto), sbírka parodií textů na převážně country melodie.

SF r. 81 s J. Holečkem a V. Mátlem založili Klub zneuznaných géniů (KZG), přádali besedy se zajímavými hosty. ZÁŽITKY seznámení s O. Neffem v rest. na Hlavovce. VÁŽĺ SI Z. Rampase, O. Neffa. OBLIBA Lem, Asimov, Neff, Duna, Obchodníci s vesmírem, Futurulogický kongres, Nadace, Vejce naruby, Ikarie, Villoidus. DĺLO povídky v ant. Stalo se zítra, Návrat na planetu Zemi.

SA Sochařská 2, 170 00 Praha 7, tel.: 375 577. PA
Večerník Praha, Na Florenci 19, 110 00 Praha 1, tel.: 282 32 25.

MAXON Juraj

- ilustrátor, publicista, 28. 3. 1963 Bratislava, ženatý (1994), m. Dana rod. Voleková.

NYNĺ slobodné povolanie. ST SEŠ 83. P 83-85 asistent produkcie v ČST, 85-89 asistent réžie ČST. ZÁJMY hudba - heavy metal, kynológia, comics, horror, film, nemčina, angličtina.

SF r. 85 vstup do fandomu prostredníctvom SFK pri ČST v Bratislave, pôsobil v klubu IQ 2001, člen Science Fiction Club Deutschland, 91 spoluzakladateľ a člen Slovenského syndikátu autorov fantastiky, predseda slovenskej časti Česko-Slovenského Comics klubu. CENY 86 a 89 1. cena Bemík za najlepší kreslený seriál, 90 1. cena za kresbu a čestné uznání na Worldconu aj. ZÁŽITKY osobné stretnutie s anglickým SF výtvarníkom J. Burnsom. VÁŽĺ SI T. Rotrekla pre jeho ľudskosť ako i dôslednosť a neúnavnosť vo svojej umeleckej tvorbe, J. Olšu Jr. pre jeho bezemzné nasadenie pri popularizácii českých a slovenských tvorcov SF v zahraničí. OBLIBA Lovecraft, Gibson, Howard, Moorcock, Barker, J. Poláček, J. Procházka. DĺLO SF a F ilustrácie, comics, 85 první výstava na Tatrocone, odvtedy sa zúčastnil na 22 výstavách doma i v zahraničí, napr.: 87 Worldcon Veľká Británia, 90 IV. Internationaler Comics Salon SRN, 90 Worldcon Holandsko, 91 Worldcon Chicago, 92 Eurocon SRN aj., jeho práce boli publikované vo fanzinoch Ikarie XB, SFéra, IQ 2001, časopisoch Ikarie, Zápisník, Mladé rozlety, Elektrón, v zahraničí napr.: Fantastyka, Vega, Kreativ a Andromeda (SRN), Fandom Directory (USA) aj., v súčasnosti sa venuje hlavne obálkam knižiek, tvorca audiovizuálneho programu Nebezpečné vízie o vývoji modernej SF ilustrácie vo svete, publikuje články o histórii a teórii comicsu.

SA Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava, tel.: 813 711.

MEDEK Vladimír, Ing.

- autor, 11. 5. 1940 Pardubice, ženatý, 1. m. Marie Zemková, 2. m. Jarmila Svobodová, děti: Vladimír (1966), Veronika (1969).

NYNĺ ředitel firmy Cecomex S.A., Madrid. ST VŠE, zahraniční obchod 62. P 65-73 Skloexport Liberec, 73-88 Sklounion, 88-90 Crystalex Nový Bor. ZÁJMY sklo, literatura, letní i zimní turistika, vaření. Ž 61-62 Kuba, od 91 ve Španělsku. POL orient. levicová, 62-71 KSČ, vyloučen, propuštěn ze zaměstnání, zákaz publikace vlastní tvorby a překladů.

SF v osmi letech čtení obou Troskových trilogií, protože je měl půjčeny z knihovny, začal je opisovat - zvládl cca 200 stránek, v 11 letech napsal svůj první román, SF chápe ne jako uzavřenou enklávu, ale jako organickou součást literatury, píše vše, co sám rád čte. OBLIBA mnoho autorů. DĺLO i ne SF (viz chápání SF): překlady ze španělštiny - Donoso: Korunovace, Domecq: Šest problémů pro dona Isidra Parodiho, Cortázar: Nebe peklo ráj, Márquez: Sto roků samoty, Vargas Llosa: Zelený dům, Válka na konci světa, Pantaleón a jeho ženská rota, C. Fuentes: Aura, Starý Yankee, Lezama Lima: Noc na ostrově; z angličtiny: L. Durrell: Alexandrijský kvartet, K. Amis: Staří parťáci, Sheckley: Desátá oběť; vlastní tvorba: 63 juvenilie Ohně, verše Orfeus ze země džezu, pohádka O hodináři Filipovi a skřítku Hodináříčkovi, SF Bronzová planeta - Roubíčkovo řešení, z toho některé povídky časopisecky, rovněž oceněny v CKČ, horror + macabre 93 pov. sbírka Krev na Maltézském náměstí.

SA Máchova 118, 473 01 Nový Bor, tel.: 0424/25 75.

MELICHERČĺK Igor, Ing.

- ilustrátor, organizátor, 6. 6. 1958 Prešov, ženatý (1984), m. Marta, rod. Petkáčová.

NYNĺ designér. ST VŠT, priem. design, Košice 82. ZÁJMY výtvarné umenie. D výrobkový a grafický design, t.j. interiéry, vizuálne komunikácie, výrobky, firemné znaky a image, grafika publikácií, katalógov, prospektov, ilustrácie aj.

SF spoluzakladateľ SFK 451oF, niekoľko rokov klub viedol, k SF ho priviedol A. C. Clarke. ZÁŽITKY "Kterak som organizoval první Casscon a jesennú poradu čs. fandomu." VÁŽĺ SI Z. Rampasa, V. Srpoňa. OBLIBA A. C. Clarke, K. Vonnegut, K. Saudek, Z. Soukup. DĺLO ilustrácie v novinách, časopisoch a fanzinoch, plagáty pre Tatrocony a Casscon, výstavy na Istrocone, Tatraconoch, Casscone, autor ceny SFDr. (mozog na nožičkách), 2. cena ve výtv. súťaži Fandom Directory - Artists Gallery (USA) aj.

SA Matuškova 10, 040 11 Košice, tel.: 095/839 789.
PA CASP s. r. o. - Cassovia print, Letná 1, 040 11 Košice, tel.: 095/35 753.

MERGL Václav, akad. malíř

- scenárista, režisér a výtvarník animovaného filmu, 24. 8. 1935 Olomouc, ženatý (1970), m. PhDr. Pavla, roz. Dolívková (1943).

NYNĺ samostatný scenárista, režisér a výtvarník anim. filmu, šéfredaktor magazinu Bonsai. ST VŠUP Praha 64. P do 92 svobodné povolání. ZÁJMY Bonsai, obdivuje kulturu staré Číny a Japonska, od 79 se zabývá studiem umění bonsai. Ž 70 film Laokoon označen za protisocialistický, zákaz natáčení na 5 let, zákaz účasti na festivalech po dobu 25 let, ceny za filmy si přivlastnilo vedení Krátkého filmu. 70 pobyt v Německu, 91 v Japonsku. V 77 hlavní cena fest. v Oberhausenu za film Krabi, 85 Zlatý Hugo - velká cena fest. v Chicagu za film Homunkulus, 87 Stříbrná plaketa na fest. v Chicagu za film Mikrob aj. D animované filmy: 64 Proměny, 66 Studie doteku, 70 Laokoon, 76 Krabi, 84 Homunkulus, 86 Mikrob, 88 Sestřeničky aj., články v časopisech Um, Domov, Magazin Bonsai.

SF v 60. letech se seznámil s knihami R. Bradburyho, zájem o alchymii, krátké animované filmy díky různým zákazům u nás téměř neznámé, 88 P. Kumpán a M. Hlaváč zorganizovali projekci s besedou na MFF UK a CHTF UK. VÁŽĺ SI franc. režiséra a výtvarníka anim. filmů Piotra Kamlera a Kanaďana N. McLarena. OBLIBA J. L. Borges. DĺLO animované filmy Laokoon, Krabi, Homunkulus, Mikrob.

SA Koněvova 135, 130 00 Praha 3, tel.: 270 722.
PA Bernolákova 4, 142 00 Praha 4, tel.: 472 60 28.

MICHALĺK Viktor, Mgr.

- překladatel, kritik, 4. 12. 1967 Holešov, ženatý (1991), m. Ruixia Liová (1967).

NYNĺ tlumočník ve svobod. povolání. ST FF UK, sinologie, Praha 92. ZÁJMY hudba, film, čínština, angličtina, ruština. Ž 2x roční stáž na jazykovém institutu v Pekingu.

SF r. 91 účast na zasedání World SF v Čheng-tu (Čína). OBLIBA K. Vonnegut, F. Herbert - Duna. DĺLO diplom. práce Zheng Wenguang a čínská sci-fi v novém období čínské literatury, překlad: Čeng Wen-Kuang - Zrcadlový odraz Země (v antologii Světy science fiction). Autor hesel v Encyklopedii SF literatury

SA Novosady 1365, 769 01 Holešov, tel.: 0635/43 84.

MIKULÁŠTĺK Jan, Ing.

- organizátor, sběratel, 17. 3. 1966 Brno, svobodný.

NYNĺ obchodní manažer, bývalý společník fy Černá planeta. ST VUT FAST Brno 90. ZÁJMY letecké modelářství, příroda. P pracovník PRESSCLUBU

SF v mládí četba Trosky, Verna aj., účast na prvním Parconu, spoluzakladatel SFK Nyx, spoluorganizátor Draconů. ZÁŽITKY účast na I. Parconu. VÁŽĺ SI Z. Rampase, V. Veverky. OBLIBA je jich mnoho.

SA Körnerova 2, 602 00 Brno, tel.: 741 692.

MIKULÁŠTĺK Pavel, Ing.

- organizátor, 28. 1. 1962 Brno, ženatý (1990), m. Lenka, roz. Švandová, děti: David (1991), Petra (1994).

NYNĺ programátor. ST VUT, přístrojová technika, Brno 86. P 87-92 Form Brno, technik, společník fy Černá planeta. ZÁJMY letecké modelářství, počítače.

SF k SF ho přivedly Troskovy knihy Kapitán Nemo a Zápas s nebem, 83 pod dojmem Parconu s bratrem založil SFK Nyx, předseda klubu, asistoval u vzniku dalších brněnských SFK - AF 167, Aldebaran, Soufan, 84 první Dracon, člen NPC klubu, 89-90 se s J. Oščádalem autorsky podílel na pořadu SF videodílna, 90 spoluzakladatel knihkupectví Černá planeta. ZÁŽITKY 89 Istrocon - beseda s F. Gálem. OBLIBA F. Novotný, bratři Strugačtí, I. Asimov, F. Herbert - Duna, AF 167.

SA Poděbradova 143, 602 00 Brno.

MLS Ivan PhDr.

- autor, 20. 1. 1961 České Budějovice, ženatý (1983), m. Ludmila, roz Holáňová (1959), děti: Martin (1987).

NYNĺ novinář, redaktor Deníku Jihočeská pravda. ST FŽ UK Praha 83. P od 83 redaktor Jihočeské pravdy, nyní DJP. ZÁJMY literatura faktu, comics, rekreační sport. D 89 dvě povídky uveř. v Dikobrazu, 90-91 spolupráce s humor. čas. Naruby, od 83 publicistika v Jihočeské pravdě.

SF zájem o SF asi od 15 let, první příspěvky do školního časopisu na gymnáziu, není člen žádného klubu, od 82 pravidelná účast v CKČ, 91 nominované místo za krátkou povídku, 92 druhé místo - povídka Krmníci. OBLIBA L. Souček, S. Lem. DĺLO povídky v časopisech, v ant. Návrat na planetu Zemi, sbírka SF povídek po zániku nakladatelství Růže vrácena, Kočas 94 - novela Zapomenutý návrat.

SA Větrná 18, 370 05 České Budějovice. PA Deník
Jihočeská pravda, Vrbenská 23, 370 05 České Budějovice, tel.: 220 81.

MÓCOVÁ Zdeňka

- sběratelka, 28. 11. 1956 Česká Lípa, vdaná (1978), m. Branislav (1956), děti: Zdeňka (1979), Hana (1980), Jana (1985).

NYNĺ učitelka MŠ, vedoucí dět. divad. souboru Máchadlo. ST SPgŠ 78. ZÁJMY esperanto, tvořivá dramatika, vaření, tropické květiny.

SF 86 přes Klub sběratelů kuriozit získala adresu J. Olši a od něho adresu J. Karbusického, seznámení se SFK Česká Lípa a s fandomem, účast na Parconech 87, 88, 90 a 92, zpětně přečetla celkem 456 fanzinů vydaných do roku 88, vznikla soukromá sbírka nejlepších fanzinových povídek - cca 1600 strojopisných stran, po 89 konzumentka vydávaných knih a časopisů. OBLIBA R. Bradbury, K. Fialkowski - Pátý rozměr, Ikarie, Poutník, AF 167.

SA Hálkova 888, 472 01 Doksy.

MOLHANEC Martin Ing.

- organizátor, 20. 8. 1955 Praha, svobodný, děti: Michal (1981).

NYNĺ vysokoškolský pedagog. ST ČVUT, fak. elektrotechnická, Praha 79. P 80- odborný asistent, ČVUT-FEL. ZÁJMY hifi, film, počítače, hudba. D články v počítačových časopisech.

SF r. 85 spoluzakladatel SFK Terra, účast na Parconech 85, 86, 92, jako zaměstnanec FEL pomáhal klubu zajišťovat místnosti na videoprojekce a setkání jeho členů, po odchodu spoluzakladatelů v r. 88 se stal předsedou SFK, SFK do r. 89 vydal 13 čísel fanzinu Argus, byl pořadatelem čtenářské ankety Ludvík, po r. 89 činnost SFK téměř zanikla, nyní snaha o obnovení, mezi jeho speciální zájmy patří činnost fandomu na celosvětových elektronických sítích FidoNet a Internet. ZÁŽITKY spojuje s účastí na Parconech 85 a 86. OBLIBA Č. Vejdělek - Návrat z ráje a Do tmy se neohlédni, J. R. R. Tolkien, I. Asimov, S. Lem, A. a B. Strugačtí.

SA Křivenická 406, 181 00 Praha 8, tel.: 855 05 21.
PA ČVUT FEL, K-313, Technická 2, 166 27 Praha 6, tel.: 332 21 18, 332 21 19.

MORAVCOVÁ, vl. jm. NEUMANNOVÁ Jana, PhDr.

- autorka, 8. 5. 1937 Černčice, vdaná (1959), m. dr. B. Neumann (1930), děti: Marcela (1965).

NYNĺ redaktorka, editorka. ST FF UK Praha, slovanská filologie 67. P 59-75 zást. šéfredaktora Lid. nakl., 75-91 zást. šéfredaktora ČS, 89- šéfred. edice ADDL (Uměl. svaz autorů dobr. a dětské literatury). ZÁJMY cestování, španělština. Ž 61-63 pobyt na Kubě, několikrát na Sibiři, Dálném východě a v Arktidě. V několik nakladatelských cen a prémií ČLF, výroční cena SČS 88 za knížku Poklad Kryštofa Kolumba. D pro děti: 69 O zlobivém delfínkovi, 70 Mořské pohádky, 73 Pohádky stříbrného delfína, 76 Pohádky pro každé počasí, 81 Eva s modrým snem, 87 Poklad Kryštofa Kolumba; verše: 74 Sněhokruh, 76 Zrození, 81 Dobrý déšť, 85 Chvíle závrati, 90 Přesýpací vteřiny; próza: 76 Příběh posvátného jezera, 77 Zahrada z kamene, 78 Zátiší s citadelou, 79 Archanděl Houbeles, 80 Cikády, 83 Gepard je nejrychlejší, 85 Brána dorozumění, 86 Lavina.

SF r. 89 vstup do Syndikátu autorů fantastiky, přivedl ji O. Neff. ZÁŽITKY plavba arktickým mořem. OBLIBA J. Arbes, K. Čapek, sborník Tichá hrůza. DĺLO 73 Klub neomylných, 83 Klub omylných, povídkové sbírky 89 Část věčnosti, 91 Strach má dlouhé nohy, povídky v ant. 79 Stvořitelé nových světů, 81 Příběhy s tajemstvím, 83 Lidé ze souhvězdí Lva, 84 Hvězdy v trávě, 84 Návrat na planetu Zemi, 85 Teď už budeme lidé, 87 Grog bez cukru, 87 Lásky pozemské, 88 Skandál v divadle snů, 91 Magazin SF, 90 Lety zakázanou rychlostí, 91 Přadlenky zločinu. B Slovník č. lit. (1970-81), Čeští spisovatelé 20. století, P. Bílek: 175 autorů aj.

MORAVEC František

- sběratel, organizátor, 20. 1. 1952 Březová nad Svitavou, ženatý (1974), m. Anna Dluhá (1951), děti: Kateřina (1979), Jitka (1989).

NYNĺ předseda Okresní privatizační komise ve Svitavách. ST Stř. lesnická tech. škola Trutnov 72. P 74-83 lesník, 83-90 bezp. a požární technik. POL 91- ODA.

SF r. 83 vstup do fandomu, kam ho přivedl F. Novotný, 85 zakladatel a předseda SFK Malevil, 86 organizátor podzimní porady SF klubů a výtvarné soutěže dětí O březovský kachlík, účast na Parconech 83-87, 89-92, 90 účast na Worldconu, od 12/90 majitel prvního SF knihkupectví. ZÁŽITKY 85 setkání s T. Rotreklem. VÁŽĺ SI fandomu. OBLIBA F. Herbert, F. Pohl, J. R. R. Tolkien, Duna, Pán prstenů, Brána.

SA Březová nad Svitavou 47, 569 02, tel.: 0461/921 294.
PA OPK, M. Kudeříkové 3, 568 02 Svitavy, tel.: 0461/411 67.

MORÁVEK Milan

- autor, 10. 12. 1954 Rakovník, ženatý (1992), m. Jana, roz. Doležalová (1970).

NYNĺ obchůzkář u ČSD. ST gymnázium, SPŠ strojní. ZÁJMY dř. aktivně hudba, divadlo, psaní poezie a písňových textů, nyní už jen četba, angličtina. POL příznivec KAN.

SF k SF přiveden četbou, člen AFSF, účast v CKČ, 3. místo s povídkou Most, spolupráce s Ikarií. OBLIBA K. Čapek, E. A. Poe, H. P. Lovecraft, D. du Maurier, S. King. DĺLO pov. Překročit svůj stín - Ikarie 5/92 aj.

SA Stínadla 1062, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

MOSTECKÝ Jaroslav

- autor, organizátor, sběratel, 29. 9. 1963 Zábřeh na Moravě, ženatý (1985), m. Renáta, roz. Tenglerová, děti: Renáta (1986), Přemysl (1988).

NYNĺ montér, vedení Moravské lacrossové ligy. ST SPŠ strojní, Šumperk 83. ZÁJMY historie Čech za Přemyslovců, tramping, lacrosse, pasívně pak vše od paleontologie po numizmatiku. D s M. Hanušem divadelní hry: premiéra 85 Staré pověsti české, 86 Trubci z Brazílie, 87 Dědictví bažin, 88 Drama nad kotlem, 90 Křížová podkova.

SF k SF ho přivedlo ve třetí třídě přečtení povídky Pátek v Ohníčku, 80-82 založil a vedl na střed. škole neoficiální SF kroužek, 87 vstup do SFK Futurum, účast na Parconech 87-90, 92, účast v CKČ - 88, 89 druhé kolo, 92 nominace v kat. povídka za Kdo šetří, má za tři, v soutěži O emblém Castora - 88 2. místo, 89 2. místo, soutěž o minipovídku na Draconu 87 - 1, místo, o cenu Antigé - 87 8. místo, 88 4.-11. místo, 89 5. místo, 92 O nejlepší fantasy - nominace. CENY tituly Sir, Rytíř řádu Fantasy. VÁŽĺ SI O. Neffa, J. Smékala, E. Čierného, L. Součka. OBLIBA R. Bradbury, O. Neff, J. Jiran, L. Souček, Marťanská kronika, Ikarie, AF 167. DĺLO povídky v Ikarii a Kočasech.

SA Werichova 27, 779 00 Olomouc.

MRÁZ František

- ilustrátor, organizátor, 19. 4. 1953 Žilina, ženatý (1976), m. Edita Šuleková-Mrázová (1953), deti: Katarína (1977), František (1980).

NYNĺ učiteľ výtv. výchovy, šefredaktor comics. magazínu Bublinky. ST Pedagog. fak., slov. jazyk a výtvarná výchova, Banská Bystrica 76. P 76-87 učiteľ, zást. riaditeľa školy, 87- učiteľ ZUŠ Fiľakovo. ZÁJMY vysokohorská turistika, cestovanie, lyžovanie, voľná maľba a grafika, comics, karikatúra, maďarčina. D 69-90 voľná tvorba - grafika, spolupráca s desiatkami slov. periodík - Roháč, Smena, Televízia a iné, do r. 92 účasť na 65 domácich a medzinár. výstavách.

SF od 69 sa venoval karikatúre ako núdzovému riešeniu, lebo redakcie odmietali comicsy, koncom 80. let sa situácia zmenila, 90 kontakt s maď. firmou vydavateľa E. Molnára, ktorá založila na Slovensku pobočku, založenie comicsového magazínu Bublinky, spolupracujú i so spisovateľmi SF: J. Takáč, J. Šípoš, J. Fekete, F. Žernovič, 92 spoluzakladateľ Slovenského klubu autorov comics. ZÁŽITKY pád komunizmu v strednej Európe, najsmutnejší zážitok je chudoba a "amerikanizácia" strednej Európy. VÁŽĺ SI výtvarníkov G. Rosiňského, Segrellesa, Valleja, J. Scheka, K. Saudka, A. Brunovského, Z. Buriana, F. Fialu, ľudí čestných a úprimných. OBLIBA A. C. Clarke, autor comiscových predlôh J. Takáč, filmy Star Wars, Terminator I, Excalibur. CENY r. 83 hl. cena a zvl. oceneni v mez. súťaži v Bordighere. DĺLO od r. 87 záujem o comics so SF tematikou, od r. 90 ako šéfredaktor Bubliniek sa venuje organizátorskej činnosti pri tvorbe pôvodnej slov. a českej comicsovej tvorby, autor comicsov podľa rôznych predloh - mj. Storm 1-3 (90-92, autor námetu J. Takáč, 80 str.), Na začiatku vekov (91, R. F. Young, 17 str.), Záchranná akcia (90-92, A. C. Clarke, 13 str.).

SA Farská lúka 64, 986 01 Fiľakovo.

MRLĺK Jan, JUDr.

- autor, překladatel, 16. 12. 1953 Brno, ženatý (1977), m. Anna, roz. Gecovičová (1957), děti: Zuzana (1979), Barbora (1980).

NYNĺ soudce z povolání - předseda senátu. ST práv. fak. UJEP Brno 82. ZÁJMY literatura všeobecně jako konzument, autor a překladatel, hudba od Beatles po Nirvanu aj., angličtina, hra na kytaru a baskytaru. D publ.: odborné stati a soudničky, úvahy v novinách, nepubl.: 2 romány, cca 20 fejetonů, cyklus fantaskních novel, překlad románu P. Rotha Portnoy's Complaint, překlady cca 80 povídek.

SF r. 85 vstup do fandomu, M. Hlaváč ho odkázal na P. Konečného, člen SFK Futurum až do r. 90, kdy odešel z Olomouce, člen redakční rady klubového Informátoru, spoluorganizátor 89 Parconu v Olomouci a SF plesů, od 86 účast v CKČ, 88 úč. v soutěži O cenu Jakuba Arbesa, 88 Šulét Šumperk. CENY 88, 90 nominace na Mloka v CKČ - povídky Oko tě vidí, Život je boj!, dvakrát postup do druhého kola. ZÁŽITKY 1. a 2. SF ples, Parcon 89. VÁŽĺ SI P. Konečného, I. Adamoviče, Z. Rampase, O. Neffa, E. Hauserové, K. Blažka, J. Smékala, F. Novotného, J. Pecinovského, H. Hlavičky, V. Soukupa, J. Oščádala, V. Srponě aj. OBLIBA A. C. Clarke, Den trifidů, Vesmírná odysea I-III, Muži pod ochranou, Hobit, Piknik u cesty, 1984, Válka světů, Duna, Nonstop, Marťanská kronika aj., Ikarie, AF 167. DĺLO pov. publ. ve fanzinu 86 Černá skříňka, V/87 Bonsai, SF Překlady č. 8, v antologiích 89 Veřejná společnost SF, 90 Vesmírní diplomaté, Ikarie 1/91, čas. PC World 9/92 aj.

SA nám. Svobody 19, 664 47 Střelice, tel.: 05/308 329.

MÜLLER Ondřej

- nakladatel, překladatel, 1. 1. 1966 Praha, ženatý (1988), m. Ivana roz. Cimbálníková (1966).

NYNĺ redaktor nakl. Arkadia ST FF UK Praha 89. ZÁJMY elektronická hudba, germanistika. POL pravicový liberál. D odb. překlady, recenze něm. lit. v čas. Kmen, Zlatý máj, Tvar.

SF aktivity ve fandomu žádné. Zájem o dobrou svět. lit., k níž samozřejmě patří i SF a F. Do r. 93 šéfred. nakl. Winston Smith, lektor Workshopu. OBLIBA E. Canetti, M. Eliade, F. Kafka. V SF R. Bradbury, B. Sterling, P. K. Dick, P. J. Farmer. VÁŽĺ SI z nakl. oblasti Wolfganga Jeschkeho z Mnichova, koncepce Nakl. Lidových novin. DĺLO překlady: 92 Jeschke - Temné brány času, 93 Cunis - Když kvete rakovinný strom, doslovy, medailonky autorů.

MURĺN Gustáv, RNDr., CSc.

- autor, 9. 4. 1959 Bratislava, ženatý (1988), m. Jana Rovná (1963), deti: Lucia (1989).

NYNĺ vedecký pracovník, publicista, spisovateľ. ST UK Bratislava, všeobecná biológia 92. P 84-87 inter. ašpirant Ústavu molekulárnej a subcelulárnej biológie UK, 87- ved. pracovník Ústavu bunkovej biológie UK. ZÁJMY čítanie non-fiction, tenis, šachy s PC. Ž 67-70 pobyt v Iráku, kde otec učil na Bagdádskej univerzite, cesty po Blízkom Východe i Európe. D 89 Případ pohřbeného hřbitova, 90 Návraty zo svetla, 90 Leto praje milencom, 92 Náhradný koniec sveta, cca 100 článkov z obl. kultúry, ochrany živ. prostredia a rozhovory v Smene, Práci, Koridore, Novém slove, Lit. týždenníku, Výberu, Filmu a divadle, Gama magazíne, Playboyi aj., fejtóny, glosy a rozhovory pre rozhlas, autor rozhl. hier 88 Niečo navyše, 88 Causa da Vinci, 91 Ochrancovia, 91 Čím chceš byť v roku 2004?, 92 Osudy ako kamene, autor divad. kabaretu Výpredaj, TV hry Persona non grata, divad. feérie Jánošík-land, krátkeho filmu Hrdina našej doby.

SF nie členom SF klubu, SF považuje predovšetkým za inšpirujúci lit. žáner, SF píše od r. 85, účasť na Parcone 87 Praha a 90 Bratislava, účasť v CKČ, súťaži čas. Elektrón 87 - 4. miesto. ZÁŽITKY 87 Parcon v Prahe, kde sa stretol s O. Neffom a J. Veisom a zistil, že to nie sú žiadni Ufóni, ale perfektní ľudia. OBLIBA I. Asimov, O. Neff. DĺLO pov. v antolog. 88 Správy z neznámych svetov, 90 Planéta Zem potrebuje hrdinov, poviedky v čas. Elektrón, Dotyky, Lit. týždenník, Technické noviny, rozhlasové dramatizácie.

SA Hagarova 17, 831 05 Bratislava, tel.: 284 237.
PA Ústav bunkovej biológie UK, Kérová 39, 811 02 Bratislava, tel.: 07/315 603.

MUROŇOVÁ Jana, MUDr.

- sběratelka, 15. 5. 1937 Olomouc, svobodná.

NYNĺ lékařka psychiatrička. ST LF Palackého univ. Olomouc. P starší sekundární lékař Psychiatr. léčebny Opava (od 70). ZÁJMY matematika, výp. technika, astronomie, psychotronika, doučování dětí, turistika. POL orient. výrazně pravicová.

SF čte od 10 let - Verne, Wells, Troska, od r. 61 kupuje všechny SF knihy, účast na Parconech, Draconech, od 85 členka SFK Opava, přivedla do fandomu dva synovce. ZÁŽITKY v mládí skoro každá SF kniha, později Parcon, založení SFK v Opavě, vznik Ikarie. VÁŽĺ SI členů SFK Opava, E. Hauserové aj. OBLIBA Znamení psa, SF časoprostorová, technická či biologická. DĺLO publ. ve fanzinu Labyrint.

SA Olomoucká 88, 746 01 Opava, tel.: 0653/215 680.


Abecední index autorů
Hlavní obsah