K


KABELĺK Michal

- autor, 17. 10. 1959 Přerov.

NYNĺ řidič Dopravního podniku města Brna, studium při zaměstnání - 7. ročník právnické fakulty. ST gymnázium Brno 75. D spolupráce s oficiálními tiskovinami (Svobodné slovo).

SF vstup do fandomu ovlivněn povídkou Růže pro Algernon, setkáním s býv. spolužákem z PF P. Kosatíkem a společenskými poměry nahrávajícími jinotajům, členství v SFK Boskovice a DPmB ovlivněno ochotou institucí propůjčit razítka a SFK "zoficiálnit", "přes jistou fanatickou propadlost žánru nesnáším asi 90% děl, která překračují míru mé tolerance ochotné snášet technické novinky a popisnost", hobby se projevuje v zakládání rozličných žurnálů - pokus stvořit časopis na Práv. fakultě v Brně, fanzin tamtéž a ve voj. útvaru v Janovicích n. Úhlavou, nyní zakládá alternativní závodní časopis v Dopr. podniku m. Brna. OBLIBA R. Bradbury. DĺLO autor cca 11 povídek, dvakrát účast v CKČ.

SA Kamanova 2, 612 00 Brno, tel.: 755 797.

KÁBRT Pavel, MUDr.

- autor, 12. 11. 1951 Londýn, ženatý (1990), m. Krista Hendrichová, děti: Pavel (1991).

NYNĺ ved. dokumentačního střediska. ST FVL UK Praha 76. ZÁJMY rodina, kutilství, cestování, angličtina, španělština. POL programový nečlen všech stran a hnutí.

SF 88 účast v CKČ pod jménem své sestry, která do soutěže poslala příspěvek, v Ostravě seznámení se Z. Rampasem, "mou fantazii dráždí a inspiruje to, co nazývám alternativní realitou, v níž jediná nepatrná změna jediné premisy vyvolá po proběhnutí určitého časového úseku nepředvídaný důsledek" - efekt motýlího křídla, cestování časem bez stroje času. DĺLO román (zatím v šuplíku) Anděl první.

PA Léčiva Praha, Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha
10, tel.: 700 22 02.

KAČĺRKOVÁ Eva, roz. Navrátilová, prom. pedagog

- autorka, 26. 1. 1937 Olomouc, vdaná, m. Ing. Josef, děti: Alexandra (1963), Josef (1969).

NYNĺ svob. povolání - spisovatelka. ST PřF UP Olomouc, biologie - chemie. ZÁJMY literatura, ochrana přírody. D vydané knihy (detektivky): 75 Masožravé rostliny, 77 Po sezóně se nevraždí, 79 Abcházský med, 81 Sedm stupňů do pekla, 84 Riziko povolání, 85 Povídky s tajemstvím, 87 Jak si vosa staví hnízdo a Pohled do slunce, 88 Vraky bez pokladů, 89 Výprodej obnošených snů, 91 Smrt nechodí pěšky, 93 Liška na dálnici, krátké detekt. povídky pro časopisy, scénář filmu Panelstory, TV scénáře Konec semestru, Kde ptáci nezpívají, Růžový Hubert, div. hra Smrt nechodí pěšky.

SF důvod vstupu do SF: možnost zpracovat mezní lidské a společenské situace zdánlivě absurdním způsobem. OBLIBA T. McGrath: Brány ze slonoviny, brány z rohu, J. Nesvadba. DĺLO novely 85 Zelené nebezpečí, Věž, 90 krimidefilé Mimořádné zasedání vlády 93 sbírka Dokažte mi to (se dvěma SF povídkami).

SA U podolského hřbitova 10, 147 00 Praha 4, tel.:
643 14 78.

KADLEČKOVÁ-KLĺMOVÁ Vilma, M, L

- autorka, 27. 5. 1971 Praha, vdaná (1994), m. Martin Klíma.

NYNĺ redaktorka nakl. Harlequin, do 92 spolumaj. naklad. Altar. ST FF UK Praha, obor věd. informace a knihovnictví. ZÁJMY Hry na hrdiny, hudba-rock, kreslení, psychotronika, ruční práce, počítače, chov exot. ptactva. D v oblasti Her na hrdiny spolupráce na vytváření a vyd. Dračího doupěte M. Klímy.

SF 87 Parcon Praha (vyděšená), 87 podzim klub RUR - doprovázená maminkou (přilákána dopisem V. Soukupa), od 90 Hexaedr (1. český nár. klub hráčů a příznivců her na hrdiny), od 87 úč. na všech Parconech, důl. conech, SF plesech, lektorka Workshopu. CENY 87 1. m. Stříbrný halmochron za Rosa Mathiella, 13. m. CKČ za Ten, kdo přišel z vesmíru, 1. m. Fantasy (KJV) za Tři z Akroné, 88 1. m. Huňáč zelený za Tři z Akroné, 1. m. Stříbrný Halmochron za Svět je zlatý důl pro toho, kdo z něj umí brát, 89 3. m. Huňáč zelený za Na rubu světa, 90 1. m. Mlok CKČ za Na pomezí Eternaalu, Růžová krychle, 91 Ludvík za Na pomezí Eternaalu, Encouragement Award, Cracon (S.E.S.F.), cena Ikaros za román Na pomezí Eternaalu, Mlok CKČ za román Stavitelé věží. ZÁŽITKY SF ples v Olomouci, kdy jela tramvají přes celé město v blankytně modré paruce. VÁŽĺ SI mj. F. Novotného, Z. Rampase, C. Biedermannové, M. Klímy, P. Weigela, F. Hlouse, T. Štipského, J. Pavlíka. OBLIBA J. R. R. Tolkien, U. Le Guinová, T. Dragtová. DĺLO publikováno: Rosa Mathiella - Svět fantastiky I/89, Růžová krychle - Ikarie 6/90, Nejkrásnější prázdniny - Mysli si svět (Kruh 90), Na pomezí Eternaalu (W. Smith 90), Jednou bude tma (Laser 91), Meče Lorgan (Návrat 92), Stavitelé věží (Altar 94) aj. B Stojím na vrcholku hory, rozhovor, Ikarie 6/90, Vesmír plný legend, rozh., MF Dnes 9. 3. 91, Hausdorf, P. - Máme skvělý fantasy román!, recenze, Ikarie 5/91, Slovník čs. SF autorů, heslo, Ikarie 11/91, Vilma na pomezí Parnasu, rozh., Mladý svět 5/92.

SA Ruská 60, 101 00 Praha 10, tel.: 74 11 86.

KÁLNA Karol, RNDr.

- autor, zberate3/4, 4. 12. 1965 Plzeň, ženatý (1988), m. Gabriela, rod. Prokešová (1966), deti: Karol (1988).

NYNĺ fyzik - študent postgrad. štúdia. ST MFF UK, fyzika kondenzovaných látok, Bratislava 90. ZÁJMY fyzika, angličtina. POL pravicový liberál. D odb. práce Elektrónový transport a kovové supermriežky.

SF prvá kniha niečeho zvláštneho bol Tunel do pozítří, 86 zakladajúci člen SFK Alef, neskoršie vstup do SFK IQ 2001, prvý Parcon v r. 87. ZÁŽITKY 83 beseda s O. Neffom, J. Veisom a Z. Volným. VÁŽĺ SI J. Maxona. OBLIBA S. Lem, R. Bradbury: 451o Fahrenheita, Locus. DĺLO 86 2. miesto v súťaži časopisu Elektrón s pov. Magistrov experiment (Elektrón 2/86, 88 zbierka pov. Správy z neznámych svetov), 89 pov. Telo mne najbližšie (Technické noviny 42/89).

SA Kubačova 5, 831 06 Bratislava, tel.: 07/282 530.
PA Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava, tel.: 07/378 22 43.

KANTŮREK Jan

- překladatel, sběratel, 4. 5. 1948 Zlín, ženatý (1974), děti: Jan (1976), Marie (1979).

NYNĺ svob. povolání - překladatel, prezident AS United Fans. ST SVVŠ 66, SPŠG 76. P 75-90 technický redaktor nakl. Artia, 90-92 ved. odbytu nakl. Aventinum. ZÁJMY dobrodružná literatura, hudba - country, angličtina.

SF r. 80 zakládající člen SFK Klubu Julese Vernea. DĺLO cca od 84 pro klubové účely překlady R. E. Howarda, především povídky s Conanem, publ. zejména ve fanzinech Poutník, Argus, nakl. AFSF, překlad série knih o Zeměploše od T. Pratcheta.

SA Korunní 84, 100 00 Praha 10, tel.: 258 904.

KARBUSICKÝ Jiří, Ing.

- autor, ilustrátor, překladatel, sběratel, organizátor, vydavatel, 8. 10. 1961 Jablonné v Podještědí, ženatý (1987), m. Eva, roz. Jánová (1965), děti: Jana (1989).

NYNĺ konstruktér. ST VŠST Liberec, katedra plastů 84. ZÁJMY motocykly, počítače. POL nestraník.

SF od 76 sběratel SF, 80-84 vedoucí zájmového PO sci-fi kroužku, 84 vstup do SFK Česká Lípa, 84-88 s J. Matysem vydával almanach povídek Bonsai, 87-91 sestavoval a vydával informační fanzin B-Interkom, "nejvíce vzpomínám na dobu, kdy sci-fi vycházelo málo a všichni znali všechno. Tehdejší nadšené diskuse o autorech, tematických okruzích, literárních postupech, ale i o kosmu samotném, jsou naprosto nezapomenutelné. Teď však, kdy hojnost SF nastala, vtírá se otázka, zda jsme nakonec neztratili více, než kolik jsme získali." CENY 81 1. místo v soutěži Huňáč zelený, 83 4. místo v soutěži SFK Boskovice, 86 3. místo v Šulétu se S. Juhaňákem za povídku Město. DĺLO 83, 84 sestavil a vydal fanzinové sbírky povídek Sci-fi Liberec,

SA Pražská 17, 471 24 Mimoň. PA a. s. Narex,
470 01 Česká Lípa, tel.: 0425/322 41.

KÁRNĺK Hynek

- autor, 28. 1. 1954 Praha, ženatý (1977), m. Miloslava Bucharová (1954).

NYNĺ provozní mechanik, Telecom Praha. ST SOU spojů, Praha 72. ZÁJMY studium okultních věd, hra na strunné nástroje, country hudba. POL apolitický typ. D občas skládá písně - hudbu i text - country nebo folk, neuveřejněny.

SF první impuls k zájmu o SF byl film Ikarie XB-1, dále knihy J. M. Trosky a L. Součka, účast v CKČ díky inzerátu uveřejněnému v Zápisníku, 87 9. místo ve Stříbřitě lesklém halmochronu za povídku Ztrojnásobení J. Strouhala. ZÁŽITKY pozorování K. Saudka při práci na Parconu 87. VÁŽĺ SI všech, kteří se ve fandomu věnují práci na úkor svého volného času. OBLIBA J. Wyndham - Den trifidů.

SA Argentinská 14, 170 00 Praha 7, tel.: 875 139.

KATOLICKÝ Slavomír, JUDr.

- sběratel, 12. 7. 1946 Březník, okr. Třebíč, ženatý (1965), m. Marie, roz. Peřinová, děti: Slavomír (1969), Jana (1972).

NYNĺ státní zaměstnanec. ST právnická fak. UK Praha 76. ZÁJMY mikromagie - člen magického kroužku, sport. POL ze zákona apolitický.

SF čte od dětství, 79-91 SFK Tábor, přivedl ho B. Žítek, od 86 účast na Parconech a Miniconech. VÁŽĺ SI O. Neffa. OBLIBA I. Asimov, R. Bradbury, S. Lem, O. Neff, Ikarie, fanziny Světelné roky a Poutník.

SA Ohradní 1350, 140 00 Praha 4, tel.: 692 27 55.
PA Státní zastupitelství ČR, nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4, tel.: 430 551, linka 218.

KAUFNER Petr

- autor, 15. 4. 1974 Plzeň, svobodný.

NYNĺ stavební mistr. ST SPŠ stavební Plzeň, pozemní stavby, 1992. ZÁJMY hudba, am. film. D básně v novinách, výbor absurdního a černého humoru "The Best of Šimpíkoviny 87-92".

SF 88 první SF povídka. Do fandomu jej na Parconu 92 přivedl Dáreček (L. Záborský). 92 člen SF klubu Andromeda. CKČ 92 3. místo za Fantom Cyboface, 93 7. místo za Strážce Transcentraalu, 94 8. místo za povídku Andromeda. ZÁŽITKY Vetřelec, Blade runner, Parcon 93 v Šumperku. OBLIBA S. King, M. Crichton, A. Sapkowski, O. Neff. Knihy Den trifidů, Stopařův průvodce. Časopis Ikarie. VÁŽĺ SI všech lidí ve fandomu, když je třeba jmenovat, pak Z. Rampase, Dárečka, O. Neffa. DĺLO 90 Setkání s budoucností (odvysílal rozhlas), Fantom Cyboface Kočas 92 a Ikarie 3/93. V anketě Ikarie byla vzhodnocena jako třetí nejlepší česká povídka roku.

SA Slovanská 93, 301 55 Plzeň, tel.: 019/47 222.

KEJVAL Vladimír Ing.

- překladatel, 6. 5. 1962 Praha, svobodný.

NYNĺ úředník ČS. ZÁJMY kovbojky, poč. hry, Döniken, vydělávání peněz.

SF člen klubu Julese Vernea, Star Trek klubu a zakládající člen NonParcorán klubu. Porotce CKČ a dalších literárních SF soutěží. Účastník většiny Parconů, Plkonů a Draconů. DĺLO přeložil epizody ze série o Renu Dharkovi, spolu s J. Pavlíkem Star Trek II a III, B. Aldiss: Hodina Nulů, E. A. Hamilton: Hvězdní vlci, L. Niven: Ring World.

KIBUS Miroslav Ing.

- autor, recenzent, 27. 3. 1967 Varnsdorf, svobodný.

NYNĺ vodohospodář. ST ČVUT, FSI Praha 90. P Jivak, mistr střediska Loučovice. ZÁJMY karate, dějiny lidstva. D články v Jihočeském železničáři (Sedm divů světa aj.), reportáže ze sportovních utkání ve Stop hranici.

SF k SF přiveden přebujelou fantazií, četbou několika oblíbených autorů a následovným neúspěšným plagiátorstvím jejich děl, 92 setkání workshopistů na Příšťpu a vstup do fandomu, 91 účast v soutěži O nejlepší fantasy, zařazen do redakční rady časopisu Workshopu. ZÁŽITKY SF workshop na Příšťpu. VÁŽĺ SI E. Hauserové. OBLIBA J. R. R. Tolkien, Lundwall, Pán prstenů, Nic pro hrdiny, Ikarie, Poutník. DĺLO recenze v Ikarii, Interkomu.

PA Jivak Loučovice, PSČ 382 76, tel.: 0337/928 157.

KLABAL Radomír, Ing.

- autor, 26. 4. 1936 Zlín, ženatý, m. Vanda Ptáková (1943), děti: Radomír, Tomáš, Radka.

NYNĺ podnikatel. ST ČVUT, fakulta elektro, Praha 60. ZÁJMY lyžování, cyklistika, plavání, vážná hudba, dramatická tvorba, počítače, matematika, fyzika, biologie. D pohádky pro děti (Zlodějské pohádky), více než 100 odborných pojednání z oboru automatizace řízení a teorie informace.

SF 2. cena v soutěži o rozhlasovou povídku za pov. Vichřák. OBLIBA R. Bradbury, A. C. Clarke. DĺLO publikoval časop. přes 40 SF povídek, 3 SF rozhlasové hry, kniha: 87 Kde máte mrtvolu, vy chytráku?, povídky v antologiích: 84 Stalo se zítra (Kde máte mrtvolu, vy chytráku?), 85 Návrat na planetu Zemi (Všechno chce svůj čas), 89 Neue Sterne - Berlín, 90 Hosté z planety lidí (Pahorek).

SA Pplk. Sochora 5, 170 00 Praha 7, tel.: 878 625.

KLĺMA Martin

- nakladatel, publicista, 7. 6. 1969 Bristol, ženatý (1994), m. Vilma Kadlečková.

NYNĺ nakladatel. ST MFF UK Praha 93. ZÁJMY angličtina. Ž 89 mluvčí centrálního stávkového výboru. POL konzervativní tradicionalista. D spoluautor publ. Studenti psali revoluci, články pro Respekt, Lidové noviny.

SF r. 87 člen SFK Villoidus, 88-89 šéfredaktor fanzinu klubu, 90 s V. Kadlečkovou, M. Bendou a K. Papíkem založil nakladatelství Altar, specializované na hry na hrdiny. DĺLO 90 s V. Kadlečkovou, M. Bendou a K. Papíkem sepsal fantasy hru na hrdiny Dračí doupě, vydali též Pravidla pro pokročilé k Dračímu doupěti. Autor nebo spoluautor několika povídek, novel a divadelní hry - zčásti nepublikováno, zčásti publ. pod pseudonymy.

SA Ruská 60, 101 00 Praha 10, tel.: 741 186.

KLIMEK Lubomír

- organizátor, sběratel, 8. 10. 1956 Ostrava, ženatý (1978), m. Jindřiška (1957), děti: Michal (1979), Pavla (1982).

NYNĺ technik. ST SPŠ strojní, Vítkovice 75. P 78- mistr ve Vítkovicích. ZÁJMY filatelie, dobrá literatura, hry a hříčky, uzené. Ž nejvíce zraněn neúčastí na Parconu 82. POL konzervativní idealista.

SF základ SF knihovničky od 7 let, 82 při nemoci napsal pár povídek a odeslal do CKČ 83, první účast na Parconu 83, březen 83 reklama - lísteček v knihkupectví - ho přilákal do SFK KLF Ostrava, tehdy ještě KPVF, kde poznal mnoho perfektních lidí, klubová rada ho pověřila stykem s ostatními kluby, účast na mnoha conech a poradách, po 88 už jen sběratel poválečných SF knih. VÁŽĺ SI sebe (92 kg), Aidara Veverků (vysoké IQ), vážná odpověď by zabrala mnoho řádek. DĺLO 89 povídka v antologii Veřejná společnost SF.

SA Šeříková 36, 704 00 Ostrava 3. PA Vítkovice
a.s., NS 630, 706 00 Vítkovice, tel.: 292 39 33.

KMĺNEK Ivan, Ing., CSc., M

- autor, 21. 7. 1953 Brno, ženatý (1988), 2. m. Zuzana, roz. Greillová (1951), děti: Veronika (1979), Martin (1984), Tereza (1987).

NYNĺ vědecký pracovník. ST VŠCHT Praha, polymery 76. P 77- Ústav makromolekulární chemie ČSAV Praha, vědecký pracovník. ZÁJMY spánek. Ž vědecké stáže 89 USA, 90 SRN. POL rozbředlý střed. D cca 30 publikací v oboru polymerů.

SF k SF tíhne od dětství, píše od r. 82, první kontakty s fandomem na Parconu 83, byl členem SFK Villoidus a Desítka, od 83 účast na Parconech mimo r. 89 a 91, 86-88 porotce CKČ. CENY 83 CKČ 1. místo a Mlok za pov. Syntamor zasahuje, 84 CKČ 1. místo a Mlok za pov. Druhý vstup do téže řeky, 85 CKČ 4. místo za pov. Jsem jenom člověk, integrovaný tribunále. OBLIBA Vonnegut, Lem, Šefner, Bulyčov, Simak, Kárinthy - Epepe, Borges - Bábelská knihovna, Interkom. DĺLO první čas. publikace 83 Zápisník (pov. Druhá toho druhu), další povídky vycházely v Zápisníku, AZ magazínu, VTM, Magazínu Mladé fronty, Vědě a životě a v různých denících, několik povídek bylo inscenováno v rozhlase, povídky v antologiích 84 Stalo se zítra, 85 Návrat na planetu Zemi, 85 Neue Sterne (NDR), 88 Roboti a androidi, 88 Lovci zlatých mloků, 88 Skandál v divadle snů, 90 Lety zakázanou rychlostí aj., 91 samost. kniha povídek ...a jeden každý bude mít svůj vesmír, 91 román Utopie, nejlepší verze.

SA Liborova 22, 169 00 Praha 6, tel.: 353 196. PA
ÚMCH ČAV, Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6, tel.: 360 341, linka 370.

KOCIÁN Miroslav Ing.

- vydavatel, 16. 6. 1962 Čeladná, ženatý.

NYNĺ technik - informační systém. ST VŠB Ostrava, technolog. ZÁJMY cestování, knihy, angličtina, pas. francouzština, italština. POL apolitický. D překlady pro časopisy různého zaměření - pod psedonymy.

SF 90 editor a vydavatel, poloviční majitel vydavatelství Polaris, první účast na Parconu 92. ZÁŽITKY první setkání s SF knihami: Bradbury, Clarke, Lem (Pánův hlas, Futurologický kongres), Crichton. VÁŽĺ SI lidí, kteří se i v dobách volného podnikání dokáží chovat nezištně ke svým přátelům. OBLIBA L. Souček. DĺLO podíl na přípravě magazínu Exalticon (4/91 -4/92), antologií Říše fantasy, Dotek zla, Nejmenší vesmír, od 8/92 na české edici magazínu The Magazine of Fantasy and Science Fiction - CS Edition, vydáváním jeho české edice splněn jeden ze snů.

PA Polaris, P. O. box 28, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm, tel.: 06565/6889.

KOENIGSMARK Josef, JUDr.

- autor, překladatel, 1. 1. 1916 Plzeň, ženatý (1941), m. Alena, roz. Helmhackerová (1919), děti: Alex (1944), Helena (1947).

NYNĺ důchodce. ST práv. fakulta UK Praha. P do 50 taj. Ústředního svazu průmyslu, pak montér aj., 59-63 umělecký vedoucí Divadla Alfa Plzeň, 63-67 šéfdramaturg AUS-VN, 67-70 šéfredaktor Západočeského nakladatelství Plzeň. ZÁJMY bývávalo jich dost, němčina, angličtina. Ž 44-45 vězeň gestapa, utekl z žaláře, asi 4x za katrem v ČSSR. POL do 48 sociální demokracie, pak už nikde. V kříž za boj za osvobození, 92 Cena města Plzně. D čtyři sbírky básní, cca 30 muzikálových a operetních textů, cca 200 povídek, taky něco v rozhlase.

SF DĺLO sbírka povídek Nekonečné konečno (69), román Prorok se vrací (92). Několik divad. her s tematikou SF. Překlady amer. SF.

SA tel. 019/411 35. PA Kostincova 32, 317 05
Plzeň.

KOLAFA Jiří, RNDr., CSc.

- autor, 20. 9. 1958 Jičín, ženatý (1984), m. Alena, roz. Strnadová (1958), děti: Michal (1985), Ondřej (1989).

NYNĺ počítačový chemický fyzik. ST MFF UK Praha, fyzika 82. P 85- aspirant a posléze vědecký pracovník, ÚTZCHT ČAV. ZÁJMY cyklistika, počítače, angličtina, ruština, čínština. Ž 1 rok stud. pobyt v Dánsku. POL pravicově bezpartijní.

SF od 80 do vyregistrování pro lenost člen SFK Villoidus, několikrát účast v soutěži O Huňáče zeleného a v CKČ. ZÁŽITKY film 2001: Vesmírná odyssea. OBLIBA A. C. Clarke, J. R. R. Tolkien, J. Weiss, E. Martin, J. S. Kupka a plynoucí čas. DĺLO publikace cca 6 povídek ve fanzinech, pov. Podvod a Fatalismus publ. v antologiích Stalo se zítra a Návrat na planetu Zemi, později mírná a líná účast při práci SFK Kassandra.

SA Čistovická 20, 163 00 Praha 6, tel.: 351 068.
PA ÚTZCHT, 165 02 Praha 6, tel.: 329 441, linka 251.

KOMÁREK Pavel, RNDr., CSc.

- sběratel, 1. 7. 1957 Praha, svobodný.

NYNĺ programátor-analytik. ST MFF UK Praha 81. ZÁJMY bubnování (hardrock), fotbal, angličtina. Ž člen Mensy, od 90 Supermensy. POL pravicová orient.

SF r. 84 vstup do fandomu, člen SFK ADA, RUR, AFSF, od 85 účast na Parconech. OBLIBA A. C. Clarke, I. Asimov, B. W. Aldiss - Nonstop.

SA Milešovská 4, 130 00 Praha 3, tel.: 270 750.

KOMÁREK Stanislav

- autor, ilustrátor, překladatel, 1. 7. 1960 Český Těšín, ženatý (1992), m. Jana Kupková.

NYNĺ technik telekomunikací. ST SO spojů Ostrava 79. ZÁJMY horolezectví, polština, angličtina.

SF r. 82 vstup do fandomu, člen KLF Ostrava, 85-91 účast na Parconech, 88, 89 účast na Polconech, 91 Eurocon, 86, 89 účast v CKČ. OBLIBA L. Souček, F. Leiber, G. Bear. DĺLO publ.: 89 pov. V noci na poli v ant. Veřejná společnost SF, Noc dravců v čas. Poutník a Mladé Rozlety, překlady: A. Sapkowski - Zrno pravdy (in: Stříbrný meč), R. Zelazny - Permafrost (in: Don Wolheim představuje 87), ilustrace: Fantastyka 6/87, cover Kníže mečů, cover a ilustrace Stříbrný meč, ilustrace Jiné světy - jaro 92 aj.

SA U mlékárny 12, 737 01 Český Těšín.

KONEČNÝ Pavel

- organizátor, 23. 3. 1954 Hranice na Moravě, rozvedený, býv. m. (1980-81) Jitka Jirásková (1962).

NYNĺ manažer Moravskoslezského dne. ST SPŠ strojní, Přerov 73. P 76 dělník ve slévárně, 76 projektant Prefa, 79 dispečer TOS Lipník, 80 mistr expedice Cihelny Olomouc, 90-92 poslanec SL FS, zvolen za HSD-SMS, pak rok nezávislý, od 92 za ODS, nyní externí spolupráce. ZÁJMY angloamerická literatura, historie i regionální, sport, film, hudba vč. hry na nástroje, práce s PC. POL spoluzakladatel SMS, později HSD-SMS.

SF intenzívní četba v mládí (Verne, Běljajev), 83 přednáška O. Neffa v Olomouci, vstup do fandomu, 85 založil SFK Futurum, 87-90 spolupořádal se SFK SF plesy doprovázené Dny otevřených dveří SFK, 87-89 na hradě Helfštýně hry Den trifidů a Hobit, 89 spolupořadatel Parconu v Olomouci, v jeho rámci stavba a oživování Golema, SFK Futurum v r. 87 vydával fanzin Černá skříňka, cca 20 čísel Informátoru, dva velké kalendáře s bar. reprodukcemi T. Whitea, tři plakáty k SF plesu (K. Saudek, M. Havlíček, M. Jiránek), od 83 účast na Parconech, 88, 89 Nordcon, 89 Worldcon. ZÁŽITKY 90 Worldcon v Haagu, 89 Soccon v Oděse. VÁŽĺ SI mj. Z. Rampase, O. Neffa, P. Konupčíka, P. Poláčka, J. Smékala, V. Srponě, M. Butory, T. Jirkovského, J. Olši, I. Adamoviče atd. OBLIBA Lem, Strugačtí, Harrison, Asimov, Heinlein, Borges - Artefakty, Tolkien - Hobit, Poutník, stará Ikarie, Laser. DĺLO publikace ve fanzinu Černá skříňka, Informátor.

SA V. Řezáče 10, 772 00 Olomouc, tel.: 068/522 89 34.

KONUPČĺK Petr, C

- organizátor, fan, 30. 10. 1945 Zlín, rozvedený, 1. m. Věra (1951) (rozv. 1976), 2. m. Lenka (1953) (rozv. 1985), děti: Petr (1977), Pavla (1980).

NYNĺ pracovník odd. TVS Okresního domu dětí a mládeže v Šumperku. ST Ped. fak. UP Olomouc, matematika-těl. výchova 70. ZÁJMY sport, film, literatura, spánek. Ž na zajímavé životní okolnosti čeká. POL orientace kladná, nebyl, není a nebude člen žádné pol. organizace.

SF r. 80 vstup do fandomu, od založení v r. 83 vedoucí SFK Makropulos, účast na všech Parconech. ZÁŽITKY Parcon 82. VÁŽĺ SI O. Neffa, I. Adamoviče, J. Nesvadby, J. Veise, L. Freiové, V. Srponě, P. Poláčka, Z. Rampase a mnoha dalších. OBLIBA R. Bradbury: Kaleidoskop, Ikarie.

SA Lidická 23, 787 01 Šumperk. PA ODDM - vila
Doris, ul. 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, tel.: 064/942 12-13.

KOPŘIVA Štěpán

- autor, 13. 3. 1971 Praha, svobodný.

NYNĺ technolog. ST SŠ polygrafická, Praha 89. ZÁJMY knihy, filmy - Monty Python.

SF r. 89 vstup do fandomu, člen SFK RUR, člen Rigor mortis - neoficiálního sdružení vzájemně se podporujících lidí s podobným názorem na smysl života, 90, 92 účast na Parconu, porotce CKČ, nominace v CKČ 94. OBLIBA S. Lem, B. W. Aldiss, H. Harrison, filmy: Ghostbusters I-II, Back to the Future I-III, všechny filmy Monty Python, Star Wars IV-VI, Shining. DĺLO 92 s J. Pavlovským nominován v CKČ s novelou Všichni v tom lítáme - 5. místo, 94 opět s J. P. nominován v kat. povídka - 2. místo.

KOSATĺK Pavel, JUDr.

- autor, recenzent, 13. 6. 1962 Boskovice, ženatý (1990), Ludmila, roz. Bartošková (1962), děti: Lukáš (1983).

NYNĺ redaktor MF DNES - příloha Magazín. SF PF UK Praha 84. P 84-86 Dilia, 86-89 Čs. spisovatel, 90-92 nakl. Kdo je kdo, od 92 MF DNES. ZÁJMY knížky, historie, cestování. POL nikdy v ničem, volil ODA, ODS. D 80-81 kresl. humor v Rovnosti, Svob. slově aj. Články a recenze (lit., hudba, film) ve Zlatém máji, Kmeni-Tvaru, Mladém světě, VTM, Zápisníku, Nových knihách, Lit. měsíčníku, Kině, Iniciálách, Melodii, Českém deníku, MF DNES. 89 Malá galerie autorů ČS (biograf. hesla), 90 libreto ke kniž. comicsu Kamarád z prérie (s M. Zikovou), publicistika v sešitech Kniž. podnikat. klubu, 91 editor encykl. Kdo je kdo v ČR (s M. Třeštíkem). 93 ne-SF (histor.) kniha Osm žen z Hradu.

SF do fandomu vstup r. 83 z popudu I. Železného, ve stejném roce prvně na Parconu (euforie), člen klubu Spectra, RUR, lektor Workshopu. Největší vliv na něj měli: IŽ, O. Neff, J. Veis, K. Blažek, Z. Rampas, F. Novotný, I. Adamovič. OBLIBA Bradbury, Lem, Poe, Vonnegut, Golding, Orwell, Borges. Labyrint, Tunel do pozítří, Vlak do pekla, Těžká planeta, Pozemšťané a mimozemšťané. Zardoz, Blízká setkání třetího druhu, Vetřelec, Blade Runner. ZÁŽITKY všechno v letech 83-87, kdy "žil fandomem". CENY 4. m. v CKČ 87 za Let na Měsíc pojednaný jako střelba do pohyblivého terče. DĺLO r. 83 zal. 1. SFK Boskovice a vydával v něm fanzin Siréna (9 čísel), další samizdat. periodika (část. SF): Rosol, Síra, Horror (v l. 79-84). Sestavil samizdat. SF antologie Lety zakázanou rychlostí I-III (85-88) a stejnojmennou antologii ofic. české SF (ČS 90), příspěvky ve fanzinech. Recenze SF v Ikarii od 1. čísla 1. ročníku (r. 90 krátce redaktor Ikarie), SF-Světu fantastiky, v novinách (viz D). 1. publ. SF povídka Incident (Věda a život č. 10/81), další v čas. Zápisník, Škrt aj. a v antologiích: Stalo se zítra, Návrat na planetu Zemi, Lovci zlatých mloků, Skandál v Divadle snů, Die neue Sterne, Vesmírní diplomaté, Let na Měsíc aj. R. 92 SF román pro mládež Poslední sázka Abe Korkorána (psáno 1984).

SA Vyšehradská 20, 128 00 Praha 2, tel. 29 28 21.
PA MF DNES, Na poříčí 30, P. O. BOX č. 1080, 111 21 Praha 1.

KOSATĺKOVÁ Ludmila, roz. Bartošková

- překladatelka, 24. 3. 1962 Bruntál, vdaná (1990), m. Pavel Kosatík (1962).

NYNĺ svobodné povolání. ST PF UJEP Brno 84. ZÁJMY rostliny, psi, angličtina. POL vždy bezpartijní. D ne-SF překlady: P. D. Cornwell - Post mortem, R. Jarvis - Smrt přichází z podzemí, R. Graves: Ostrovy nerozumu, S. King: Prokletí Salemu aj.

SF první kontakt - seriály od Trosky a pov. R. Bradburyho Dunění hromu v čas. Větrník v dětství, seznámení s částí fandomu v klubu v Polské, od 83 překlady - povídky do neoficiálních Letů zakázanou rychlostí. ZÁŽITKY setkání s mimozemšťanem. OBLIBA starší díla S. Lema, hl. povídky o Pirxovi, P. K. Dick - Pištec v branách lesa, R. Bradbury, ale ten je dost sentimentální a nemá smysl pro humor. DĺLO první ofic. překlad ve Svět. literatuře 6/87 (V. McIntyre: O Bílé mlze, Trávě a Písku), od té doby překlady H. P. Lovecrafta, povídky v Ikarii (např. R. Holdstock: Za polem je les a ten je plný kostí, D. Brin: Thor versus Kapitán Amerika, J. Brunner: Mlčeti zlato aj.), 3 díly Hvězdných válek, C. J. Cherryh: Stanice Pell, P. J. Farmer: Bájná loď, Řeka zmrtvýchvstání, P. K. Dick: Blade Runner, pov. ve sbornících Půlnoční stíny, Světy science fiction, Úžasné příběhy, Oči plné děsu aj.

SA Vyšehradská 20, 128 00 Praha 2, tel.: 292 821.
PA dtto.

KOSTIHA Vladimír

- autor, překladatel, organizátor, 9. 10. 1944 Brno, ženatý, 1. m. Marie Vnenková (1943) (1967-1973), 2. m. Jana (1947) (1975), děti: Vladimír (1968), Hana (1969).

NYNĺ ředitel příspěvkové organizace. ST gymnázium Ostrava 64. P 66-85 laborant FCH, 90-91 redaktor. ZÁJMY autorská a publicistická činnost, turistika, angličtina. POL napravo od středu - konzervativní. D překlady i vlastní tvorba prózy a poezie, publicistika.

SF r. 83 vstup do fandomu, spoluzakl. KLF Ostrava, od 86 účast na většině Parconů. DĺLO 75 první SF překlad v Ahoji na sobotu (pov. Oklame-li tě dvakrát), 78 první SF povídka v Mladém světě (Zmizení prof. Ambrose), autor desítek povídek SF, non SF, překladů aj., publ. v časopisech (Vlasta, 100+1 ZZ, Mladý svět, Ohníček, Zápisník aj.), novinách, antologiích (Veřejná společnost SF, Návrat na planetu Zemi), fanzinech (Labyrint, Leonardo, Kočas).

SA I. Sekaniny 1805, 708 00 Ostrava, tel.: 069/449 81 52.

KOSTOVSKÝ Dušan, Ing. arch.

- autor, prekladate3/4, zberate3/4, 5. 7. 1949 Bratislava, ženatý (1975), m. Ingrid, deti: Michal (1976), Katarína (1979).

NYNĺ architekt-urbanista. ST SVŠT - architektúra, Bratislava 73. P 74-90 Urbion, Štátny inštitút urbanizmu a územ. plánovania, projektant, 91-92 Obvodný úrad životného prostredia Bratislava I, prednosta, 92- Aurex, spoločník firmy a projektant. ZÁJMY pohoda a k3/4ud - takmer nedosažite3/4né. POL sympatie: 3/4udské pre 3/4avý stred, podnikate3/4ské pre pravicu tupu ODS.

SF okolo r. 70 sa s hŕstkou nadšencov a I. Izakovičom pokúšal založiť SF klub pri vydavate3/4stve Tatran, neskôr s A. Bartosiewiczom pri ObKaSS Bratislava I - bez výsledku, spol. klíma podobným pokusom nepriala, prvé kontakty: K. Jedlička v Plzni cez výstrižkovú službu SF v Prahe, Z. Rampas - účasť na jednom z prvých ročníkov Huňáča zeleného, 3. miesto za pov. Zákon počtu, kontakt s I. Železným, ktorý ho povzbudil do písania, 84, 86-88 účasť v CKČ, tiež na Parconoch, od 91 predseda Koordinačnej komisie SSAF. ZÁŽITKY keď si prečíta alebo vidí SF, čo ho ešte skutočne zaujme, resp. keď získa do zbierky staršiu knihu, čo ešte nemá. VÁŽĺ SI každého, koho to ešte baví. OBLIBA bratia Strugackí, F. Pohl: Gateway, Heinlein: Stranger in a Strange Land, Lem: Návrat z hvězd. DĺLO vydané: 85 Právo vo3/4by (Návrat na planetu Zemi), 88 Zvláštny smútok, Metodická príručka (Správy z neznámych svetov), 89 Čudák (SF 01), 90 Ako to vlastne bolo s Donom Juanom, Obmedzená rýchlosť (Planéta Zem potrebuje hrdinov), 92 preklad Hviezdne vojny od G. Lucasa, vlastné poviedky, preklady z angličtiny a ruštiny, recenzie v časopisoch.

KOTRLE Petr, Ing.

- překladatel, 9. 11. 1967 Zábřeh na Moravě, ženatý (1990), m. Hana, roz. Krejčiříková (1968), děti: Jan (1991).

NYNĺ zeměměřič. ST VUT Brno, geodézie a kartografie 90. ZÁJMY castellologie (nauka o hradním stavitelství), cestování (hlavně prstem po mapě), státní zk. z angličtiny. POL orient. pravicová.

SF k zájmu o SF ho přivedl starší bratr, romány J. M. Trosky a Tomanovy seriály na zadních stranách ABC, později ho spolužák J. Mikuláštík přesvědčil, aby překlady z angličtiny nenechával v šuplíku, od 91 vycházejí v AF 167, Ikarii, Exalticonu a ve Fantasy & Science Fiction, kde také vede literární rubriku, účast jen na Draconech, kde nachází spřízněné duše zejm. v okolí R. Dojivy. ZÁŽITKY četba románu R. Heinleina Stranger in a Strange Land v originále. OBLIBA R. Silverberg - Dying Inside, U. K. Le Guin - Dispossessed. DĺLO překlady: Silverberg: Proti proudu času, A. C. Clarke: Světlo Země, U. K. Le Guin: Čaroděj Zeměmoří, článek k 60. narozeninám J. Ballarda s ukázkami z románu Concrete Island v AF 167 16/91 aj.

SA 5. května 1346, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.:
0651/543 80. PA Báňské projekty a. s., Valašské Meziříčí, tel.: 0651/225 21, linka 42.

KOVAL Aleš, MUDr.

- překladatel, sběratel, organizátor, 11. 8. 1953 Ostrava, ženatý (1989), m. Pavla, roz. Hnitková, děti: Barbora (1974), Lucie (1981), Terezie (1989).

NYNĺ stomatolog, člen představenstva ostravské stomatolog. komory. ST LF UP Olomouc 78. ZÁJMY hudba, divadlo, film.

SF k SF ho přivedla asi v 7 letech rozhlasová dramatizace Mlhoviny v Andromedě a dále prvorepubliková vydání J. M. Trosky, 82 spoluzakladatel KLF v Ostravě, od té doby ve vedení, účast cca na 8 Parconech, pravidelná účast na conech v Polsku. ZÁŽITKY nejvíce mu vlasy vstávaly hrůzou při realizaci ostravských Parconů 88 a 92. VÁŽĺ SI všech lidí, kteří něco pro fandom udělali, na prvních místech Z. Rampase a P. Poláčka. OBLIBA L. Souček, A. a B. Strugačtí, S. Lem, R. Zelazny, M. Moorcock, R. Heinlein ad. DĺLO cca 8 povídek vydaných v regionálních periodikách, překlady pro fanzin Leonardo a Laser, spolupráce s ostravským rozhlasem - seriál o SF pro děti, a s TV - seriál o fantazii.

KOVAŘĺK Radovan, Mgr.

- autor, sběratel, 21. 9. 1963 Moravský Krumlov, ženatý (1987), m. Ivana, roz. Kortišová (1966), děti: Andrea (1989).

NYNĺ učitel ZŠ. ST VŠ UJEP Brno, PedF, těl. výchova-zeměpis 87. ZÁJMY sport, letecké modelářství, kresba, cestování, angličtina, část. srbochorvatština, francouzština, němčina.

SF do fandomu ho přivedla četba - největší koníček, od 86 účast na conech, 86 založil SFK Altair, pro nezájem členů o klubovou práci zanikl r. 89. VÁŽĺ SI Z. Rampase (= fandom). OBLIBA R. E. Howard, F. Herbert, I. Asimov, A. C. Clarke, O. Neff, J. Jiran, J. Pecinovský, Duna, Den trifidů, Ikarie. DĺLO 87 účast v soutěži O emblém Castora s povídkou A teď už já - 3. místo v kat. nad 18 roků - první a zatím jediný pokus, v letech 87-88 překlady, publ. ve fanzinu Altair.

SA 9. května 847, 671 67 Hrušovany n. J. PA
ZŠ Hrušovany n. J., Nádražní ul., 671 67 Hrušovany, tel.: 932 281.

KOVÁŘOVÁ Daniela, roz. Šindlerová, JUDr.

- organizátorka, autorka, 17. 11. 1964 Ostrava, vdaná (1988), m. Ing. Martin Kovář.

NYNĺ advokát - obhájce ve věcech trestních. ST práv. fakulta MU Brno 87. ZÁJMY film, četba, kynologie.

SF cca v r. 82 seznámení s knihami A. a B. Strugackých, pokus o první povídky, 83 účast v CKČ, postup do druhého kola a pozvání na Parcon, zde se seznámila s členy KLF Ostrava, účast na schůzkách SFK, publikování povídek ve fanzinu Leonardo, od r. 83 studium v Brně, začala docházet do tamních klubů a pokračovala v psaní povídek, které byly otištěny v deníku Nová pravda a ve fanzinech, po přestěhování do Plzně členka SFK Andromeda, od 83 s výjimkou r. 89 účast na všech Parconech, má slabost pro SF filmy a k videu se chová jako pravý šedivák. ZÁŽITKY 86 Tatracon pro poetické spojení nádherných hor a tematiky SF. VÁŽĺ SI R. Jirkovské jako výkonné pracovnice nakl. Laser a SFK Andromeda a vzorné matky dcerky Helenky. OBLIBA A. a B. Strugačtí - Pondělí začíná v sobotu, Highlander I. DĺLO 89 spoluautorka pásma Sex ve sci-fi, 89 pov. Viktorka (in: Veřejná společnost SF), organizátorská činnost v Andromedě, spolupráce s nakl. Laser, členka komise soutěže O stříbřitě lesklý halmochron, 92 připravila pro Parcon anketu o úspěšnosti a trvanlivosti manželství scifistů v porovnání s lidmi mimo fandom.

SA Železničářská 66, 312 17 Plzeň, tel.: 019/638 13.
PA Advokátní kancelář, Smetanovy sady 6, 301 17 Plzeň, tel.: 019/220 257.

KOZLO Juraj, Mgr.

- autor, zberate3/4, 6. 4. 1951 Prešov, ženatý (1986), m. Marianna, rod. Miklušová (1953), deti: Elena (1986).

NYNĺ kníhkupec. ST FF UPJŠ Prešov, sociológia a teória kultúry 77. P 79-80 sociológ, divadlo J. Záborského Prešov, 88 riad. Mest. kult. strediska V. Šariš, 89 metodik, Krajský pam. ústav, 90 dramaturg Slovkoncert Košice aj. ZÁJMY natáčanie vl. amat. filmov a hudby, výtvarné umenie a design, dejiny praveku. D 83 div. muzikál Doktor Ox (text a hudba) - 2x prepracovaný pre Novú scénu Bratislava, ale nakoniec neuvedený.

SF na základnej škole so spolužákmi založil Klub čitate3/4ov verneoviek, kde si vymieňali knihy, tak sa zoznámil s Lemovými Astronauty a K Mračnám Magellanovým, prvé pokusy s písaním, 87 zakladajúci člen SFK Planetárium 01 Prešov, účasť v CKČ 86, 88, 90 (postup do druhého kola) a 91. CENY 87 3. miesto v súťaži čas. Elektrón. ZÁŽITKY v detstve Vynález skazy K. Zemana, neskôr filmy Vesmírna odyssea a Hviezdne vojny. VÁŽĺ SI Teodora Rotrekla pre jeho entuziazmus aj v minulom režime. OBLIBA R. Bradbury, C. D. Simak, A. Huxley - Prekrásny nový svet. DĺLO prvá publikácia v čas. Elektrón 3/87 pov. Nádherné biele labute, ostatná publ. činnosť: čas. zahr. literatúry VSESVIT 11/88 Kyjev, 88 antológia Správy z neznámych svetov, 90 Planéta Zem potrebuje hrdinov. B recenzie Smena z 21. 1. 89 (Varovania z neznámych svetov), Prešovské noviny 11. 3. 89 (O správach z neznámych svetov), denník Smena 19. 2. 91 (Na počiatku bola...).

SA Železničiarska 15, 080 01 Prešov, tel.: 091/320 47.
PA Kníhkupectvo Jules Verne, Hlavná 49, 080 01 Prešov, tel.: 091/348 30.

KRÁLĺK Ondřej, LNF-KV

- sběratel, organizátor, autor, 12. 4. 1976 Nové Město na Moravě, svobodný.

NYNĺ student VSŠ PV Martin. ST ZDŠ Bystřice pod Pernštejnem 90. ZÁJMY fyzika, astronomie. POL nestraník.

SF r. 89 přečetl Stvořitele nových světů a Těžkou planetu, další vyhledávání SF, o fandomu se dověděl z Ikarie - časopis je zdrojem té nejlepší fanovské zábavy, účast na Parconu 91, sen o SFK v Martině, před Parconem hrál Dračí doupě, 92 založení 1. martinského fanklubu fantastiky Archa, po Parconu 92 sestavení plánu další činnosti Archy: vydávání pravidelného fanzinu, uspořádání veř. výstavy v Martině, vlastního Kukuconu. VÁŽĺ SI O. Neffa. OBLIBA J. R. R. Tolkien, Ikarie. DĺLO účast v CKČ 91 s pov. Prstenec.

SA Malá branka 24, 593 01 Bystřice n. P., tel.: 0505/25 78.
PA VSŠ PV H/6, 036 34 Martin.

KRAMER Alexandr

- autor, 24. 5. 1946 Praha.

NYNĺ novinář. ST Fak. soc. věd. a publicistiky Praha (r. 70 nucen přerušit, dok. r. 90). P v 60. l. red. čas. Student, v 70. l. tlumočník, růz. manuál. profese, 76-89 tech. překladatel v Tesle Karlín. Od 89 zam. v red. Lidových novin, Mladého světa aj. POL signatář Charty 77.

SF DĺLO v 70. a 80. l. nesměl publikovat pod vl. jménem. Zabýval se souč. angloamer. a českou SF, teorií SF. 77-78, 81 v Tech. magazínu otiskl pod jménem O. Neffa 2 seriály o angloamer. SF, je spoluaut. Neffovy knihy Všechno je jinak a Encyklopedie science fiction. SF povídky publ. hl. pod jm. Miroslav Kostka (v antologiích Lidé ze souhvězdí Lva, Železo přichází z hvězd, Návrat na planetu Zemi, Lovci zlatých mloků). Pod jménem M. Kostka vydal r. 89 sbírku Exodus s happyendem. Je autorem několika pov. v knihách J. Veise Experiment pro třetí planetu (Úterý, Starý případ, Máte jedinou příležitost!, V jezeře, Post mortem, 999) a Pandořina skříňka (Meteor, Nezlomnej lidskej duch, Před koncem ranní směny, Hendersonův duplikátor, Setkání, Návrat, Vězení, Slabé místo, Alfons, Richard, Jack a..., Pandořina skříňka a Science fiction).

KRATOCHVĺL Miloš

- autor, 6. 1. 1948 Praha, ženatý (1969), m. Ivana, roz. Balášová, děti: Alena (1972), Eva (1975).

NYNĺ svobodné povolání - scenárista, spisovatel. ST SPŠ potravinářské technologie 67. P 70-80 sport. redaktor (Stadión). ZÁJMY dramatická tvorba, hudba, sport. D 79 novela Svědek v bílé tmě, 79 povídky ve sbornících Peřeje, 78 Epizódy priate3/4stva, Giganti světového sportu, 82 Se lvíčkem na prsou, verše v leporelech a sbornících pro děti, kolem 40 realizovaných scénářů v TV, např.: 84 Konkurs na chlapa, Deus ex machina, 87 Domácí lékař, Zatmění všech sluncí, 88 Kdo ví, kdy začne svítat, 89 Cesty ze slepých map, 91 Přes padací mosty, 92 Kšeft, Nevěstinec duší, pro děti: 82 Taneček přes dvě pekla, 87 O houslích krále snů, 92 Ať ten kůň mlčí aj.

SF k SF ho přivedla Kolíbka K. Vonneguta, neohromuje ho technická fantazie, jako spíš proměny člověka a jeho duše. DĺLO první povídky publ. časopisecky (Mladý svět, Literární měsíčník), 83 kniha povídek Pavilón J, 83 povídky v antologiích Železo přichází z hvězd, Lidé ze souhvězdí Lva, povídky ve výběrech 87 Cybernetyczne laleczki, 88 Prigodničo-fantastični opovidannia, dramatická tvorba: TV inscenace se SF tématikou 81 TOT-AMOR, 86 Robotóza, 85 Muž, který neměl strach, 86 Žáku Kašíku, nežeň se!, 89 Stačí stisknout, 92 Styď se, nebožtíku!

SA Slunečná 641, 252 28 Černošice II, tel.: 643 42 59.

KRMÁŠEK Miloš

- autor, 7. 2. 1950 Náchod, ženatý (1976), m. Vlasta (1955), děti: Filip (1977), Radka (1979).

NYNĺ konstruktér, karikaturista. ST SPŠ strojnická, Nové Město nad Metují 69. ZÁJMY vše, co se týká kumštu, turistika. POL sympat. se současným kursem. D výtvarná tvorba - více než 1000 kreslených vtipů, ilustrace jedné knížky, účast asi na dvaceti kolektivních výstavách u nás i v zahraničí, od 91 člen České unie karikaturistů a Unie výtvarných umělců.

SF ve dvanácti letech nedokončený román, který se nedochoval, systematičnější orientace na SF tvorbu od r. 83 - záliba v tajemnu, spekulaci a pointě, publikuje od r. 86, od r. 84 účast v CKČ, 87 5. místo za povídku Bít hloupí, 88 3. místo za Moje rozhovory - obě v kat. krátká povídka, není člen SFK, styk s fandomem se uskutečňuje pouze účastní na Parconech, od r. 77 výtvarná tvorba. VÁŽĺ SI lidí, kteří neúnavně organizují a na soutěžích čtou naše výtvory, ač sami se na tvorbě nepodílejí. OBLIBA nekomerční SF netechnického směru, přednost dává českým autorům. DĺLO 13 povídek v časopisech Věda a život 86, Zápisník 87 a 91, Svobodné slovo, VTM, Ikarie 91 aj., 92 pov. Pentagonální vztahy v ant. Srdce technopopu, 87-88 publikoval ve Fan-fanu Zápisníku kreslený SF humor, nyní má připravenou knihu kresleného SF humoru s cca 120 kresbami o deseti tematických kapitolách, čeká na vydání.

PA P. O. Box 118, 547 01 Náchod, 0441/335 541.

KRUG Ondrej, RNDr.

- autor, 25. 11. 1952 Zvolen, rozvedený, děti: Ondrej (1980).

NYNĺ súkromný podnikate3/4 v oblasti výpočtovej techniky, predaj SF kníh. ST Prír. fak. UK Bratislava, matematika 76.

SF 85 s B. Porošinom zakládá Klub priate3/4ov vedy, prognostiky a vedeckej fantastiky - KPVPVF - na základe záujmu o SF (písal poviedky), mal široký okruh priate3/4ov, ktorí sa SF venovali a na podnet článku o 1. Parcone v Mladom světe a následnom liste M. Hlaváčovi na MFF UK v Prahe. Okrem r. 82 a 87 účasť na všetkých Parconoch, všetkých Tatraconoch, Cassconoch, Istroconoch, 91 založenie Zásielkovej firmy Krug - predaj SF kníh zásielkovým spôsobom. Organizátor Parconu 94. CENY 1. miesto v celoštátnej súťaži časopisu Elektrón za pov. Strom. DĺLO 77 publ. prvej poviedky, pov. v antológiach 88 Správy z neznámych svetov, 90 Zem potrebuje hrdinov, 91 kniha Vesmírny smiech, dve poviedky dramaticky spracované v Čs. rozhlase, dve poviedky amatérsky sfilmované.

SA Radvanská 14, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 088/644 86.
PA APIS, P. o. box 450, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 088/966 25.

KRUMP Vojtěch

- organizátor, 4. 10. 1974 Ústí nad Labem, svobodný.

NYNĺ student. ST 93 SPŠ Duchcov, hornictví. ZÁJMY horolezectví, svět. politika.

SF 88 člen klubu Nasca, do SF hnutí přiveden L. Cibulkou, pořádání soutěže Vision, organizace Bohemiaconu. OBLIBA S. King, F. Herbert.

SA Pincova 19, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 047/460 60

KRYŠKOVÁ Michaela

- autorka, sběratelka, organizátorka, 4. 11. 1974 Praha, svobodná.

NYNĺ studentka IV. ročníku gymnázia. ST ZŠ Praha 89. ZÁJMY astronomie, tenis, volejbal, lyžování, angličtina. Ž 80-83 v Libyi, od 92 členka České astronomické společnosti při ČAV. POL bez polit. orientace. D básně Cyklus náladových asociací I, II, Postkatastrofické zpěvy.

SF r. 91 vstup do fandomu, účast v soutěži O nejlepší fantasy, do SF přivedla 3 další členy klubu Bermudská příšera, který r. 92 založila, SF psala už cca v 5 letech - "možná to ale bude neohraničeností vesmíru a fantazie vůbec", člen redakční rady Workshopu. CENY Lady řádu Fantasy za pov. Eridana, Vrchní bermudská příšera jako předseda klubu Bermudská příšera. ZÁŽITKY v dětství pozorování UFO, vítězství v soutěži O nejlepší fantasy. VÁŽĺ SI J. "Jama" Oščádala, Z. Rampase. OBLIBA J. R. R. Tolkien, D. Adams, A. C. Clarke, I. Asimov, R. Holdstock, film. trilogie Hvězdné války, Interkom. DĺLO publ. prvotina Poslední záře - úryvky z novely a interview v čas. Filip pro -náctileté 6/91, fantasy Eridana, Terrolská zpráva a Poslední mlhovina zaslány do workshopu, novela Vesmírná cesta (postup do druhého kola CKČ 92). drobné povídky, reportáže v Interkomu.

SA Bubenečská 43, 160 00 Praha 6, tel.: 329 77 54.

KŘESADLO Jan, PhDr. (vl. jm. Václav Pinkava)

- autor, 9. 12. 1926 Praha.

NYNĺ v důchodu. ST FF UK Praha (r. 49 znemožněno dokončit studium), r. 54 dokončil studia psychologie (doktorát 68). Ž r. 68 emigrace do Anglie, kde byl zam. jako psycholog v provinční léčebně. Čestný člen Kings College v Londýně. ZÁLIBY od konce 50. let člen pražského hudebního katol. semiundergroundu (zpěvák, překladatel textů, círk. skladatel). D r. 84 1. román Mrchopěvci (Cena E. Hostovského, v ČSR vyd. r. 90), 88 Vara guru (v ČSR vyd. 91), 88 Sedmihlásek, 91 Slepá bohyně, 92 Zámecký pán aneb Antikuro, 94 Obětina.

SF DĺLO r. 88 fantast. román Fuga trium (v ČSR vyd. r. 90), 92 Zuzana a dva starci, 92 Girgal.

KŘIVKA Pavel, RNDr., CSc.

- sběratel, organizátor, 27. 9. 1948 Litomyšl, ženatý (1988), 1. m. Hana Stránská (1950) (1974-1981), 2. m. Elena Zimnáková, děti: Pavel (1974), Valerie (1975), Lucie (1989), Michaela (1991).

NYNĺ ředitel policie okresu Semily. ST MFF UK, topologie Praha 71. P 76-86 odbor. asistent VŠCHT Pardubice, 86-88 Pedagog. fakulta Ústí n. Labem, 88-90 ved. manželské poradny v Semilech. ZÁJMY psychologie, východní filosofie, jóga, angličtina. POL 90 člen ústřední rady KANu. D odborné publikace v matematice.

SF r. 83 s P. Poláčkem založil SFK při VŠCHT Pardubice, organizace prvního Parconu, vymysleli i cenu - Mloka, účastnil se organizace dalších Parconů v Pardubicích, 83 účast na Euroconu v Lublani. VÁŽĺ SI Z. Rampase. OBLIBA J. R. R. Tolkien, T. Dragtová - Planoucí lesy Venuše, Ikarie, Kočas.

SA Textilní 544, 513 01 Semily, tel.: 0431/35 24.
PA OŘ Policie, 513 15 Semily.

KŘĺŽ Václav

- překladatel, 6. 2. 1953 Brno, svobodný.

NYNĺ svob. povolání. ST FF UJEP Brno, angličtina-čeština 80. ZÁJMY četba, rocková hudba, blues, tradiční japonská hudba, nápoj: Coca/Pepsi-Cola, angličtina, esperanto.

SF působení v SFK Nyx, AF 167, člen mezinárodních SF organizací PKDS (Philip K. Dick Society, USA), BSFA (British SF Association). VÁŽĺ SI C. Simsy. OBLIBA H. Waldrop, G. Wolfe, P. K. Dick, R. A. Wilson, L. Shepard, T. Pynchon, Robert Rankin: The Brentford Trilogy/Tetralogy, časopis Science Fiction Eye, IASFM, fanziny: Ansible, PKDS Newsletter. DĺLO překlady z angličtiny (autoři: R. Dahl, I. Asimov, H. P. Lovecraft, R. Sheckley, D. Knight, R. Zelazny, F. Brown, U. Le Guinová, K. Vonnegut aj.), publ. v novinách a časopisech (mj. Svět. literatura 6/84 - Sam J. Lundwall: Jak psát vědeckofantastický román), antologiích (Lety zakázanou rychlostí III, Roboti a androidi, Hrůza v Dunwichi a jiné horrory, Oči plné děsu), ve fanzinech (AF 167) aj.

KŘĺŽEK Leonid

- překladatel, 18. 8. 1947, svobodný.

NYNĺ překladatel, nakladatel, vojensko-historický publicista. ST SVVŠ Praha 65. P 65-80 sazeč, 80-89 technický redaktor, 89-90 poradce ředitele tisk. agentury Orbis, 91 šéfredaktor čas. Militaria, od 91 svob. povolání - překladatel. ZÁJMY vojenská historie, historický šerm, literatura, film, pokleslé žánry - comics, SF, horrory aj. Ž 90 dva měsíce jako novinář na cestě sov. ledoborcem Krasin Severním a Baltickým mořem. POL 53- Sokol, ČSTV, Sokol dosud, Klub vojenské historie Praha. D populárně-naučné články a recenze z ob. vojenské historie pro časopisy Střelecká revue, Technický magazín, Militaria, Zpravodaj KVH, Typografia, Československý život, Acta Incognitorum (samizdat), Military Illustrated (GB) aj., vše pod šifou -lk-, pokud neuved. vl. jménem, hesla o českých výtvarnících pro Contemporary Graphic Artists (Gale Research Co., USA) aj.

SF v patnácti letech ovlivněn Labyrintem, tak se stal čtenářem a sběratelem SF, do fandomu přiveden J. Kantůrkem, společně r. 85 vstoupili do obnoveného SF Klubu J. Vernea (číslo legitimace 0003), tento SFK se v r. 91 stal členem a. s. United Fan's, do klubu přivedl P. Brodského. ZÁŽITKY Labyrint, překonán jen Pánem prstenů či Swigartovou Cestou časem. VÁŽĺ SI čtenářů, kteří kupují díla, jež překládáme a vydáváme. OBLIBA K. Čapek, J. L. Borges, R. Bradbury, I. Calvino, C. S. Lewis, G. Orwell, J. R. R. Tolkien, H. G. Wells aj., Poutník a Světová literatura, jejíž redaktoři udělali pro SF v letech normalizace obrovský kus práce. DĺLO překlady SF povídek, teoretických statí, vlastní úvahy publikoval pod šifrou -lk- v klub. časopise Poutník, v samizdatu Acta Incognitorum a ve Světové literatuře.

PA P. O. Box 46, 111 21 Praha 1.

KUBIC Ladislav

- autor, 17. 4. 1955 Praha, děti: David (1980).

NYNĺ cvičení s tělesně postiženými dětmi. ST SŠ. ZÁJMY historie, filozofie.

SF CENY 82 1. cena v CKČ, 83 4. cena v CKČ. VÁŽĺ SI Z. Rampase, P. Poláčka. OBLIBA R. Bradbury: Marťanská kronika, B. W. Aldiss: Nonstop, J. Weiss, O. Neff, J. Hlavička. DĺLO pov. v antol. 85 Stalo se zítra a Návrat na planetu Zemi, 85 polský čas. Fikcje, 87 Sborník zahr. SF (povídka Příchodci), 89-90 Sedmička pionýrů: Dračí let, 89-90 Ohníček: Cesty Bafometa (comics), 92 Srdce Technopopu, 92 Expres: Encyklopedie tajných společností. B Stalo se zítra, 84.

KUKAL Adrian

- ilustrátor, sběratel, autor, 21. 3. 1975 Chomutov, svobodný.

NYNĺ student stř. uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. ZÁJMY kreslení, modelování, čtení, comics, poslech rocku, psaní recenzí a krátkých úvah.

SF 87-88 vstup do fandomu, přiveden zájmem o kreslené seriály a touhou sdružit se s někým podobným, člen SFK Daneliáni, prvními průvodci po světě SF byli L. Gavlas, V. Černý, J. Hrdlička, poč. 92 spoluzakladatel SFK Farma zvířat, též tiskový mluvčí, 90 účast v Ceně Jima Dollara - nominován, od 90 účast na všech conech. ZÁŽITKY memoriál Trifida Kamikadze, knižní dražba vedená V. Srponěm. VÁŽĺ SI I. Adamoviče za jeho mravenčí píli, C. Biedermannové, F. Hlouse, J. Pavlíka, J. Hrdličky. OBLIBA A. C. Clarke, R. Heinlein, H. Harrison, R. Merle, J. R. R. Tolkien, P. K. Dick, F. Pohl, J. W. Procházka a já. DĺLO první pokusy publ. ve fanzinu Big Bang, autor obálek a výtvarného řešení, recenze, též fanziny Small Bang, Mini Big Bang, Slimmer, zvukový fanzin Odpad aj., spolupořadatel přednášek pro veřejnost, osvěta při hodinách českého jazyka, spolupráce s vydavateli na vypracování obálek na knihy a magazíny - přebal knihy Likvidátoři (J. Blahož), Krev a ocel (Wo-Tya) aj., ilustrace.

KULHÁNEK Jiří

- autor, 31. 12. 1967 Brandýs nad Labem, svobodný.

ST SPŠS Liberec 1989.

SF 91 účast na Parconu, nominované místo v kat. krátká povídka (Do rachoty zvesela), 93 Parcon, třetí místo v kat. román (Reportáž psaná na svěrací kazajce), 94 první místo v kat. povídka (Šoulačka). Od 93 člen SF&F Workshopu. DĺLO povídka v Ikarii 4/94 Je 7.00, pro dnešek nejvyšší čas zabít svého prvního policajta. Knihy: 94 To je přece nesmysl, 94 Zámek naděje. OBLIBA Strugačtí, King, Heinlein, Tolkien, L. Souček, L. Klíma, Hauserová, Neff.

KUPKA Jiří S.

- autor, 28. 9. 1921 Praha, ženatý (1950), m. Milada, roz. Schauerová, 1 syn a 1 dcera.

NYNĺ spisovatel, scenárista. ST maturita na gymnáziu, Praha 40, maturita na obch. akademii, Praha 41. P obch. referent, novinář (46-49 red. družst. časopisů, pak v Mladé frontě a red. čas. Směna) a dramaturg (50-59 v Čs. státním filmu), řidič na stavbě Slapské přehrady, člen film. štábu při cestě kolem světa na palubách čs. námořních lodí, 58-70 ved. oddělení Svazu čs. spis. V 70. a 80. vlastní TV tvorba. Ž 71 za pobytu v Německu úraz páteře a míchy, při kterém prošel stadiem klinické smrti, uměle oživen, čtyřleté ochrnutí. D první kniha r. 49 - fikt. reportáž 17 bodů proti míru, dále mj. 68 Prázdniny s Dominikou, 70 Zkáza křižníku Campeador, 77 Vzpoura. TV scénáře, hl. životopisné příběhy hist. osobností, mj. 75 Velký oblouk (o akademiku Bechyňovi, staviteli mostů), 77 Strom vědění dobrého (o Gregoru Mendlovi, zakladateli genetiky), 79 Světlo z temnot (o J. A. Komenském), 87 Nepolepšitelný starý muž (o Fr. Palackém).

SF DĺLO r. 65 román Hlavní muž světa, 67 Mat královně.

KUPKOVÁ-KOMÁRKOVÁ Jana, roz. Kudrysová

- ilustrátorka, 17. 3. 1964 Frýdek, vdaná (1992), m. Stanislav Komárek, děti: Jaromír (1988), Krystýna (1993).

NYNĺ výtvarnice. ST ložisková geologie, Ostrava 88, propagační výtvarnictví, Ostrava 89. P 83-87 geolog. ZÁJMY výtvarné umění.

SF r. 89 D. Chmelař objednal její ilustrace pro fanzin Focus, 89 účast v soutěží Bemík (3. místo), účast na schůzkách KLF Ostrava. VÁŽĺ SI E. Hauserové. OBLIBA Wyndham - Den trifidů, Simak -Když ještě žili lidé. DĺLO publ. comicsy: Bemík 89, 90, Kometa roč. 90, 91, ilustrace: Ikarie 11/90, 1, 3, 5, 12/91, 3, 8/92, dět. časopis Zvonek, 92 návrh obálky knihy J. Šoupala Satanova kobka, ilustrace pro Fandom Directory 91-92, účast na výstavách: 86 Karviná, 91 Helmond (Hol.), 91 Bratislava, 91 Worldcon Chicago, 92 Parcon, 94 vítězství ve výtvarné soutěži Rona Hobbarda (USA) aj.

SA U mlékárny 12, 737 01 Český Těšín.

KUSÁK Lubomír, Ing.

- autor, sběratel, teoretik, 2. 1. 1946 Brno, ženatý, m. Eva, roz. Mandová (1946), děti: Petra (1974), Silvie (1975).

NYNĺ výzkumný pracovník v ob. technologie svařování, člen Spol. bratří Čapků. ST VUT Brno, strojírenská technologie 69. ZÁJMY literatura všeobecně, angličtina. POL liberální, vždy bezpartijní.

SF SF četl od dětství, oceňuje dějovost, nápady a vůbec myšlenkové bohatství, 80 písemný kontkakt se SFK na MFF UK Praha, potom osobně se Z. Rampasem, K. Jedličkou aj., 83 spolu s A. Kovalem, J. Struhalou a P. Živným založili KLF Ostrava, podílel se na vzniku fanzinů -Tempus, Leonardo, 4x účast v CKČ, sbírá staré české SF rarity v co nejlepším stavu a antologie SF v angličtině. ZÁŽITKY účast na Parconu v r. 82. VÁŽĺ SI M. Sobotíka za rady, které nezištně poskytoval adeptům literatury SF, A. Kovala, který dokázal zorganizovat dva skvělé Parcony. OBLIBA Poe, Wells, Čapek, Clarke, Aldiss, Asimov, Souček. DĺLO teoretické články, glosy, recenze ve fanzinech Leonardo, Hepterida, Pulsar, publ. články: Jen cesty ke hvězdám (Kulturní měsíčník 7-8/83), Legenda science fiction (Ikarie 6/90), povídka Deset hodin v souměstí 237, publ. v antologii Argonauti času, 83 účast se S. Švachoučkem a Z. Rampasem v TV soutěži Ano-ne aj.

SA Krestova 25, 705 00 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 379 701.

KVASNICA Vladimír

- prekladate3/4, zberate3/4, 1. 8. 1953 Bratislava, slobodný.

NYNĺ prev. chemik v Slovnafte. ST SVŠ 71, SPŠCH 86. ZÁJMY okrem SF na ostatné nemá čas, nemčina.

SF od mladosti ve3/4a čítal a zbieral knihy, neskôr sa špecializoval na SF, 86 vstup do fandomu, kam ho pritiahol V. Srpoň, člen SFK SFéra, teraz spojenej s IQ 2001, od 88 účasť na Parconoch, OBLIBA P. Anderson, J. Pournelle, L. Niven, J. Pecinovský, J. Jiran, V. Kadlečková, Ikarie, kedysi Laser, Poutník, kníh je ve3/4a. DĺLO preklady a poviedky vo fanzinu SFéra, v novinách a časopisoch (Nový čas, Mladé rozlety), pre Laser preložil Koridory času P. Andersona, pomoc pri organizácii Istroconov a Parconu 90.

SA Miletičova 82, 821 09 Bratislava.

KYLIÁN Rudolf (vl. jm. Vladimír Kaláb)

- autor, nar. 1944 Brno-Líšeň.

SF DĺLO r. 90 román Kontakt (Práce).

SA Palárikova 1628, 069 01 Snina, Slovensko.

KYSLĺK Jan, Ing.

- ilustrátor, organizátor, fan, 13. 11. 1963 Praha.

NYNĺ soukromý podnikatel - prodej, opravy, dovoz jízdních kol. ST ČVUT Praha, ekonomika energetiky 89. ZÁJMY malování, olejomalba, malování na sklo.

SF zájem o SF již od dětství, pouze pasivní, 84 spolu s J. Čapkem, P. Bedrnou založil SFK Terra na ČVUT Praha, vydávání časopisu Argus, do r. 88 vyšlo 16 čísel a 1 speciál, zde poprvé publikoval své ilustrace, po odchodu ze školy SFK zanikl, nyní jen příležitostná účast na conech. VÁŽĺ SI O. Neffa, I. Adamoviče, Z. Rampase. OBLIBA Howard, Clarke, J. R. R. Tolkien, V. Kadlečková, L. Vaňková - Mosty přes propast času, ilustrátoři: M. Zhouf, B. Vallejo, H. Sorayama, K. Saudek, Z. Burian, T. Pištěk, Ikarie, Poutník.

SA Osadní 35, 170 00 Praha 7, tel.: 807 612. PA
Na šachtě 9, 170 00 Praha 7, tel.: 876 319.


Abecední index autorů
Hlavní obsah