G


GACHO Dalibor

- ilustrátor, malíř, 26 . 7. 1960 Šumperk, ženatý (1981), m. Alena, roz. Klepáčová, děti: Šárka (1981), Filip (1986) (zemřel 13. 1. 1994).

ST Střední odborná letecká vojenská škola Prešov 79. ZÁJMYmalování, astronomie, country. P 79-85 letecký technik, 86-91 kontrolor, 92- nezaměstnaný. Ž člen regionální novojičínské skupiny Jaroněk. D od 89 výstavy (s J. Miletem) v Mošnově, Odrách, Hostašovicích a Ostravě. od 92 ilustrace v regionálním tisku Škorpion.

SF od 93 ilustrace v Ikarii, zúčastnil se soutěže o obálku Základny (Dracon 93).

GAJDOŠTĺN Ivan, Ing.

- fan, 11. 4. 1964 Šumperk, svobodný.

NYNĺ programátor, obchodník. ST VŠB Ostrava 87. ZÁJMY rád lenoší. POL orient. stabilně pravicová.

SF od 87 člen SFK Makropulos, organizátor Parconu 93, zajímá se o grafiku. VÁŽĺ SI P. Konupčíka. OBLIBA R. Bradbury, R. Silverberg, A. C. Clarke, R. Zelazny, U. Le Guinová, aj., z ilustrátorů T. Rotrekl, M. Zhouf, P. Bauer.

SA Bří. Čapků 27, 707 01 Šumperk.

GAVLAS Vladislav

- fan, zaměř. na SF film, 5. 12. 1956 Hodonín, ženatý (1985), m. Yvetta, roz. Plocková (1959), děti: Martina (1986), Tomáš (1990).

NYNĺ svářeč. ST SPŠ SH Hodonín, výroba stavebních hmot 78. ZÁJMY fotografování.

SF od dětství, otec též vášnivý čtenář SF, ovlivněn seriálem Star Trek, r. 86 po objevení vývěsky SFK v Chomutově se stal jeho členem, spolu s J. Hrdličkou dali klubu jméno Daneliáni, účast na prvním conu (Chronocon), byl překvapen mohutností fandomu, po odchodu J. Hrdličky do Prahy předseda SFK, od r. 91 člen Star Trek klubu. Nejznámější člen SFK Daneliáni je M. Zhouf. ZÁŽITKY SF dražba. VÁŽĺ SI J. Pavlíka, I. Adamoviče. OBLIBA I. Asimov: Nadace, Ikarie, Poutník.

SA 17. listopadu 4776, 430 04 Chomutov, PA
Elektrárna Prunéřov II, tel.: 0398/2721, 4921, linka 6536.

GENČIOVÁ Miroslava

- lit. teoretička, 1923 Kutná Hora.

NYNĺ věd. pracovnice - v důchodu. ST rusistika v Moskvě.

SF DĺLO specializ. se na lit. pro děti a mládež (mj. VŠ učebnice 84 Literatura pro děti a mládež ve srovnávacím žánrovém pohledu) a na SF lit.: r. 64 obhájila kandidát. práci na téma Problematika sovětské SF literatury, napsala řadu studií o SF. Příprav. studie zúročila v teoret. knize 80 Vědeckofantastická literatura (geneze SF lit. ve svět. měřítku, vznik, vývoj a proměny sov. SF lit. a problémová studie, týk. se vnitřní struktury SF lit. - tajemno, fantastično, hrdina SF, čas a prostor v SF aj.). Autorka hesel o sovětské SF v Encyklopedii SF literatury

GIBA Josef, Ing.

- organizátor, sběratel, 30. 7. 1967 Bohumín, ženatý (1989), m. Marie, roz. Tmějová (1967).

NYNĺ vývojový pracovník Preciosa Turnov. ST VŠCHT Praha, potravinářská fakulta 89. P 89-92 Severočeské drůbežářské závody Příšovice, ekonom, mistr. ZÁJMY literatura, výtvarné umění vč. fotografie, hudba, zahrádkaření, houbaření. POL důsledně apolitický.

SF vstup do fandomu r. 85, přiveden L. Cibulkou a P. Súkeníkem, člen SFK Time Machine 85-89, spolu s J. Kvardou spolupředseda, spoluorganizátor Miniconů 85-88, účast na Parconu 86, 87. VÁŽĺ SI Z. Rampase, M. Hlaváče, E. Čierného a dalších. OBLIBA C. Simak: Když ještě žili lidé, F. Herbert: Duna, G. Meyrink: Golem, W. Golding: Pán much, L. Souček, J. L. Borges, J. R. R. Tolkien, I. Levin, R. Dahl, K. Vonnegut, Poutník, Laser, K. Saudek.

SA Granátová 1929, 511 01 Turnov.

GILAR Martin, Ing.

- autor, 24. 8. 1966 Svitavy, ženatý.

NYNĺ chemik analytik v ob. klinické farmakologie. ST VŠCHT Praha, organický technolog 92. P 84-85 textilka Perla Česká Třebová, 87-88 Léčiva Praha, 92- 1. interna, klinická farmakologie Praha. ZÁJMY karate, literatura, počítače. Ž pobyt 5 týdnů v Mongolsku (výměnný pobyt studentů), výlet do pouště Gobi. POL dezorientován.

SF od chvíle, kdy se naučil psát, psal knihy pro maminku, potom dále SF, 86 vlídná odpověď od V. Talaše po obeslání Zápisníku, texty předkládal a dosud předkládá k soukromé recenzi MUDr. Františkovi Kolínskému, znalci SF, r. 88 vstup do SFK Time Machine, prodělal i Minicon 89, účast v soutěžích Antigé 91, Fantasy KJV 86, 91, 90 účastník literárního workshopu pod vedením E. Hauserové a dalších autorů. CENY CKČ 91 a 92 (nominace povídky). VÁŽĺ SI F. Novotného. OBLIBA F. Herbert: Duna, Strugačtí: Piknik u cesty, B. W. Aldiss: Nonstop. DĺLO povídky 87 Porucha (Zápisník), 89 Setkání Ticha (Poutník), 91 Fluidum (Enna), 92 Pozdrav pro symbionty (Ikarie), Antagoni (Lovci Mloků).

SA Černokostelecká 1, 251 01 Říčany.

GOTFRID Filip

- autor, sběratel, vydavatel, 25. 6. 1974 Praha, svobodný.

NYNĺ prodavač. ST SŠ mannagementu - podnikatelství, Praha 93. ZÁJMY film, kriminalistika.

SF přes četbu a pasivní zájem vstup do fandomu r. 91, pokus o vytvoření SF klubu Galaxie v Benešově. R. 92 C. Biedermannovou přiveden do RUR, účastník CKČ, od téhož roku vydává s R. Štědroňským fanzin Černý lotos, od 93 ještě Purpurový lotos. OBLIBA R. E. Howard, H. P. Lovecraft, M. Ende: Příběh, který nikdy neskončí, Exalticon, fanzin Fantasy Journal. VÁŽĺ SI O. Neffa .

SA Pod zahrady 285, 251 67 Pyšely. PA Masarykovo
nám. 34, 251 64 Pyšely, tel.: 0204/909 404.

GOTTRFIED Jaroslav, Ing.

- organizátor, 8. 6. 1963 Třebíč, ženatý (1991), m. Ing. Helena, roz. Vejtasová (1966), děti: Jaroslav (1992).

NYNĺ zam. v pěstírně žampionů. ST VŠZ Brno, fytotechnika. P 88- ZD Kožichovice. ZÁJMY mineralogie, kanoistika, zahrádkaření, stolní tenis.

SF od r. 85 SFK Třesk, přiveden sestrou, nadšen SF hrami, později sám organizátor (89 Galaxiáda, 90 Po stopách E. von Dänikena, 92 Skrblíci a hamouni, Galaxiáda II), účast v klub. soutěži O Ťunťu Zeleného, účast na Parconech 87, 89, 92 a Draconech, předseda SFK Třesk. ZÁŽITKY hra Pán prstenů organizovaná SFK Futurum. VÁŽĺ SI lidí, kteří berou SF spíše jako recesi. OBLIBA I. Asimov: Já, robot, J. Wyndham: Den trifidů, A. C. Clarke: Rajské fontány, D. Adams: Stopařův průvodce po galaxii, Restaurant na konci vesmíru, Ikarie, Svět fantastiky. DĺLO povídky 89 Karův nápoj, 90 Zapsat se do dějin, 91 Poslední Suzukiho vynález aneb Space Ropáci, 92 Vetřelci.

SA Lesní 843/6, 674 01 Třebíč, PA ZD Kožichovice,
674 01 Třebíč, tel.: 0618/6046-7.

GRUBER Václav, MUDr.

- pracovník muzea SF, 10. 3. 1953 Plzeň.

NYNĺ lékař. D romány 85, 89 Bezprostřední příčina smrti, 88 Poslední operace, 90 Případ chirurg.

SF 27. 10. 82 se podílel na založení SFK Andromeda Plzeň, první předseda, v r. 83 objevil S. F. (speciální fajfrlíkologii) a v r. 84 O. F. (obecnou fajfrlíkologii), od r. 83 pracuje v MSF (Muzeum SF). DĺLO publ. několik SF povídek v časopisech. B Paměti plzeňského sci-fi klubu Andromeda (v mezích platných nařízení).

SA Hradecká 605, 333 01 Stod, PA Nemocnice
Stod, Hradecká 600, 333 01 Stod, tel.: 019/901 111, linka 364.

GRÜN Marcel, Ing.

- popularizátor, organizátor, 20. 11. 1946 Cheb, ženatý (1984), m. MUDr. Naděžda, roz. Klemmeyerová, děti: Martin, Alice.

NYNĺ ved. odd. kosmonautiky a mimoškol. vzdělávání Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, člen výborů České astronomické společnosti, Akademie J. A. Komenského, Čs. astronautické společnosti. ST ČVUT Praha, stroj. inž., postgrad. stud. pedagogiky 76. P od 15 let demonstrátor Štefánikovy hvězdárny, od 67 Planetárium Praha. ZÁJMY astronomie, kosmonautika, literatura. POL demok2at. D přednášky, články, skripta, diafilmy, publicistická vystoupení v TV a rozhlase, knihy: 79 Fantazie a skutečnost (J. Verne: Ze Země na Měsíc), 83 Kosmonautika - současnost a budoucnost, 84 J. A. Gagarin, 87 Mimozemské civilizace - mýtus nebo skutečnost, 90 Je astrologie věda?, spoluautor středoškol. učebnic 74 Fyzikální základy techniky a 84 Fyzika a technika.

SF r. 57 inspirace SF k akt. zájmu o výzkum vesmíru a kosmonautiku, "aby se posléze kruh uzavřel" a povolání ho přivedlo mj. k popularizaci souvislostí SF s vědou a technikou, zejm. kosmickou. ZÁŽITKY setkání s A. C. Clarkem. VÁŽĺ SI každého, kdo udělal něco pro fandom bez myšlenky na odměnu, jako Z. Rampase a Pagiho, autorů a propagátorů O. Neffa, J. Veise a I. Železného. OBLIBA A. C. Clarke, I. Asimov, R. Bradbury. DĺLO 70. a 80. léta spolupráce s fandomem, např. se SFK Villoidus, přednášky na několika conech, příprava diskusních večerů k mezním otázkám vědy v Planetáriu, 82-83 spoluorg. (s pracovníky Film. archivu) cyklu SF filmů v kině Ponrepo, komentátor, moderátor diskusí k nim, 81-88 autorská spoluúčast na adaptacích SF děl v rámci literárně-hudebních večerů v Planetáriu ve spolupráci s Lyrou Pragensis. "Nic ze SF mi není cizí." B Přehled publikační činnosti HaP (89 AsÚ ČSAV), Kdo je kdo v ČR, Čs. biografický slovník.

PA Planetárium HaP hl. m. Prahy, Královská obora 233,
170 21 Praha 7, tel.: 377 576.

GRUNT Jiří

- fan, sběratel, 29. 11. 1975 Slaný, svobodný.

NYNĺ student gymnázia. ZÁJMY comics, Dračí doupě, počítače, programování, K. Saudek. POL orient. spíš pravicová.

SF četba, do fandomu se pomalu infiltroval díky několika různě získaným fanzinům, zlom po získání starších ročníků Interkomu, odkud se dozvěděl to podstatné, účast na Parconu v Košicích a v Ostravě. OBLIBA J. R. R. Tolkien. DĺLO vítězství ve čtenářské soutěži Interkomu, spoluvítěz v soutěži o překlad elfí poesie.

SA Nížebohy 8, 411 18 Budyně n. Ohří.

GUDZOVÁ Anna, roz. Boboková

- autorka, 11. 12. 1952 Banská Bystrica, vdaná (1972), m. Milan (1950), deti: Adriána (1972), Milan (1974), Veronika (1977).

NYNĺ redaktorka magazínu New Povex Exclusive. ST Gymnázium, Banská Bystrica 71. P 71- redaktorka (Smer, Ľudové noviny, podnikové časopisy). ZÁJMY práca, hl. literárna tvorba, knihy, film, hudba, má rada všetko moderné, veselé a krásne. D poviedky, novely, romány na pokračovanie.

SF nepovažuje sa za autorku SF, skôr tomuto žánru a všetkým nadšencom okolo neho fandí a má SF rada, účasť v CKČ 86, 91 - nominácia poviedok Prvý deň roku jedna, ...a ja som ti neverila. DĺLO SF poviedky v magazíne Povex.

SA Pod Banošom 56, 974 00 Banská Bystrica, tel.: 088/844 45,
PA New Povex Exclusive, firma Emília, nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 088/441 69.


Abecední index autorů
Hlavní obsah