D


DANĚK Josef, Ing.

- sběratel, organizátor, 16. 4. 1959 Děčín, ženatý (1985), m. Alena, roz. Krejčová (1959), děti: Ludmila (1988), Jiří (1990).

NYNĺ vodohospodář. ST VŠCHT Praha, technologie silikátů 85. P 87-88 ved. provozu brusírna skla Úsobí. ZÁJMY výpočetní technika, hry všeobecně a hry na hrdiny zvlášť, folková hudba. POL 88- KSČ, nyní KSČM.

SF zájem od dětství, první setkání v 10 letech s Lemovými Astronauty, do fandomu vstoupil r. 84 prostřednictvím L. Cibulky, P. Súkeníka a J. Pyska, 86 spoluzakladatel SFK Möbius v Jihlavě, spoluaut. názvu klubu, člen MBH-IBM, tezátor biopunku, člen redakce a korektor tiskovin vydávaných SFK včetně fanzinu Mozek, 84, 85 spoluorg. Miniconu, 90, 91 org. ankety O zlatou kanálovou mříž, od 87 organizátor dnů a týdnů SF v Jihlavě, od 88 účast na všech Parconech. VÁŽĺ SI M. Fišera. OBLIBA: L. Niven, J. R. R. Tolkien, I. Asimov, F. Pohl, P. K. Dick, Hobit, Pán prstenů, Duna, Laser, Bene Geserit, Poutník, Interkom, L. Cibulka. DĺLO kratší překlady z polštiny, publikace v Interkomu.

SA S. K. Neumanna 1, 586 01 Jihlava. PA JiDZ
s. p., Na hranici 6, 587 04 Jihlava, tel.: 066/512, linka 272.

DOBROVSKÁ-JERIEOVÁ Wanda, PhDr.

- autorka, 4. 2. 1954 Plzeň, rozvedená, býv. m. (1978-83) Pavel Dobrovský (1949), děti: Pavel (1979).

NYNĺ redaktorka. ST FF UK Praha, hudební a literární věda 78. P 78-85 ČSAV, Ústav teorie a dějin umění (stáž, aspirantura), 88-92 Český rozhlas, odb. redaktorka, 92- redaktorka H&H. ZÁJMY dítě, pes, literatura, rozhlas, hudba, divadlo. D povídky: Za dveřmi je svět (MF 82), Interview (MF 84), Mistři (RP 85), Oni a déšť (Tvorba 86), 84-88 cykly rozhlasových hudebních pohádek pro mat. školy (Narodil se tón, Podzimní písničky, Skřítkové ve starém mlýně - oceněno v rozhlasové Žatvě, Zpívání jen tak aj.), články, recenze, kritiky, reportáže, fejetony v denním tisku, čas., rozhlasu, 89-92 odborné hudební články v magazínu Rezonance.

SF k SF přivedena nespoutatelnou fantazií (v 10 letech ve škol. časopise vydala povídku Patníky si povídají) a četbou Verna, Poea, Bradburyho, Nesvadby aj., necítí se být ve fandomu. ZÁŽITKY prakticky denně, hlavně jako telefonní účastník. VÁŽĺ SI E. Hauserové. OBLIBA R. Bradbury - Marťanská kronika, K. Vonnegut aj. DĺLO povídky Povídko, má lásko! (Lit. měsíčník 8/82), Případ pro psychiatra (Hvězdy v trávě, 84), Adversa fata mihi (SF epizoda ze života J. J. Ryby, Č. rozhlas 88), České torzo (improvizace se SF zápletkou, Č. rozhlas-Rezonance 92).

SA Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.: 301 15 89

DOJIVA Radomil, Ing.

- vydavatel, grafik, sběratel, 5. 4. 1966 Brno, svobodný.

NYNĺ soukromý podnikatel. ST VUT Brno, stavební fakulta 88. ZÁJMY kolečkové a obyčejné brusle, fotografování, trochu anglicky.

SF zájem o SF během studia na gymnáziu, na vysoké škole seznámení s K. Soukupem, příchod do fandomu, účast na conech, "daleko nejlepší býval Tatracon". VÁŽĺ SI paní Freiové, především jako člověka. OBLIBA P. K. Dick, C. Smith, Strugačtí, J. Netrval, 451 stupňů Fahrenheita, Temný obraz. DĺLO 87 vlastní fanzin Pris (podle replikantky z Blade Runnera), náklad cca 20 výtisků, vycházel necelý rok, povídky v lit. soutěži Antigé, vstup do klubu a následně do redakce AF 167, po 11/89 se fanzin stal amat. časopisem, působí jako vydavatel, spol. s J. Smékalem, K. Soukupem a ostatními členy klubu připravil pět čísel, vyšly jen tři, z finančních potíží vydávání zastaveno. Recenze na AF 167: P. Kosatík - Brno má SF magazín (Ikarie 1/91), R. Lipčík - Anno Frankensteini 167 (Mladý svět 43/90), P. Kosatík - Nové Áefko (Ikarie 2/92), J. Oščádal - Anno Frankensteini 173 (Ikarie 3/92), J. Plvan - AF 167, nový magazín science fiction (Mladé rozlety 39/90).

DOLEŽAL Jiří, Ing. CSc.

- sběratel, 28. 8. 1952 Čáslav, ženatý (1974), m. Jaroslava, roz. Krátká (1952), děti: Šárka (1978).

NYNĺ vědecký pracovník. ST VŠCHT Praha, tech. analytická a fyzikální chemie 76. P 92- ved. laboratoře atomové spektrometrie Centrálních laboratoří VŠCHT Praha. ZÁJMY univerzální domácí kutil (zčásti vyvoláno ekonomickou situací vědeckého pracovníka), angličtina, němčina (ne moc dobře). Ž spoluorganizátor mnoha věd. konferencí. POL orient. spíše pravicová, nechuť k organizovanosti. D spoluautorství cca 20 zahraničních a 50 tuzemských publikací z ob. atomové spektrometrie, 12 vynálezů.

SF asi r. 60 rozhlasová adaptace Jefremovovy Mlhoviny v Andromedě - zájem o SF, počátek sbírky knih v knihovně matky, která též má ráda SF, během studia na VŠ (spolužáci Peterka, Houdek, Kmínek) přemýšlel o založení SFK na VŠCHT, pro lenost a nechuť k organizovanosti zůstalo u úvah, účast na Parconech od 83, o jejich existenci informován J. Jiranem. VÁŽĺ SI organizátorů Parconů a pod. akcí. OBLIBA dobrodružná SF, část díla O. Neffa, J. Veise, J. Procházky, V. Kadlečkové, J. Jirana, F. Novotného, A. C. Clarke: Setkání s Rámou.

SA Školská 1152, 253 01 Hostivice, PA VŠCHT,
laboratoř atomové spektrometrie CL, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel.: 332 41 53.

DOŠLĺKOVÁ Dagmar

- autorka, 14. 9. 1977 Brno, svobodná.

NYNĺ studující. ZÁJMY četba, moderní hudba, kreslení, pes.

SF o SF se začala zaj. asi v 7 letech pod dojmem ze seriálu Star Trek, později se zájem prohloubil díky knihám J. Vernea. Účast v CKČ, soutěži O cenu Jima Dollara aj. OBLIBA V. Kadlečková, J. W. Procházka, H. P. Lovecraft, J. R. R. Tolkien, Ikarie.

SA Pavlovská 6, 623 00 Brno.

DRAŽNÝ Viktor

- sběratel, organizátor, 3. 6. 1959 Šternberk.

NYNĺ dělník. ST SPŠE Mohelnice, silnoproud 78. ZÁJMY literatura, historický šerm.

SF čte od dětství, hlavní popud byla vojna se Z. Rampasem, vedoucí SFK Krispel, nadšený účastník SF akcí, zapálený hráč Dračího doupěte aj., člen SFK Futurum. ZÁŽITKY vojna se Z. Rampasem. VÁŽĺ SI L. Junga, P. Pavelka, Z. Rampase, L. Turečkové, T. Srdečného a jiných. OBLIBA D. Adams: Stopařův průvodce po galaxii, Restaurant na konci vesmíru, K. Vonnegut.

DREXLEROVÁ Jana, roz. Krymlová, Mgr.

- vydavatel, organizátor, 2. 11. 1951 Praha, volná jako pták (1994), 1. m. Mirek Procházka (1949), 2. m. Luboš Drexler (1949) děti: Jan (1972), Vojtěch (1974).

NYNĺ ředitelka Najády, spolumajitelka nakladatelství a knihkupectví Najáda. ST FŽ UK Praha 1983. P do 91 vedoucí redaktorka Orbis. ZÁJMY rychlá jízda autem, dobré jídlo a pití, chov domácích zvířat. V medaile za pěší pochod MS. D 89 scénář filmu o Svaté hoře, Putování za Madonou.

SF Do světa SF pronikla díky řediteli Fleuve Noir v Paříži, který ji vnutil franc. SF autory. Do té doby znala jen Vernea, Den trifidů a něco od Strugackých. Po oboustraném počátečním ostychu ji čs. fandom vstřebal, zejména po otevření SF baru Najáda. Po absolvování několika Draconů a Parconu v Šumperku začala chápat o čem to je a poznala řadu zajímavých lidí, bez nichž se dnes profesionálně neobejde, navíc jsou sympatičtí, tolerantní a přátelští. OBLIBA Hobit, Blade Runner, Stopařův průvodce po Galaxii, Ikarie, Interkom. ZÁŽITKY dojetí J.-P. Garena při jeho návštěvě Prahy, při zjištění, jak je u nás díky Najádě populární.

SA Šimůnkova 1183, 180 00 Praha 8, tel.: 887 178. PA
Křižíkova 115, 182 00 Praha 8, tel.: 2314647.

DUBNICKÝ Milan

- ilustrátor, 17. 4. 1956 Bratislava, ženatý (1989), m. Viera, roz Považanová, děti: Pavlína (1989).

NYNĺ výtvarník v slobodnom povolaní. ST SUPŠ Praha, scénografia 78. P 78-90 v rôznych divadlách ako technik, inšpicient, rekvizitár, vedúci tech. prevádzky, výroby. ZÁJMY francúzština, nemčina.

SF do 90 "divočák", prostredníctvom comicsu kontakt s J. Maxonom, od 91 člen SSAF. DĺLO Istrocon 91 - spoločná výstava s J. Maxonom, Parcon 92 - plagát, účasť na výstave, Istrocon 92 - plagát, 2. místo v súťaži Bemík 91 za fantasy príbeh Strom, 92 dve obálky Ikarie, v bežnej tvorbe (comics, reklama, plagát atd.) presadzovanie tém SF podľa možnosti, nyní v príprave niekoľko knižných obalok.

SA Klemensova 15, 811 09 Bratislava, tel.: 533 84.

DUBOVÁ Jana

- autorka, 28. 6. 1929 Praha.

NYNĺ v důchodu ST FF UK Praha, filozofie a psychologie. P vychovatelka, reportérka čas. Svoboda, redaktorka záv. časopisů. Krátce zam. ve VÚ osvěty. Ž dcera SF autora Jana Weisse.

SF DĺLO 71 kniha povídek Sen o tichu.

DUDÁŠ Peter

- organizátor, 28. 7. 1961 Spišská Nová Ves, ženatý (1990), m. Antónia (1967), děti: Petra (1992).

NYNĺ majster knihárskej a kartonážnej výroby. ST gymnázium Spišská Nová Ves 80. ZÁJMY film, knihy, hudba a dcéra, francúzština. POL vpravo.

SF 83 vstup do fandomu, 84 spoluzakladateľ SFK Castor, od 85 spoluorganizátor Tatraconu, od 85 účasť na Parconoch okrem r. 89, 86 účasť na Eurocone v Záhrebe. VÁŽĺ SI tých, ktorý nemenia svoje názory: E. Čierneho, V. Veverku, S. Čermáka, J. Olši, V. Srpoňa, P. Konupčíka, 451o F a mnoha ďalších. OBLIBA R. Howard, J. R. R. Tolkien, Scortia-Robinson, S. King, I. Asimov, F. Herbert: Duna, R. Merle: Malevil, J: Wyndham: Deň trifidov, Playboy, Světelné roky, Poutník - sešitová řada, Asterix, Thorgal - comics.

SA Nálepkova 17/15, 053 11 Smižany, PA Združena,
v. d., Duklianska ul., 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 0965/212 58, linka 4.

DVOŘÁK Karel

- sběratel, dříve organizátor, 10. 6. 1962 Klatovy, ženatý (1991), m. Zdeňka, roz. Hrdá (1965), děti: Zdeňka (1992).

NYNĺ učitel. ST PedF České Budějovice 86. ZÁJMY hlavolamy, křížovky, dětská (chlapecká) literatura. POL 84-90 KSČ.

SF 80-81 SFK při MFF UK Praha, 81-86 založil a vedl SFK na PedF v Českých Budějovicích, 83-84 vydával fanzin Ufík, 84-86 organizace výtvarné soutěže O Ufíkův talíř, 82-90 účast na Parconech. ZÁŽITKY první Parcon 82, jeho bezprostřednost, domácí prostředí a nadšení. VÁŽĺ SI V. Kantora, J. Markuse, každého, kdo ve fandomu pracuje s nadšením, pro radost ostatních. OBLIBA J. R. R. Tolkien: Hobit, povídky J. Hlavičky, A. C. Clarke, D. Bilenkin, Interkom, T. Rotrekl. DĺLO povídka Refrén (fanzin Bonsai).

SA Nalžovské hory 85/II, PSČ 341 73. PA Základní
škola, Blatenská ul., 341 01 Horaždovice, tel.: 0187/912 514.

DVOŘÁK Ladislav, RNDr., CSc.

- autor, 18. 6. 1954 Praha, ženatý (1982), m. Agnesa, děti: Helena (1984), Lucia (1988).

NYNĺ redaktor nakl. Harlequin. ST MFF UK Praha, 78. P VÚMS, UIV. ZÁJMY psaní, čtení, new age. D 92 humor. novela Medvěd.

SF od mládí četl všechno, tedy i SF (Babula, Troska, Labyrint atd.), na VŠ seznámení se Z. Rampasem, další spolupráce v zaměstnání, člen klubu BC, seznámení s jinými fany (I. Kmínkem, E. Hauserovou aj.) - "a to je, oč tu běží". DĺLO dvakrát čestné uznání v CKČ, kritiky v Interkomu jsou "spíše plodem přátelství než profesionální vrhání ohně a síry na nedostatky nešťastných autorů-kolegů".

SA Sobínská 3, 160 00 Praha 6. PA Harlequin,
Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, tel.: 673 100 99.

DVOŘÁK Libor

- překladatel, 6. 6. 1948 Cheb, ženatý (1967) m. Ludmila, 2 děti.

NYNĺ zahraniční komentátor. ST FF UK Praha 74. Ž 59-63 pobyt v SSSR. P 74-90 Lidové nakladatelství, redaktor časopisu Sovětská literatura.

SF překlady ruské SF, přednášky o SSSR a Rusku v SF klubech a na Parconu v Šumperku. DĺLO překlady Strugackých: Les, Obydlený ostrov, Miliardu let před koncem světa, Kulhavý osud, vlny ztišují vítr. 80 SF rubrika v Sovětské literatuře, 84 ve Světě socialismu.

SA Slezská 60, 120 00 Praha 2, tel.: 25 11 25.

DVOŘÁK Miroslav

- sběratel, organizátor, editor, 17. 5. 1958 Kroměříž, ženatý (1977), m. Jarmila, dcera Terezie (1981).

NYNĺ soukromý podnikatel. P od 89 ředitel firmy Dataprint. ZÁJMY umělecká fotografie.

SF do fandomu ho přivedl v r. 83 zájem o sci-fi literaturu, do brněnského klubu AF 167 (viz Smékal Jindřich) realizátor fanzinu téhož názvu Jindřich Pospíšil. Člen SF klubů: AF 167, Rytíři kulatého stolu, NYX. Spolupracoval na publikacích: 90-92 Magazín AF 167 (č. 15, 16, 17) s Radkem Dojivou. Vydavatelství AF 167 od 91. SF&F Workshop - divize nakladatelství Nová vlna (řada Základen) od r. 93. V r. 94 sponzoroval Dataprint soutěžní výtisky Mlokem oceněného románu Bratři (viz Oščádal Jan "Jam"). Účastník, sponzor a spoluorganizátor brněnských Draconů. OBLIBA Kurt Vonnegut, Jr., Snídaně šampiónů, Stopařův průvodce po Galaxii, magazín Základna, fanzin Interkom. VÁŽĺ SI "Jama", Karla Soukupa, Jindřicha Smékala a Zdeňka Rampase.

SA/PA Dataprint, P. O. Box 40, 615 00 Brno, tel.: 537 450


Abecední index autorů
Hlavní obsah