Č


ČÁP Dalibor, Ing.

- organizátor, vydavatel fanzinu, 29. 3. 1960 Praha, ženatý (1981), m. Dana, roz. Kuncová (1961), děti: Lucie (1988).

NYNĺ soukromý podnikatel. ST FSI ČVUT Praha.

SF 82 vstup do fandomu (spolu s manželkou) v souv. se zahájením promítání cyklu SF filmů v kině Ponrepo. Seznámení se Z. Rampasem aj. OBLIBA S. Švachouček. DĺLO 83-89 vydávání fanzinu o SF filmu Světelné roky (celkem 185 čísel), od r. 84 každoroční celostátní setkání čtenářů - od r. 84 se SR zabývaly i ertologií (popis a výzkum paralelního světa). Po r. 89 se věnuje pouze ertologii, ze SF jen sběratelství. Editor: Encyklopedia Ertarica.

ČÁPOVÁ Dana, RNDr.

- redaktorka fanzinu, 14. 7. 1961 Praha, vdaná (1981), m. Dalibor Čáp (1960), děti: Lucie (1988).

NYNĺ koordinátorka geologických databází. ST PřF UK Praha 84.

SF 82 kontakt s fandomem při promítání cyklu SF filmů v kině Ponrepo, seznámení se Z. Rampasem aj. Zájem o SF film vedl k vydávání časopisu Světelné roky. OBLIBA S. Švachouček. DĺLO 83-89 vydání 185 čísel fanzinu Světelné roky, od r. 84 pořádání každoročního setkání čtenářů SR Readercon, od r. 84 vytváření tzv. ertologie (popis a výzkum paralelního světa), po r. 89 pouze ertologie, ze SF jen sběratelství, od r. 90 ertolog. seminář Ercon.

ČECH Přemysl, Ing.

- autor, 14. 5. 1950 Brno, ženatý (1975), m. Margita, roz. Číšková (1953), děti: Dalibor (1978), Alžběta (1982).

NYNĺ agronom. ST VŠZ, zahradnictví 75. ZÁJMY divadlo - scénáře, texty písní, poezie, pěstování česneku a méně známých užitkových rostlin. V 73 1. cena za poezii v soutěži vysokých škol, 80 2. cena Písničky pro Hvězdu (text), 87 2. cena v sout. Brontolito (povídka). D dva uvedené divadelní texty, několik písňových textů, z toho tři nahrané v rozhlase, poezie, próza v časopisech, rozhlase.

SF znamená pro něho "možnost převedení fantazie do určité - více či méně reálné konstrukce, vázané spíše humorem než obsáhlým dějem", zajímá ho "taková SF, která má styčné body s naším životem na zemi". DĺLO 87 ekolog. povídka Bezvadná dovolená - 2. cena v sout. Bronlito.

ČECHURA Rudolf

- autor, 5. 2. 1931 Želénky, okr. Duchcov, rozvedený, býv. m. (1952-86) Věra, roz. Piskačová, 1 syn, 1 dcera.

NYNĺ autor ve svob. povolání, člen The Sherlock Holmes Society of London - od 68. ST obch. akademie Chomutov 50, pedagog. gymnázium Jihlava, 53. VÁŽĺ SI K. Čapka. ZÁJMY houbaření, holmesologie, fotbal. P úředník v Poldovce v Chomutově, do 60 učitel na Chomutovsku, pak redaktor Čs. rozhlasu a časop. Věda a tech. mládeži v Praze, 73 propuštěn - od té doby bez stál. zaměstnání. D hl. detektivní a dětská lit. Knižní publikace: 69 Nikdo nemá alibi, 79 Abeceda důvtipu, (slovensky 86), 81 Maxipes Fík (slovensky 85, slovinsky 86, německy 87), 83 Psí příhody, TV Večerníčky - náměty a scénáře: Maxipes Fík, Hugo z hor aj.

SF DĺLO časopisecky publ. SF povídky: Sajensfikšn (VTM č. 17/62), Poslední objev 20. století (VTM č. 1/67), Pluralis majestatis (VTM č. 23-25/69), Senzační snímek (VTM č. 24/79), Ideální žena (VtM č. 3/80), Robot na scestí (Pionýr. stezka č. 4-6/1988-89). R. 86 vyd. SF román pro děti Pavián mezi lidmi. B Studies in Scarlet, 1989 Dubuque, Iowa (USA).

ČERMÁK Stanislav Ing.

- autor, sběratel, organizátor v oblasti SF filmu, 15. 12. 1958 Praha, ženatý (1988), m. Jana Pulkertová (1966), děti: Lucie (1989), Kateřina (1992).

NYNĺ odborný pracovník. ST ČVUT FJFI Praha, dozimetrie 83. ZÁJMY film, akt. fotbal, nohejbal, dobré české jídlo. Ž 70-73 "křičící" sólista Kühnova dětského pěv. sboru při Nár. divadle. D dvě krimi povídky v čas. Kviz.

SF do fandomu přiveden D. a D. Čápovými, seznámení ve frontě na vstupenky cyklu SF filmů v kině Ponrepo, posléze redaktor Světelných roků, od r. 84 člen SFK Ada, spolupořadatel cyklu audiovizuálních pořadů, od r. 90 člen Rady AFSF. ZÁŽITKY Parcon 85 - slavnostní předávání cen, díky atmosféře, kterou si od té doby fandom nezopakoval, cesta do kina z Prahy do Košic na film Zajati vesmírem. OBLIBA O. Neff z dob, kdy byl aktivní ve fandomu, B. W. Aldiss: Nonstop, Ikarie, Poutník z 2. pol. 80. let. DĺLO publikace ve fanzinu Světelné roky, Svět fantastiky č. 1 (Steven Spielberg - hráč s autobiografickými trumfy), filmové recenze a přehledy v čas. Svět fantastiky, Ikarie, Premiéra, Videoplus, Cinema, Teletip, Sedmička, Videotip a hesla o významných čs. SF filmech do Encyclopedie SF, ed. John Clute a Peter Nicholls, 93 spoluautor Encyklopedie fantastického filmu, 86 1. cena za mikropovídku Voda v prášku v sout. O emblém Castora.

SA Máchova 17, 120 00 Praha 2.

ČERMÁKOVÁ Jolana

- fan, 3. 11. 1970 Praha,svobodná.

NYNĺ studentka VŠZ Brno, zahradní a krajinná architektura. ZÁJMY ochotnické divadlo, hudba, malování, historie parků a zahrad, ušlechtilí koně a rychlé vozy. Ž v pěti letech se jí narodil bratr, v 10 dostala psa, v 15 první polibek, v 19 se poprvé milovala a ve 22 vstoupila do fandomu. D básně do šuplíku, vazby z květin.

SF o žánr se začala zajímat poté, co četla že ženy SF nečtou, ani je nezajímá. V Ikarii nalezla pozvánky na cony a v dubnu 93 jela na con do Boskovic. Potom na nezapomenutelný Parcon v Šumperku, kde poznala přední členy fandomu O. Neffa, Šimona, Carolu, Vilmu a další, a už v tom lítala. V září Casscon (Košice), v prosinci Dracon (Brno) 94 Parcon (BB), Tatracon, Bohemiacon (Ú/L). Členka RUR Praha. OBLIBA E. Martin, L. Souček, A. C. Clarke, Marcel Aymé. Knihy Den trifidů, Stopařův průvodce. VÁŽĺ SI odvahy (a) organizátorů všech conů, SFK Andromeda, Z. Rampase, M. Bronce, O. Neffa. ZÁŽITKY Parcon v Šumperku a seznámení se Šimonem (M. Schuster).

SA Nad kolonií 10/566, 140 00 Praha 4, tel.: 43 28 83.

ČERNĺK Zbyněk, PhDr.

- autor, překladatel, publicista, 17. 1. 1951 Praha, rozvedený, býv. m. Eva Černíková, děti: Kateřina, Kristýna.

NYNĺ překladatel, spisovatel, publicista. ST FF UK Praha, angličtina, švédština 75. P 77-92 redaktor nakladat. Odeon. ZÁJMY cestování, fotografování, příroda, angličtina, švédština. Ž 90-91 stud. pobyt ve Švédsku. POL nikdy nikde neorganizován. V 90 překladatelská cena Švédské adademie, 91 prémie Fondu švédských spisovatelů. D překlady ze švédštiny (P. O. Sundman, P. O. Enquist, A. Strindberg, I. Bergman aj.) a z angličtiny, publicistická činnost.

SF v SFK a organizacích nepůsobí, soutěží se nikdy neúčastnil. OBLIBA R. Bradbury. DĺLO povídky v čas. Květy, Sedmička, Tech. týdeník, Kmen aj., spolupráce s rozhlasem, povídky v antologiích: Osudný omyl patagonského profesora, Komisařův velký případ, Uličníci, Stroj času, Cesta do pravěku (Železo přichází z hvězd, 83), Homo fisci, Rodinný slet (Hvězdy v trávě, 84), Exkurze (Stalo se zítra, 84), Holmovy dva omyly s vážnými následky (Návrat na planetu Zemi, 85), Problém osobnosti, Elektrický muž (Skandál v Divadle snů, 88).

SA Na Maninách 20, 170 00 Praha 7.

ČERNÝ Jiří, Ing.

- sběratel, 17. 5. 1954 Praha, svobodný.

NYNĺ zaměstnán ve VUMS Praha, a. s. jako programátor. ST ČVUT Praha. ZÁJMY angličtina, bulharština, polština, ruština.

SF do hnutí vstoupil přes SF klub BC Praha ve VUMS Praha. Porotce CKČ. DĺLO inspirován tzv. Superseznamem K. Jedličky, se kterým ho seznámil Z. Rampas, vypracoval (a stále doplňuje) bibliografii v Československu vydané SF a fantasy. (Část vyšla v Ikarii.) Z francouštiny přeložil u nás zatím nevydané Sadoulovy Dějiny moderní SF.

SA Melantrichova 10, 110 00 Praha 1.

ČIERNY Egon, Mgr.

- vydavatel, organizátor, 16. 10. 1944 Sedmerovce, ženatý (1976), m. Jarmila, roz. Tomanová (1950), děti: Egon (1978), Jakub (1982).

NYNĺ nakladatel. ST FF UK Praha, historie, korejština 68. ZÁJMY historie.<+>

SF 69 zakladatel Klubu Julese Vernea, r. 70 s jinými mládežnickými org. zakázán, členové se však neoficiálně scházeli, první kontakt s Howardovým Conanem prostřednictvím J. Kantůrka, roku 85 KJV obnovil svou činnost, jednatel. Od r. 85 redaktor fanzinu Poutník, vyd. ve spolupráci se SFK Time Machine (celk. 38 čísel v nákladu 250 kusů), r. 88 obdržel Poutník titul Fanzin roku. DĺLO 86-89 spoluorg. ankety KJV o titul Klub roku, od r. 86 spoluorg. Dnů KJV, od r. 88 Miniconů, 89-91 organizátor Pidiconů. 88- spoluorg. soutěže O nejlepší fantasy, Fantasy show, r. 88 org. soutěže O nejlepší dobrodružnou SF, od r. 90 spoluvydavatel publikací Poutník - sešitová řada, malá řada a knižní řada, od r. 91 člen rady Čs. fandomu. 92 organizátor tiskové konference Čs. fandomu.

SA Matěchova 14/1037, 140 00 Praha 4, tel.: 429 69 82.

@KOTVA = <$&egon[-]>

ČIHAŘ Jiří, RNDr.

- autor, 21. 10. 1930 Praha, ženatý (1969), m. Zdeňka Bínová, roz. Jirásková (1941), děti: Jana (1952), Martin (1958).

NYNĺ důchodce, člen OZ Senohraby. ST PřF UK Praha, zoologie 55. P 55-65 Státní rybářství, 66 Univ. knihovna Praha, 66-90 Nár. muzeum Praha, zoologické odd. ZÁJMY fotografování přír. objektů, alpínkářství aj. Ž několik stud. cest na Balkán (Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Alpy). POL nikdy v pol. straně. V 2x cena Č. lit. fondu. D cca 15 pop. naučných knih o rybách, obojživelnících, plazech, přírodovědný cestopis (mj. 71 Tajemný svět ryb, 79 Obojživelníci a plazi, 83 O rybách a rybaření), spoluaut. obraz. publikace Horské rostliny ve fotografii (oceněno Stát. zemědělským nakladatelstvím), cca 150 věd. a pop.-věd. prací, ved. autor encykloped. díla Příroda v ČSSR.

SF pov. začal psát během nečinnosti při poranění nohy od r. 77 asi do r. 88. ZÁŽITKY psaní povídek: "měl často dojem, že příběhy jsou mu jaksi našeptávány, často nestačil psaním na stroji sledovat rozvíjející se děj". OBLIBA A. C. Clarke, K. Vonnegut, K. Čapek, L. Souček, V. Páral, O. Neff, J. Veis. DĺLO pov. Kráva (2. cena CKČ, publ. v ant. Návrat na planetu Zemi), pov. Údolí v ant. Železo přichází z hvězd, r. 88 kniha povídek Údolí moudrých hlav.

SA Senohraby 51, 251 66, tel.: 0204/903 04.

ČORT Vladimír

- textař, autor, 28. 1. 1943 Ostrava, ženatý (1984), m. Olga Lorenzová - Feltham, 1 syn, 2 dcery.

NYNĺ svobodné povolání. ST SEŠ, obor ekonomika - cest. ruch, K. Vary 62. P úředník, pozemní steward ČSA, tiskárenský korektor, dramaturg zábavných pořadů Čs. televize, 74-81 redaktor a překladatel v angl. sekci zahr. vysílání Čs. rozhlasu v Praze. V 76 Grand prix de Paris de la Chanson Internationale - 1. cena za text Flying Hydroplane, řada domácích cen. D od 66 textařem ostravské skup. Flamengo (M. Rottrová, H. Zagorová), od 70. let spoluprac. skup. Progres 2 (pořady Třetí kniha džunglí, Mozek, Změna aj.), V. Špinarové aj.

SF Publikuje sci-fi povídky, časopisecky od 81; knižně v antologiích Stalo se zítra, Návrat na planetu zemi.


Abecední index autorů
Hlavní obsah