A


ADAMEC Miroslav

- autor, 16. 3. 1957 Lida (Spol. nezáv. států), ženatý (1983), m. Martina Gerbilská, děti: Štěpán (1983), Adéla (1985).

NYNĺ ředitel METROPOLITAN spol. s r. o., vydavatel Telegrafu. ST FAMU, dramaturgie, scenáristika 82. ZÁJMY práce, záhady. POL pravicová orientace. D publ. povídky v Mladém světě, spolupráce s TV, rozhlasem, SF film Uf-oni jsou tady (89).

SA Pod stadiony 31, Praha 5, tel. 525 76 24.

ADÁMEK Otakar, Ing.

- autor, 30. 6. 1950 Jablunkov.

NYNĺ účetní. ST VŠE Praha, vnitřní obchod 73. ZÁJMY zahrádkaření.

SF první kontakt: asi 58 četba knihy D'Ivoie Tajemný doktor. CENY čestné uznání v nultém ročníku CKČ (pov. Sabotáž). ZÁŽITKY poč. 60. let rozhlasové vysílání Jefremovovy Mlhoviny v Andromedě, četba Hougron: Znamení psa, Asimov: Konec věčnosti, americké sci-fi filmy. OBLIBA Asimov, Anderson, Fantastyka, Ondřej Neff, když se mu podaří realistická práce s tahem na bránu. DĺLO první publ. povídka (humoristická): Tragédie nad Karibským mořem, Dikobraz 20/70. Další pov.: Schopnost přetrvání in VTM 4/85, Sabotáž in Návrat na planetu Zemi, Francis Adams a jeho šéf in Roboti a androidi, Možná, že pak... in Vesmírní diplomaté, Sibiřský husky in ABC 21/90, 89 Svět pro Akkadyho Foxe aj.

SA Frýdlantská 188, 738 01 Frýdek-Místek. PA
TOS Hulín s. p., Wolkrova 845, 768 24 Hulín.

@KOTVA = <$&adamovic[-]>

ADAMOVIČ Ivan, Mgr., CuCAF

- redaktor, autor, překladatel, sběratel, 27.11.1967 Praha, ženatý (1991), m. Kateřina, roz. Zemanová.

NYNĺ zást. šéfredaktora čas. Ikarie, předseda SF klubu RUR. ST FF UK Praha, vědecké informace a knihovnictví 90. ZÁJMY filozofie, horror, postmodernismus, mechanismy transformace lidského vědomí v moderní společnosti, film, literatura, umění, rock, angličtina.

SF poč. 80. let vstup do fandomu, člen SFK Spectra pod vedením V. Veverky, po ukončení činnosti Spectry člen Veverkova krátce trvajícího klubu Klon, později člen SF videoklubu ADA, spoluzakladatel, později předs. SFK RUR, člen SFK Julese Vernea. Účast na conech: od 83 každý Parcon, 87, 90, 93 Worldcon, 91 Hillcon, 92 Eurocon. Člen World SF Association of Professionals, Syndikát autorů fantastiky, Small Press Writers and Artists Association. CENY 1. m. v soutěží o krátkou povídku SFK Castor, 3. m. v soutěži SFK AF 167 "Antigé", cena World SF "Karel" za překlady. ZÁŽITKY celý jeho život je sledem zajímavých SF zážitků, 93 pobyt v USA (San Francisko). VÁŽĺ SI Z. Rampase, P. Kosatíka. OBLIBA R. Bradbury: Marťanská kronika, W. Gibson, J. L. Borges, P. K. Dick, H. Kuttner, O. Neff, F. Novotný, časopisy SF Eye, Mondo 2000, Locus. DĺLO 83-93 povídky otištěné ve fanzinech Kočas, SF fanzin, Bonsai, Poutník, AF 167 aj., v časopisech Sedmička pionýrů, Zápisník, Svět-fakta-fantazie, Filip, Ikarie, Playboy aj., pov. Velký, opuštěný dům in Mysli si svět, pov. Výzva v novinách vyšla 92 v překl. J. Škvoreckého v antologiI Worlds in Small, Cacanadada Press 1992, medailónky anglo-amer. autorů, články a recenze otištěné v čas. VTM, Filip, Zápisník, Svět fantastiky, Ikarie, Locus. Studie Czech Science Fiction in the Last Forty Years v kanadském teoret. čas. SF Studies č. 50/90, dále překlady povídek ve fanzinech a časopisech. Sestavil antologii povídek "nové vlny" Paralelní světy, Cizí hvězdy, antologii staré české SF Král Marsu, antologii horroru Půlnoční stíny I, II, sbírku Lovecraftových pov. Šepot ve tmě, 94 sestavitel a spoluautor první české Encyklopedie fantastického filmu, podíl na vydávání publikace Ikarie XB. Vydával fanzin Poslední dávka, přispívá do holandského fanzinu Shards of Babel, diplomová práce na VŠ Bibliografie české vědeckofantastické literatury, teoretické a metodické otázky jejího zpracování, analýza a význam.

SA Hlavní 2725, 141 00 Praha 4. PA Ikarie,
DDMT, Radlická 61, 150 02 Praha 5, tel.: 24 51 15 87, linka 257.

AGANOV Pavel, Ing.

- překladatel, 29. 10. 1959 Praha, svobodný.

NYNĺ výzkumný pracovník, provádí analýzy ovzduší v rámci oboru hygieny práce. ST VŠCHT Praha, potravinářská fakulta 82. P 82-85 směnový mistr, Pražské pivovary, 85- výzkum. a vývoj. pracovník, Vojenský ústav hygieny Praha. ZÁJMY počítače, hrál závodně šachy, turistika. POL již zcela znechucen veškerou politikou. D spoluautor několika odborných článků.

SF 73 upoután knížkami J. M. Trosky, poté vášnivý čtenář SF, sbíral informace o autorech a dílech, po vyčerpání čes. a slov. literatury objevil nové zdroje v prodejně ruské knihy, později v anglickém odd. Státní knihovny. Přečetl cca 90 titulů v angličtině, knihy však systematicky nesbírá. Od 85 účast na několika Parconech. VÁŽĺ SI T. Jirkovského. OBLIBA B. W. Aldiss, I. Asimov. DĺLO 85-86 překlady asi 7 povídek pro fanzin Laser, spolupřekladatel románu Vesmírná odyssea 2010 (fanzin Laser), pov. Píseň pro Lyu (sborník Písečníci, nakl. Laser 92) aj.

SA Kociánova 1584, 155 00 Praha 5. PA VÚHEM,
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, tel.: 380 027 38.

AMBRA František, Ing.

- zberate3/4, čitate3/4, autor, 29. 9. 1949 Trenčín, ženatý (1979), m. PhMr. Darina, rod. Kvietková (1955), děti: Slávka (1980), Karolína (1985).

NYNĺ príprava stavebného diela po stránke ekonomickej efektívnosti jeho výstavby. ST SVŠT Bratislava, stavebná fak. 74. P 74- Hydrostav Bratislava. ZÁJMY anglický a americký rock - roky 1960-70, kozmonautika, astronómia, anglicky, nemecky čiastočne. POL politické strany - nikdy.

SF záujem o SF cez diela J. Verna, zlom po prečítaní Lemových Astronautov, v 60. rokoch hlavne poviedky v čas. Zápisník. ZÁŽITKY stretnutie na Parcone 84 s Vl. Páralom. VÁŽĺ SI všetkých, vďaka ktorým niečo také ako fandom existuje. OBLIBA L. Souček, A. C. Clarke - všetky 3 časti Vesmírnej odysey. DĺLO spoluúčasť pri zakladaní SFK Hydrostav, hlavne príprava kvízov a zháňanie literatúry do klubovej knižnice. Účast v CKČ s poviedkami: 89 Posledný a prvý program, 90 Proporcie malého vesmíru, Druhý oriešok pre Popoluškov, O emblém Castora: 89 Popoluško, 90 Kapusta - zatia3/4 bez autorského úspechu.

SA Röntgenova 4, 851 01 Bratislava, tel. 846 375.


Abecední index autorů
Hlavní obsah