Poznámka ke katalogu comicsů

Návrat k titulní stránce

Tento katalog shrnuje všechny comicsy, které Kája Saudek vytvořil a které byly reprodukovány do konce roku 1995 tiskem. Nezahrnuje tedy školní časopisy, které psal a kreslil Kája Saudek s bratrem Janem a případně s dalšími svými spolužáky, a které byly pochopitelně vydávány jen v jediném exempláři. Nezahrnuje ani nerealizované comicsy, které zůstaly jen ve fázi kresleného originálu (tyto comicsy jsou uvedeny jen tehdy, jestliže se jedná o další pokračování seriálů, které už tiskem vyšly). U jednotlivých comicsů se pak soupis snaží podchytit všechna vydání. Jedinou výjimku tvoří reklamní seriály Škofinu, které byly tištěny souběžně ve velkém množství deníků a časopisů a jejichž seznam by byl nesporně sám o sobě značně obsáhlý (tyto comicsy zachycuje soupis pouze reprezentačním výběrem).

Tento seznam nezahrnuje práce, jejichž podobnost s comicsem zůstává jen vnějšková a které zůstávají ilustracemi i přes svou neobvyklou formu (např.: ilustrace k povídce J.Moutelíka Podivný případ [VaTM], k povídce J.Bošiny Stegosaurus [Ahoj] nebo Saudkův studentský kalendář [Student]). Nejsou zde také zachycena vydání, rozmnožovaná běžně dostupnou kancelářskou kopírovací technikou (xerox a pod.).

Prvním pokusem o vydání katalogu Saudkových comicsů byla publikace vydaná v roce 1989 Ivanem Vápenkou v Domě kultury kovoprůmyslu na Smíchově. Informační a dokumentační materiál pro ni poskytl rovněž náš archiv Zlatého Koně (Česká speleologická společnost). V publikaci však, vzhledem k tomu, že vyšla ještě v období totality, bylo nutno některé informace o Saudkových seriálech vynechat. Nyní tedy dostávají čtenáři do rukou poprvé úplný a necenzurovaný katalog všech Saudkových comicsů, který zahrnuje jejich inventerizační stav k závěru roku 1995.

Závěrem této krátké úvodní poznámky prosím každého, kdo zjistí jakékoli neúplnosti či nepřesnosti tohoto seznamu, aby mě na ně upozornil a umožnil tak jejich odstranění v případných dalších vydáních. Předem děkuji za každou připomínku, doplněk či opravu tohoto seznamu, kterou mi zašlete na mou adresu (P.Nosek, Nakladatelství Zlatý Kůň, P.O.Box 8,Kaprova 12, 110 01 Praha 1).

V Praze, v prosinci 1995.

Návrat do katalogu komiksů