BIBLICKÉ PŘEHMATY

Karel Šlajsna


Motto: Ty, ty, ty! I vy hodné děti! Jestli nebudete hezky zlé, přijde si pro vás anděl a vezme si vás do nebe.

Lucifer svým dětem


Heslo: Lucifer
Vedoucí bezpečnostní služby Velkého Šéfa, za kterého realizoval některé nepříliš populární akce. Stal se politicky nepohodlný, protože ze soucitu neprováděl Jeho rozkazy vždy jak měl uloženo. Ve známém monstr procesu byl svržen a nahražen později nechvalně známým sadistou archandělem Gabrielem.

Heslo: Noe
Noe byl řecký rejdař, který se vyhýbal placení daní pod záminkou, že převáží ohrožené druhy zvěře. Ve skutečnosti objížděl svět a inkasoval nemalé zisky ze vstupného na své safari. Poté, co byl berním úřadem dostižen v oblasti Ararratu, musel svou zoologickou zahradu opustit a uchýlit se do ústraní.

Heslo: Mojžíš
Známý odborový předák. Lákal své spoluobčany k opuštění Egypta se slibem šestidenního pracovního týdne, dlouhé dovolené a lukulských hodů. Místo toho je pak vláčel pouští, ukazoval jim krásy Sahary a krmil je stravou z řas. Není divu, že se během této cesty čtyřicet izraelských kmenů „ztratilo".

Heslo: Šalamoun
Nesmírně aktivní člen ekologického hnutí starající se obětavě o nevyhynutí lidstva. Podle dobového svědectví jezdil se svým vozem, který měl dvanáct koní, po království a obšťastnil každou ženskou, která před ním nestačila vylézt na strom nebo se schovat do popelnice.

Heslo: Ezechiel
Povaleč, otrapa a feťák. Pil všechno možné, denaturovaný líh, čistou výčepní i různé domácí výtvory. Není proto divu, že v delíriu vídával ledacos. Lidi jeho řeči rádi poslouchali, ale úspěch mu náramně stoupl do hlavy a začal se považovat za proroka. Druhá verze tvrdí, že jde o raného autora sci-fi, který poněkud předběhl svou dobu.

Heslo: Salome
Dvorní striptýzová tanečnice, která se ve slabé chvilce zmínila svému králi, že by byla ráda, kdyby pro ni Jan Křtitel ztratil hlavu. Vládce byl do ní tak paf, že vzal její slova doopravdy.

Heslo: Eden
Ve skutečnosti se jednalo o chráněnou krajinnou oblast, kam Adam s Evou tajně jezdili na čundr. Poté, co se jednou trochu víc zapomněli, byli přistiženi již zmíněným archandělem Gabrielem a vyvedeni. Následovalo nahlášení přečinu do místa bydliště a na pracoviště, kde byli veřejně pranýřováni a co je horší, byly jim strženy čtvrtletní prémie. Adam s Evou se naštvali, praštili s tím a šli dělat gastarbajtry na západ, čímž dali podnět k první vlně emigrace.

Heslo: Abrhám a Izák
Jistě si dovedete představit, jak se to tehdy ve skutečnosti odehrálo. Nezdárný syn zlobil tak, že jednoho krásného dne tatíčkovi praskly nervy, vypěnil a řekl mu, že ho podřízne. Aby klukovi nahnal trochu strach, vzal si ho stranou a začal mu před nosem mávat kudlou. Pak ho pustil s tím, že se za něj bůh přimluvil, ale že když bude zlobit, tak ... no vždyť to znáte, ne?

Heslo: Trouby z Jericha
Celá historie je díky několika staromilcům pěkně překroucená. Doopravdy to bylo tak, že si několik izraelských jazzmanů vyšlo do přírody zajamovat. Tento free koncert se nadšeným fanouškům a fanynkám tak líbil, že sami zbourali hradby a vrhli se na hudebníky, aby měl každý suvenýr připomínající mu tento fenomenální koncert.
© Zbraně Avalonu