ZAPOMENUTÉ DESKY

TYTO DESKY NALEZL PROF. SCHUSTER TAM, KDE JE ZAPOMNĚL PRADÁVNÝ KRONIKÁŘ
KNIHA PRVNÍ KNIHA DRUHÁ KNIHA TŘETÍ KNIHA ČTVRTÁ KNIHA PÁTÁ TAJEMSTVÍ A DIV STVOŘENÍ
VŠE PRO ČLOVĚKA
BŮH TVOŘÍ SLOVEM. PŘIPRAVUJE VŠE, ABY ČLOVĚK MOHL.....

(C) COPYRIGHT PIRVÍN & PIRVÍN COMP. 10. 1.1991 0:45:26 C